Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt

   Powrót       19 kwietnia 2024       Woda   

Bałtyk to jeden z najważniejszych ekosystemów morskich. Odgrywa istotną rolę w zachowaniu bioróżnorodności w Polsce, a prowadzenie badań siedlisk dennych jest niezbędne dla podejmowania skutecznych działań na rzecz jego ochrony. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi takie badania. Oto wyniki projektu prowadzonego w latach 2021-2023.

19 kwietnia 2024 r. w Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się konferencja, na której po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano wyniki uzyskane w ramach projektu „Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich z wykorzystaniem metody mozaikowego sonarowania dna w latach 2021-2023”.

Projekt zrealizowany został na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz MEWO S.A. Wykorzystując zaawansowane technologie sonarowe, uzyskano dane, które nie tylko umożliwią lepsze zrozumienie ekosystemów morskich, ale także staną się fundamentem dla skutecznych strategii ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich.

Badania morskich siedlisk dennych Bałtyku zgodnie z nowymi regulacjami zrealizowano po raz pierwszy w ramach zadania pn. „Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich z wykorzystaniem metody mozaikowego sonarowania dna w latach 2021-2023”. Dzięki temu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mógł określić aktualny zasięg siedlisk dennych występujących Bałtyku. Badania realizowano z wykorzystaniem echosondy wielowiązkowej oraz sonaru bocznego. Wyniki badań geofizycznych wykorzystano m.in. do przygotowania cyfrowego modelu dna oraz obrazu mozaiki sonarowej.

- Uzyskane wyniki stanowią istotny wkład w zakresie aktualizacji stanu wiedzy o siedliskach dennych w polskich obszarach morskich. Szeroki zakres badań, w szczególności badań geofizycznych wykonanych w ramach zadania jest elementem wyróżniającym zrealizowane przedsięwzięcie. Badania geofizyczne przeprowadzono na powierzchni ponad 7 tys. km2. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację typów siedlisk na poziomie 5. europejskiej klasyfikacji siedlisk oraz na określenie ich powierzchni. Ponadto na obszarze badań geofizycznych, w ramach badań batymetrycznych i sonarowych, zidentyfikowano 38 obiektów podwodnych, z czego 26 stanowią wraki, a 12 to obiekty innego typu (głównie szczątki ładunków). Informacje o zidentyfikowanych obiektach zostały zgłoszone do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej – mówiła podczas konferencji Małgorzata Marcinkiewicz-Mykieta, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska.

Czytaj też: Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot

W ramach monitoringu wykonano również badania osadów dennych Bałtyku. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz materiały konferencyjne dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poświęconej ramowej dyrektywie w sprawie strategii morskiej(1).

Prowadzenie monitoringu siedlisk dennych jest wypełnieniem zobowiązania nałożonego decyzją Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającą kryteria i standardy metodologiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich oraz specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny, oraz uchylającą decyzję 2010/477/UE oraz Dyrektywą Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich.

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Przypisy

1/ Dostępne tutaj:
https://rdsm.gios.gov.pl/pl/aktualnosci

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

11,5 mln zł na budowę zbiorników małej retencji. Podlasie (28 maja 2024)Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)Rurociągi naftowe w rzekach. PERN sprawdzi ich stan (23 maja 2024)Raport: populacja wędrownych ryb słodkowodnych spadła o ponad 80 proc. od 1970 r. (23 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony