Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Bioróżnorodność zwiększa odporność lasów

   Powrót       23 czerwca 2017       Planowanie przestrzenne   

Zmiany klimatyczne i nasilenie zjawisk, takich jak powodzie, pożary, choroby i inne zdarzenia, miały w ostatnich dziesięcioleciach szkodliwy wpływ na ekosystemy leśne. Jako odpowiedź na niszczenie lasów, w ramach inicjatywy UE wprowadzono program symulacji. Wciąż nie dysponujemy wystarczającą wiedzą na temat reżimów zaburzeń, które powodują wyraźne zmiany w ekosystemach leśnych w czasie. Ten brak wiedzy jest widoczny w istniejących strategiach adaptacyjnych i modelach leśnych, które symulują skutki zmian klimatycznych.

W ramach finansowanego przez UE projektu SAGE (Simulating adaptation of forest management to changing climate and disturbance regimes)(1) dostosowano zrównoważoną gospodarkę leśną do zmieniających się warunków klimatycznych i reżimów zakłóceń.

W latach 1970–2010 w Europie trzykrotnie wzrosła wielkość zniszczeń lasu

Partnerzy projektu analizowali reżimy zakłóceń i rozwiązania w zakresie zarządzania na podstawie danych empirycznych. Wprowadzili odpowiednie interakcje do nowego symulatora krajobrazu leśnego, który umożliwia analizowanie scenariuszy w przewidywanych przyszłych warunkach klimatycznych. Wyniki badań wskazują, że w latach 1970–2010 w Europie trzykrotnie wzrosła wielkość zniszczeń lasu spowodowanych przez wiatr, korniki oraz pożary. Projekcje wynikające z różnych strategii zarządzania i scenariuszy klimatycznych sugerują, że wielkość ta będzie dalej wzrastać do 2030 r., co będzie miało również negatywny wpływ na magazynowanie dwutlenku węgla w lasach.

Na poziomie lokalnym zespół uczestniczący w projekcie SAGE odkrył, że niedawna bezprecedensowa plaga chrząszczy w Europie Środkowej była wywołana głównie przez czynniki występujące w skali regionalnej i przypadła w tym samym czasie, co letnie susze. Ponadto wzajemne oddziaływania zaburzeń znacząco przyczyniły się do wystąpienia ostatnich zaburzeń na szeroką skalę w Europie Środkowej, co wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na przyszłą wrażliwość klimatyczną reżimu zaburzeń tego regionu.

Różnorodność kluczowym mechanizmem odporności ekosystemów leśnych

Zmiany w reżimach zaburzeń mają negatywny wpływ na funkcjonowanie ekosystemu. Wpływa to na funkcje ekosystemów leśnych, z których korzystają ludzie, takie jak zaopatrzenie w żywność, funkcje regulacyjne, kulturalne i wspierające. Wyniki ankiet wykazały, że zarządcy lasów zwracają szczególną uwagę na takie zmiany, a najbardziej aktywni reagują na nie, dostosowując odpowiednio swoje strategie zarządzania. Zaburzenia przyczyniają się z kolei do zwiększenia różnorodności gatunkowej lasów. Zmiany te korzystnie wpłyną na bioróżnorodność Europy Środkowej. Naukowcy określili, że większa różnorodność struktur i składu ekosystemów leśnych jest kluczowym mechanizmem ich odporności.

Dzięki projektowi SAGE określono przyczyny i skutki zmian reżimów zaburzeń oraz zwiększono możliwości symulacji wzajemnego oddziaływania zaburzeń i reakcji podmiotów zarządzających. Pomoże to w opracowaniu lokalnych strategii adaptacyjnych w celu zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej w zmieniającym się klimacie i reżimach zaburzeń.

Źródło: CORDIS

Przypisy

1/ SAGE - Simulating adaptation of forest management to changing climate and disturbance regimes
http://cordis.europa.eu/project/rcn/107456_en.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy transgraniczny obszar RAMSAR: Dolina Rzeki Izery (23 lipca 2021)PE upomina się o obszary chronione na Antarktydzie (12 lipca 2021)Ørsted stawia na neutralność klimatyczną i wspieranie bioróżnorodności (09 lipca 2021)Zostań testerem łąki kwietnej i pomóż zapylaczom (29 czerwca 2021)Celnicy udaremnili rekordowy przemyt koralowców rafotwórczych (25 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony