Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Bierkowo: Nawóz organiczny i biogaz z instalacji komunalnej

   Powrót       10 października 2022       Odpady   

NFOŚiGW przeznaczy ponad 44 mln zł ze środków krajowych na projekt budowy instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji o wydajności 15 tys. ton/ rok w już funkcjonującym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

Czytaj: Temat Miesiąca: Odpady biodegradowalne

Wsparcie zostanie udzielone ze środków programu Racjonalna gospodarka odpadami; Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami. Umowę o dofinansowanie podpisali przedstawiciele NFOŚiGW oraz PGK w Słupsku we wrześniu br. Dotacja ze środków własnych NFOŚiGW wyniesie 13,2 mln zł, a pożyczka 30,8 mln zł. Przedsięwzięcie w całości będzie kosztowało blisko 55 mln zł.

W ramach zadania planowane jest wprowadzenie systemu selektywnego zbierania bioodpadów w gminach: Miasto Słupsk, Gmina Słupsk, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Ustka, Gmina Postomino. W efekcie zebrane selektywnie bioodpady będą poddawane procesom odzysku, w tym recyklingu, na dwóch etapach - w procesie fermentacji i procesie stabilizacji tlenowej.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie kompostu spełniającego wymagania dla nawozu organicznego. Dodatkową korzyścią będzie utworzenie zaplecza technicznego do wykorzystania produkowanego biogazu w celu wytwarzania energii w kogeneracji. Pozwoli to na produkcję energii z OZE a także zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Budowa instalacji do fermentacji przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia wyższych poziomów odzysku i recyklingu oraz do redukcji masy bioodpadów kierowanych do składowania.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dane o odpadach ze sprawozdań marszałkowskich 2020 r. (22 listopada 2022)Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)Sypią się kary dla gmin za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu (16 listopada 2022)Holistyczne zarządzanie odpadami. Założenia i praktyka (21 października 2022)Ozdoba: nie planujemy wprowadzenia ulg dla kompostujących odpady w blokach (06 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony