Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Ochrona pracowników przed azbestem. Rada UE uzgadnia stanowisko

W ubiegłym tygodniu europejscy ministrowie ds. zatrudnienia uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie planu wprowadzenia bardziej rygorystycznych unijnych przepisów chroniących pracowników przed szkodliwym wpływem azbestu.

   Powrót       12 grudnia 2022       Ryzyko środowiskowe   
Pracownicy usuwający azbest

Stosowanie azbestu jest w Unii Europejskiej zakazane od 2005 r., ale jest on nadal obecny w starszych budynkach. Podczas np. prac renowacyjnych szkodliwe włókna azbestu są uwalniane do atmosfery i wdychane przez pracowników. Jak podaje Rada UE, aż 78% przypadków nowotworów pochodzenia zawodowego rozpoznawanych w państwach członkowskich UE ma związek z azbestem.

Europejski plan walki z rakiem

Wniosek w celu zmiany dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy został przedstawiony przez Komisję Europejską we wrześniu br. jako jedna z inicjatyw przewodnich europejskiego planu walki z rakiem.

8 grudnia br. Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko w sprawie zaproponowanego przez KE wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy. Parlament Europejski nie wypowiedział się jeszcze w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy. Gdy to zrobi, obie instytucje będą musiały uzgodnić wspólne stanowisko, które umożliwi przyjęcie nowej dyrektywy.

Co ustaliła Rada UE? Niższe poziomy narażenia i nowoczesne metody pomiarów

Ministrowie opowiadają się za obniżeniem poziomów narażenia oraz stosowaniem bardziej nowoczesnych metod liczenia włókien azbestu.

Nowe poziomy narażenia miałyby być dziesięciokrotnie mniejsze w porównaniu z obecnie obowiązującymi wartościami. Żaden pracownik nie mógłby być narażony na działanie azbestu w stężeniu przekraczającym 0,01 włókna na cm3.

W kwestii metod pomiaru państwa członkowskie postanowiły zmienić metodę używaną do liczenia włókien azbestu. Państwa członkowskie miałyby 7 lat na wdrożenie nowych wymogów w tym zakresie – co, jak czytamy w komunikacie prasowym Rady UE, stanowi wystarczający okres dostosowawczy, by „skutecznie przejść z obecnej metody pomiaru przy pomocy mikroskopu z kontrastem fazowym (PCM) na nową metodę mikroskopii elektronowej”.

- Dzięki wzmocnionej ochronie pracowników przed narażeniem na szkodliwe działanie azbestu będzie można ocalić ludzkie życie. Państwa członkowskie UE muszą zdecydowanie ograniczyć narażenie pracowników na szkodliwe działanie azbestu i bardzo się cieszę, że są gotowe podjąć kroki w tym kierunku – mówi Marian Jurečka, czeski wicepremier oraz minister pracy i spraw społecznych.

Azbest w Polsce

Jak wykazała tegoroczna kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK), azbest jest nadal dużym problemem w Polsce. - Przy obecnym tempie realizacji zadań Polska nie ma możliwości dotrzymania terminu oczyszczenia kraju z azbestu ustalonego przez rząd na koniec 2032 r. – podaje NIK. Do tej pory usunięto niecałe 17% z ok. 8,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ciechanów z 86 tonami usuniętego azbestu (23 listopada 2023)Rada i PE porozumiały się ws. przepisów o ochronie pracowników przed ryzykiem ekspozycji na azbest (29 czerwca 2023)Ogłoszono nabory na działania środowiskowe dla mazowieckich samorządów (14 marca 2023)Program oczyszczania kraju z azbestu do zmiany. Jest apel gmin wiejskich (19 stycznia 2023)W Poznaniu rusza nabór wniosków do programu usuwania azbestu. Miasto pokryje 100 proc. kosztów demontażu (16 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony