Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Najkorzystniejsze ceny referencyjne dla biogazu

Jeżeli rząd zdecyduje się przeprowadzić w przyszłym roku aukcje OZE, inwestorzy w aż jedenastu „koszykach” będą musieli wziąć pod uwagę inne niż dotychczas stawki. Kto najbardziej stracił w oczach Ministerstwa Energii?

   Powrót       04 grudnia 2017       Energia   

Wskazane w projekcie rozporządzenia ceny referencyjne oznaczają maksymalne ceny, jakie zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, rząd będzie chciał zapłacić za 1 MWh energii wyprodukowanej w instalacji, która wygra w 2018 r. aukcję. Stawki są odmienne dla różnych technologii OZE. Stanowią kluczową dla inwestorów informację, gdyż określają górną granicę kosztu wytwarzania energii, powyżej którego oferty nie będą mogły zostać w ogóle dopuszczone do aukcji.

Cztery w górę, siedem w dół

Proponowane na 2018 r. przez rząd ceny różnią się w stosunku do obowiązujących w tym roku w aż 11 spośród wszystkich 21 grup technologii. W czterech przypadkach stawki poszły co prawda do góry, ale aż w siedmiu zostały obniżone. Zwycięzcą kolejnego rozdania aukcji (jeżeli zostaną skutecznie przeprowadzone) może okazać się biogaz, który jako jedyny uzyskał wyższą niż w tym roku cenę referencyjną (czyt. poniżej kategorie: 1,3,4 oraz 5). Spośród „koszyków” biogazowych tylko instalacje o mocy większej niż 1 MW utrzymały swoją dotychczasową wycenę. Projekt rozporządzenia z pewnością nie przypadnie zaś do gustu inwestorom planującym budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów (spadek aż o 175 zł/MWh), małych wiatraków na lądzie o mocy do 1 MW (spadek o 10 zł/MWh), wiatraków na morzu (spadek o 20 zł/MWh), a także fotowoltaiki (30 zł/MWh mniej dla instalacji do 1 MW oraz 25 zł mniej dla instalacji powyżej tego progu) i instalacji hybrydowych (165 zł/MWh mniej dla instalacji do 1 MW oraz 55 zł/MWh mniej dla instalacji powyżej tego progu).

Poniżej przedstawiamy zaproponowane przez Ministerstwo Energii ceny referencyjne na 2018 r. dla poszczególnych technologii (z uwzględnieniem cen obowiązujących w latach 2016-2017):

 1. biogaz rolniczy do 1 MW - 570 zł/MWh (2017 i 2016: 550 zł/MWh);
 2. biogaz rolniczy powyżej 1 MW - 550 zł/MWh (2017 i 2016: 550 zł/MWh);
 3. biogaz pozyskany ze składowisk odpadów - 425 zł/MWh (2017: 405 zł/MWh, 2016: 305 zł/MWh);
 4. biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków - 385 zł/MWh (2017: 365 zł/MWh, 2016: 335 zł/MWh);
 5. biogaz inny niż określony w pkt. 3 i 4 - 385 zł/MWh (2017: 355 zł/MWh, 2016: 340 zł/MWh);
 6. biomasa spalana w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych – 415 zł/MWh (2017 i 2016: 415 zł/MWh);
 7. biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego - 325 zł/MWh (2017: 325 zł/MWh, 2016: 310 zł/MWh);
 8. dedykowane instalacje spalania biomasy lub układy hybrydowe, w wysokosprawnej kogeneracji (do 50 MW) - 450 zł/MWh (2017: 450 zł/MWh, 2016: 435 zł/MWh);
 9. dedykowane instalacje spalania biomasy lub układy hybrydowe, w wysokosprawnej kogeneracji (o łącznej mocy większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt) - 435 zł/MWh (2017: 435 zł/MWh, 2016: 420 zł/MWh);
 10. termiczne przekształcanie odpadów - 210 zł/MWh (2017 i 2016: 385 zł/MWh);
 11. biopłyny - 475 zł/MWh (2017 i 2016: 475 zł/MWh);
 12. energia wiatru na lądzie (do 1 MW) - 310 zł/MWh (2017: 320 zł/MWh, 2016: 300 zł/MWh)
 13. energia wiatru na lądzie (powyżej 1 MW) - 350 zł/MWh (2017: 350 zł/MWh, 2016: 385 zł/MWh);
 14. hydroenergia (do 1 MW) - 500 zł/MWh (2017 i 2016: 480 zł/MWh);
 15. hydroenergia (powyżej 1 MW) - 480 zł/MWh (2017 i 2016: 480 zł/MWh);
 16. energia geotermalna - 455 zł/MWh (2017 i 2016: 455 zł/MWh);
 17. energia promieniowania słonecznego (do 1 MW) - 420 zł/MWh (2017: 450 zł/MWh, 2016: 465 zł/MWh);
 18. energia promieniowania słonecznego (powyżej 1 MW) - 400 zł/MWh (2017: 425 zł/MWh, 2016: 445 zł/MWh);
 19. energia wiatru na morzu - 450 zł/MWh (2017 i 2016: 470 zł/MWh);
 20. hybrydowe instalacje OZE (do 1 MW) - 390 zł/MWh (2017: 455 zł/MWh, 2016: 300 zł/MWh);
 21. hybrydowe instalacje OZE (powyżej 1 MW) - 350 zł/MWh (2017: 405 zł/MWh, 2016: 430 zł/MWh).

Dalszy harmonogram prac nad projektem rozporządzenia nie jest znany, choć wyjątkowo krótki (jedynie 2-dniowy) okres konsultacji społecznych może wskazywać na pilny charakter tej regulacji. Można zatem spodziewać się, że proponowane stawki nie ulegną już zmianie a rozporządzenie zostanie przyjęte w przedstawionym powyżej kształcie.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony