Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Biznes w wielkim kryzysie: czy rząd rzuci koło ratunkowe?

Przedsiębiorcy apelują do rządu o bezzwłoczne wprowadzenie adekwatnych do sytuacji mechanizmów antykryzysowych. Przestrzegają, żebyśmy wszyscy boleśnie nie odczuli na własnej skórze powiedzenia, że „Polak mądry po szkodzie”…

   Powrót       24 marca 2020       Ryzyko środowiskowe   

Przedsiębiorcy wysyłają do rządu konkretne postulaty, jakiej pomocy potrzebują, by grupowe zwolnienia pracowników nie stały się faktem. Rząd przygotował pakiet rozwiązań, zawartych w projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(1), które zostały przekazane do konsultacji publicznych. Komentarzy pojawia się wiele. Na przykład Konfederacja Lewiatan przekazała dziś do Ministerstwa Rozwoju swoje uwagi do projektu. - Na ponad 100 stronach poprawek do projektu znalazło się kilkadziesiąt rekomendacji, które powstały w ostatnich dniach w konsultacji z kilkuset przedsiębiorstwami – czytamy w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Postulaty przemysłu

Z kolei Forum Rozwoju Przemysłu(2) jako platforma współpracy kluczowych organizacji przemysłowych w Polsce już wcześniej przekazała Prezesowi Rady Ministrów postulaty(3) w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w kwestiach finansowania, podatków, infrastruktury czy stosunków pracy(4). Zgłosiła również uwagi do projektu.

- Forum Rozwoju Przemysłu przygotowało całą listę postulatów, których realizacja jest kluczowa dla przyszłości nie tylko polskiego przemysłu, ale generalnie funkcjonowania wszystkich polskich przedsiębiorstw: tych mikro, małych, średnich i dużych. Nasze problemy są dziś bardzo podobne, a może nawet tożsame - wyjaśnia w rozmowie z redakcją dr inż. Tomasz Zieliński, przewodniczący Forum Rozwoju Przemysłu i prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – inicjatora Forum. Wskazuje przy tym, że kondycja jednych wpływa bezpośrednio na pozostałych, bo jest to system naczyń połączonych. - Dlatego też stoimy na stanowisku, że wszystkie elementy pomocowe powinny obejmować wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, typu firmy i pochodzenia kapitału – dodaje.

Modyfikacja wymagań

Wiele postulatów jest wspólnych (tych dotyczących np. abolicji danin publicznych), ale są i takie, które dotyczą bezpośrednio specyfiki funkcjonowania konkretnych branż. Przedsiębiorcy podkreślają, że wymagania muszą być dostosowane do warunków, jakie mamy, żeby były realne do spełnienia. Dla przykładu postuluje się zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu poprzez wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 poz. 1895 tekst jedn. z późn. zm.). Miałyby one polegać m.in. na odroczeniu terminów realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, a dotyczących konkretnie: ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, nowych wymagań przeciwpożarowych, wnoszenia opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Czytaj: Gospodarka odpadami w czasach zarazy: dziś zgodnie z planem. Szkopuł w tym, aby być gotowym na najgorsze

Na ratunek gospodarce

Poszczególne państwa wdrażają już u siebie programy pomocowe. Przypomnijmy, że Komisja Europejska w niedawno opublikowanej strategii dla przemysłu jako jeden z priorytetów wskazuje utrzymanie konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnienie równych warunków działania - w Europie i w ujęciu globalnym. W obliczu pandemii ten postulat nabiera jeszcze większego znaczenia.

- Inne kraje Europy, np. Szwajcaria czy Wielka Brytania, już dziś w sytuacji zagrożenia miejsc pracy i utraty przychodów firm, gwarantują 80 proc. pokrycie wynagrodzeń dla pracowników. My uważamy, że nawet 60 proc. byłoby dużym wyjściem naprzeciw. Jedno jest pewne, bez realnego pakietu pomocowego państwa, polski przemysł utraci ciągłość produkcji, a w perspektywie utraci zdolność do konkurowania na europejskich rynkach – zauważa Zieliński. W imieniu przedsiębiorców apeluje do rządu o niezwłoczne wprowadzenie koniecznych działań prewencyjnych. Podkreśla ponadto, że wielkim błędem jest czekanie, aż drastyczne sytuacje się wydarzą, a kryzys doprowadzi przedsiębiorstwa do upadłości.

PE zwołuje nadzwyczajne posiedzenie

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przywódcy grup politycznych postanowili zorganizować 26 marca br. nadzwyczajne posiedzenie plenarne, aby umożliwić wdrożenie specjalnych środków. Porządek obrad jest następujący:

  • Inicjatywa Inwestycyjna na rzecz zwalczania koronawirusa (ang. Coronavirus Response Investment Initiative), która udostępni państwom członkowskim 37 mld euro z funduszy spójności w celu przeciwdziałania skutkom kryzysu,
  • Wniosek legislacyjny w sprawie rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności UE na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego,
  • Wniosek Komisji w sprawie powstrzymania pustych lotów spowodowanych przez wybuch epidemii COVID-19.

Kluczowe znaczenie ma szybkie przyjęcie przez Parlament Europejski tych trzech wniosków, aby zapewnić konkretne wsparcie dla obywateli UE i państw członkowskich w tej bezprecedensowej sytuacji.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Projekt ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=299
2/ Forum Rozwoju Przemysłu to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym, zostało zawiązane pomiędzy: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (jako inicjatorem powołania Forum), Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskim Związkiem Przemysłu Oponiarskiego oraz Związkiem Pracodawców AGD – APPLiA.3/ Pełna treść zaproponowanych postulatów znajduje się tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8452-FRP-postulaty-przemyslu-w-zw-z-epidemia-koronawirusa.pdf
4/ Wśród nich m.in. apele o: wprowadzenie mechanizmów ochronnych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i źródeł kapitału, przejęcie przez państwo wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100 proc. wynagrodzenia osoby ubezpieczonej, przejęcie przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaty 60 proc. wynagrodzenia pracowników u pracodawcy notującego spadek min. 15 proc. w stosunku do marca 2020 r., umorzenie danin publicznych dla przedsiębiorców na 6 miesięcy liczone od zobowiązań za marzec 2020 r. - VAT, PIT, CIT, ZUS.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przyszłość będzie erą miast? Światowy Dzień Miast 2022 (31 października 2022)Epidemiologia oparta na ściekach – przykład z aglomeracji poznańskiej (06 lipca 2021)Analiza ścieków komunalnych na obecność SARS-CoV-2 jako narzędzie wczesnego ostrzegania (17 maja 2021)W pandemii wzrosło w Polsce ubóstwo energetyczne (17 maja 2021)Przesłanie KPO do KE i sejmowa ratyfikacja to dopiero początek dziejowego maratonu (05 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony