Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Wyzwania i możliwości BDO, czyli tworzenie systemu od kuchni

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ma zmienić oblicze gospodarki odpadami, w tym ograniczyć szarą strefę. W założeniu system ma być możliwie prosty dla użytkownika, a jednocześnie skuteczny. O etapach wdrażania mówi Krystian Szczepański, dyrektor IOS-PIB.

   Powrót       16 września 2019       Odpady   
dr inż. Krystian Szczepański
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, tworzonym na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Pierwszym elementem BDO był Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione dwa kolejne moduły, umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Technologia, która ma sprostać wyzwaniu

Wyzwań związanych z tworzeniem bazy jest wiele, ponieważ budujemy kolejne moduły od zera. Projekt BDO realizowany jest przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Po stronie Instytutu zorganizowano zespoły projektowe odpowiedzialne za wytwarzanie i dostarczanie produktów projektu. W skład zespołów wchodzą specjaliści z zakresu analizy biznesowej i systemowej, architekci systemowi, inżynierowie oprogramowania, projektanci infrastruktury serwerowej, oraz menedżerowie ds. komunikacji i Contact Center. Natomiast po stronie Ministerstwa powołano zespół merytoryczny, który jest dostawcą wymagań i sprawuje nadzór merytoryczny.

Ze względu na ogromną liczbę podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami, które powinny być zarejestrowane w systemie BDO i będą z niego korzystać, wykorzystaliśmy technologie oferujące wysoką skalowalność. W połączeniu z infrastrukturą chmurową umożliwia to obsługę wielu tysięcy użytkowników, którzy w tym samym czasie będą generować np. kartę przekazania odpadów. Ponadto chcemy stworzyć bazę, która będzie pomocna i intuicyjna dla użytkowników, ale także nie będzie zmuszała przedsiębiorców do nauki nowych programów do prowadzenia ewidencji odpadów. Dlatego wprowadzamy możliwość integracji z oprogramowaniem firm za pomocą modułu API. Pozwoli on na komunikację z systemem w taki sposób, że użytkownicy będą mogli wykonywać wszystkie operacje przy wykorzystaniu własnego oprogramowania - wszystko po to, aby baza była przyjazna i użyteczna dla korzystających z niej firm.

Metodyka pracy

Raz w tygodniu organizujemy robocze spotkania, w których biorą udział pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego oraz pracownicy Ministerstwa Środowiska. Podczas spotkań weryfikowane są postępy prac analitycznych i implementacyjnych w stosunku do harmonogramu projektu. Omawiane są również pojawiające się ryzyka, które mogą mieć wpływ na realizowany projekt oraz przedstawiane propozycje rozwiązań.

Prowadzimy również konsultacje z przedsiębiorcami z różnych branż, którzy będą korzystać z systemu BDO. Wszyscy mają ogromne oczekiwania wobec Bazy danych o odpadach. Każda z tych branż ma inną charakterystykę i prowadzi działalność w inny sposób, dlatego dążymy do tego, aby projektowany i wytwarzany system był jak najbardziej uniwersalny i spełniał oczekiwania wszystkich sektorów.

Jeżeli chodzi o Rejestr podmiotów, to podobne Rejestry prowadzone są w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rejestry te dotyczą zazwyczaj przedsiębiorców i organizacji odzysku działających w gospodarce odpadami. Tworzony system BDO wykonywany jest przez nas od podstaw i nie wzoruje się na innych bazach czy rejestrach.

Pilotaż już ruszył

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 6 września br. rozpoczął pilotaż systemu BDO, który polega na weryfikacji działania systemu przez użytkowników docelowych. Uczestnicy pilotażu otrzymali dostęp do środowiska testowego, na którym mają możliwość sprawdzenia działania wytworzonych elementów modułu ewidencji odpadów pod względem poprawności, intuicyjności i łatwości w obsłudze. W trakcie pilotażu zbieramy uwagi i sugestie, które pozwolą usprawnić dalszy rozwój oprogramowania oraz dostosować je do wymagań użytkowników końcowych.

W początkowym etapie pilotażu bierze udział 25 podmiotów, które zostały wskazane przez izby, organizacje oraz stowarzyszenia branżowe związane z gospodarką odpadami. W dalszych etapach planuje się sukcesywne zwiększanie liczby uczestników pilotażu wraz z wydawaniem kolejnych wersji systemu BDO.

Contact center

W ramach realizacji projektu BDO planujemy również powstanie contact center. Już na potrzeby pilotażu została uruchomiona infolinia oraz dedykowany adres mailowy, na który uczestnicy pilotażu zgłaszają uwagi i sugestie.

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej wykorzystujemy różne kanały - m.in. social media, prasę branżową, prasę codzienną, internetowe wydania gazet. Ponadto bierzemy udział w różnych konferencjach, targach czy debatach, na których poruszana jest tematyka związana z gospodarką odpadami. Nasze działania mają na celu informowanie przedsiębiorców o zmianach przepisów i wiążących się z tym nowymi obowiązkami, w tym obowiązkiem rejestracji w BDO.

Uruchomiliśmy także stronę informacyjną BDO, na której można między innymi znaleźć odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące np. zasad rejestracji w BDO. Ponadto strona zawiera szereg stale aktualizowanych informacji, które tworzą swoiste kompendium wiedzy nt. BDO. Znajduje się tam również ankieta, po wypełnieniu której dowiemy się, czy dany przedsiębiorca musi się zarejestrować.

Szkolenia: gdzie, kiedy i dla kogo?

Pierwsze szkolenia odbędą się w dniach 9-11 października, podczas targów ochrony środowiska POL-ECO SYTSTEM 2019 w Poznaniu. Pod koniec października planujemy rozpocząć szereg otwartych szkoleń we wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Szkolenia przeznaczone będą zarówno dla przedsiębiorców, jak i Urzędów Marszałkowskich oraz pozostałych podmiotów, które będą miały dostęp do BDO, m.in. Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji. Dodatkowo planujemy także szkolenia w postaci webinariów oraz filmów instruktażowych tzw. tutoriali, które będą zamieszczone na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest w całości sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które określone zostały w ustawie o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).

dr inż. Krystian Szczepański

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiceszefowa MKiŚ: będzie nowela ustawy kaucyjnej, choć system ma ruszyć od 2025 r. (15 lutego 2024)Gdańsk/ Inspektorzy Ochrony Środowiska nałożyli milionową karę za nielegalne zbieranie odpadów (22 stycznia 2024)BDO i inwentaryzacja nielegalnych składowisk wśród priorytetów Anity Sowińskiej (17 stycznia 2024)34% opakowań z papieru i tektury. Ilościowe dane o gospodarce opakowaniami w 2021 r. od IOŚ-PIB (08 stycznia 2024)Nowe nabory w obszarze ochrony środowiska. MKiŚ zatrudnia (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony