Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Usługi redukcji zapotrzebowania na energię znaczącym wygranym aukcji mocy

Od aukcji mocy na rok dostaw 2025 obowiązują unijne limity emisji CO2. W efekcie jednostki DSR stały się istotnym graczem. Pomimo sukcesów, potencjał tego typu usług nie jest w pełni wykorzystany, a ich udział w aukcjach ogranicza wiele zasad.

   Powrót       19 marca 2021       Energia   

Kluczowym zagadnieniem dla zrozumienia mechanizmu rynku mocy jest przeanalizowanie aukcji, na których zakontraktowano moce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Na obecną chwilę zakontraktowano moce na lata 2021-2025, a nawet dalej, w kontraktach wieloletnich. W połowie roku 2025 na polskim rynku mocy zaczną obowiązywać unijne limity emisji CO2, które wprowadza rozporządzenie w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (treść unijnego rozporządzenia tutaj).

Wpływ limitów emisyjności na aukcje?

- Od 1 lipca 2025 r. jednostki wytwórcze, które rozpoczęły komercyjną działalność przed 4 lipca 2019 r. emitujące więcej niż 550 g CO2 na kWh energii elektrycznej oraz ponad 350 kg CO2 średnio w skali roku na kWe mocy zainstalowanej nie będą mogły świadczyć usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia i otrzymywać z tego tytułu żadnych płatności – wyjaśnia w przesłanym do redakcji komentarzu biuro prasowe Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Aukcja główna na 2025 rok odbyła się w grudniu 2020 r. - Niezbędne zmiany w mechanizmie mocowym dotyczące spełnienia limitów emisyjności dla jednostek biorących udział w aukcjach mocy, z terminem obowiązywania od 1 lipca 2025 r., zostały wprowadzone zmianą Regulaminu rynku mocy – przypomina Urząd. Jej wyniki zostały już zatwierdzone przez Prezesa URE, lista wygranych dostawców znajduje się tutaj. - Widać, że aukcję wygrywają głównie jednostki redukcji zapotrzebowania (tzw. DSRy(1)) – komentuje URE.

W aukcjach mocy jest przewidziany podział na grupy technologiczne i odpowiadające im współczynniki dyspozycyjności, ale obowiązująca cena jest taka sama dla wszystkich uczestników. - Dlatego w zakresie wynagrodzenia za moc mogą ze sobą konkurować różne technologie. Brak wciąż jeszcze jednak możliwości aktywnego zarabiania na redukcjach energii w trakcie deficytu mocy. Zgodnie z założeniami wprowadzanego mechanizmu Scarcity Pricing energia, którą odbiorcy zakontraktowali, a nie zużyją, będzie bardzo droga, a odbiorcy nie mają obecnie możliwości bezpośredniego dostępu do rynku energii – mówi w rozmowie z redakcją Jacek Misiejuk z Enel X.

Generalnie w opiniach o rynku mocy eksperci zauważają, że koszt bezpieczeństwa energetycznego okazał się wysoki.

Czytaj: [Wywiad] Rynek mocy dużo droższy niż szacowano, wizji przyszłości brak

Przykładowo, na wspomnianej już aukcji głównej na rok dostaw 2025 cena zamknięcia była równa 172,85 zł/kW/rok. Co by się stało, gdyby w aukcjach nie wzięły udziału jednostki DSR? - Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że bez udziału DSR cena aukcyjna ustaliłaby się na wyższym poziomie, a jednocześnie operator zakontraktowałby mniej mocy. Klienci zapłaciliby więc więcej za rynek mocy, a bezpieczeństwo byłoby na niższym poziomie – mówi Misiejuk. Dodaje, że punktu widzenia efektywności, ważną cechą usług DSR jest umożliwienie podmiotom ponoszącym koszty rynku mocy uczestnictwa w płatnościach za dostarczanie rezerw mocy, co wspiera ich konkurencyjność".

Przyszłość DSR w polskim rynku mocy

Zdaniem przedstawicieli tej branży, usługi DSR powinny mieć stabilną pozycję w rynku mocy. - Ze względu na specyfikę technologii, jest ona najefektywniejsza do ok. 10 proc. szczytowego zapotrzebowania, kiedy rezerwy mocy są wykorzystywane na tyle rzadko, że nie zaburzają podstawowej działalności odbiorców – uważa Misiejuk. Dodaje, że „obecnie udział ten w polskich realiach, dzięki przeprowadzonym aukcjom, wynosi 2,5-4 proc.”. Potencjał nie jest więc jeszcze w pełni wykorzystany.

Zaznaczają także, że polski rynek mocy posiada ograniczenia, których nie ma choćby w systemie brytyjskim (na którym wzorowano nasz), co warto byłoby zmienić. - Postulujemy np. umożliwienie udziału w aukcji podmiotów, których część aktywów nie może być objęta mechanizmami rynku mocy ze względu na zasady pomocy publicznej – mówi Misiejuk. Wyjaśnia, że obecnie podmiot, który posiada np. agregat rezerwowy o zbyt wysokiej emisyjności niż będzie dopuszczalna od 2025 r. lub źródło OZE ze świadectwem pochodzenia, w ogóle nie może wziąć udziału w rynku mocy jako dostawca usług DSR. Tymczasem na innych rynkach dopuszcza się jego udział, ale po wyłączeniu niespełniających wymagań obiektów poprzez tzw. submetering . W opinii eksperta to otworzyłoby nowe możliwości dla wielu odbiorców. Podkreśla ponadto, że „Unia Europejska w kolejnych dyrektywach, a także w Pakiecie „Czysta Energia Dla Wszystkich Europejczyków” zachęca do zwiększenia aktywności odbiorców w programach DSR”.

Implikacje nowych limitów dla energetyki konwencjonalnej

URE w odpowiedzi na pytanie redakcji przewiduje, że „ograniczenia emisyjności wpłyną głównie na jednostki węglowe, ale mogą także wpłynąć na jednostki korzystające z paliwa gazowego”. Dodano, że „mimo utraty przychodów z rynku mocy, jednostki niespełniające wymogów emisji nie znikną z dnia na dzień z systemu energetycznego”.

I tak – jak wyjaśnia Urząd - większość mocy na rok 2025 i lata następne, kiedy już obowiązują limity CO2, została zakontraktowana w wyniku umów wieloletnich w aukcjach z lat 2018-2019, podczas których nie obowiązywały jeszcze ograniczenia emisyjne.

Jak podaje Forum Energii na podstawie swojej analizy, aukcje mocy na lata 2021-2023 zdominowała Polska Grupa Energetyczna (połowa mocy w kontraktach), dalej uplasowała się ENEA 16 proc. kontraktów, a Tauron zdobył 11 proc.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ ang. Demand Side Response

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ogłoszono wyniki dodatkowych aukcji mocy na rok 2022 (07 kwietnia 2021)Polska może poradzić sobie bez węgla szybciej, niż PEP2040 wskazuje (26 marca 2021)Rynek mocy wpływa na wzrost świadomości energetycznej wśród MŚP (22 marca 2021)O ile wzrosły rachunki za prąd dla gospodarstw domowych? Cztery stawki w opcji (17 marca 2021)Prosumenci i fotowoltaika przejmują rynek mikroinstalacji. Najnowszy raport URE (17 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony