Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Bank Danych o Lasach spełnia wiele funkcji

   Powrót       08 marca 2019       Zrównoważony rozwój   

„Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, która odbyła się 6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Funkcjonowanie leśnictwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wymaga dostarczania wszechstronnych informacji o lasach wszystkich form własności. Bank Danych o Lasach(1) spełnia rolę punktu informacyjnego o leśnictwie i zasobach leśnych w Polsce, jest on dostępny dla społeczeństwa, które ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Głównymi adresatami informacji są w szczególności: administracja publiczna, jednostki naukowo badawcze, wyższe uczelnie, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wojewodowie, dyrektorzy parków narodowych, wojewódzkie biura planowania przestrzennego oraz społeczeństwo do celów własnych.

Bank Danych o Lasach można traktować jako przyczynek do budowy społeczeństwa obywatelskiego

- Istnienie i działalność Banku Danych o Lasach można traktować jako przyczynek do budowy społeczeństwa obywatelskiego. BDL coraz powszechniej jest uznawany za podstawowe źródło informacji o lasach w Polsce, zarówno na poziomie ogólnym, jak również danych szczegółowych. Integralną częścią BDL jest portal internetowy, udostępniający informacje o lasach przeznaczone dla szerokiej opinii publicznej – powiedziała wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

- Obok monitorowania wielkości, stanu i struktury zasobów leśnych - ważnym zadaniem BDL jest prognozowanie rozwoju zasobów leśnych oraz możliwości pozyskania drewna. Istotne jest przy tym uwzględnianie w prognozach faktycznej wielkości przyrostu miąższości, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości analiz. Bardzo ważne z tego punktu widzenia jest wykorzystanie w prognozach w BDL wielkości przyrostu miąższości wynikających z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu - podkreśliła.

Źródło: MŚ

Przypisy

1/ Bank Danych o Lasach to rozbudowany system informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących lasów wszystkich form własności na terenie Polski. Bank Danych o Lasach udostępnia swoje zasoby poprzez stronę:
http://www.bdl.lasy.gov.pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Będzie więcej rezerwatów przyrody. Ogólnopolska Narada o Lasach (24 kwietnia 2024)Wypracować nowy paradygmat. Po pierwszej sesji Ogólnopolskiej Narady o Lasach (23 kwietnia 2024)Dzień iluzji nieskończonych zasobów. Dzień Matki Ziemi (22 kwietnia 2024)prof. Stanisław Drozdowski nowym dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa (19 kwietnia 2024)RED III a biomasa drzewna. Ograniczenie pozyskania drewna dla energetyki zgodnie z prawem unijnym (18 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony