Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista ds. zakupów Eneris Surowce S.A.
SklepSUEZ.pl - podstawiamy kontener na odpady pod Twój dom - i masz to z głowy! SUEZ

Będzie większa kontrola procesu uznawania za produkt uboczny?

a+a-    Powrót       14 czerwca 2018       Odpady   

Uznanie danego przedmiotu za produkt uboczny nie będzie następowało przy tzw. milczącej zgodzie marszałka, lecz będzie on musiał wydać decyzję w tej sprawie i zasięgnąć opinii inspekcji środowiska - zakłada m.in. poselski projekt noweli, pozytywnie zaopiniowany w środę przez sejmową komisję środowiska.

W środę posłowie sejmowej komisji środowiska przyjęli sprawozdanie nt. nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nowe przepisy precyzują, co może być uznane za produkt uboczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako produkt uboczny można określić pozostałość procesu produkcyjnego, która nie jest odpadem. Produkt uboczny musi spełniać pewne warunki, np. dana substancja lub przedmiot nie mogą być szkodliwe dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi.

Milcząca zgoda

Do tej pory uznanie czegoś za produkt uboczny następowało przy tzw. milczącej zgodzie marszałka, co - wskazują autorzy projektu - mogło prowadzić do tego, że za taki produkt można było uznać odpady niebezpieczne. Takie odpady muszą być przetwarzane z zachowaniem szczególnej ostrożności i przez firmy, które mają odpowiednie instalacje.

Autorzy projektu wskazali, że konsekwencją uznania takich odpadów niebezpiecznych za produkt uboczny w drodze milczącej zgody marszałka, mogło powodować, że nie były one utylizowane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Opinia WIOŚ będzie kluczowa

Po zmianie przepisów marszałek przy wydawaniu decyzji będzie musiał każdorazowo zasięgać opinii WIOŚ. Jeżeli inspekcja wyda negatywną opinię, marszałek województwa nie będzie mógł uznać danego produktu czy substancji za produkt uboczny. W przypadku pozytywnej opinii, marszałek będzie miał dowolność. Od opinii WIOŚ nie będzie też przysługiwać zażalenie. Odwołać się będzie można natomiast od negatywnej decyzji marszałka.

Zgodnie z projektem pozytywna decyzja marszałka wydawana będzie na okres nie dłuższy niż 10 lat. Projekt stanowi ponadto, że dotychczasowe decyzje ws. uznania jakiegoś przedmiotu bądź substancji za produkt uboczny wygasną po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Cyfryzacja sposobem na usprawnienie gospodarki odpadami (03 lipca 2020)BDO nie oszczędza też branży wod-kan. IGWP zgłasza problemy - Ministerstwo Klimatu odpowiada (19 maja 2020)Więcej czasu na analizy ryzyka i wnioski o ustanowienie stref ochronnych dla ujęć wody w Tarczy 3.0 (19 maja 2020)Jednolity tekst ustawy o odpadach (ze zmianami z tarczy antykryzysowej) dostępny (06 maja 2020)Związki międzygminne traktowane po macoszemu - sprawozdawczość w BDO rażącym przykładem (06 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony