Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Jak dostosować biznes do zmieniających się wymagań prawnych?

Prawo w dziedzinie ochrony środowiska zmienia się dynamicznie. Aby sprostać wymaganiom i nie ustępować działaniom konkurencji, przedsiębiorcy decydują się na podnoszenie własnych kompetencji w tej dziedzinie. Wywiad z Agnieszką Oleksyn-Wajdą z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego.

   Powrót       30 czerwca 2020       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   
Agnieszka Oleksyn-Wajda
Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego

Kieruje Pani(1) studiami podyplomowymi Prawo ochrony środowiska. W ostatnich latach to zdaje się jedna z najbardziej popularnych dziedzin prawa?

Zdecydowanie. Z jednej strony, uczestnicy większości procesów inwestycyjnych i produkcyjnych muszą liczyć się z coraz surowszymi wymaganiami prawnymi związanymi z ochroną środowiska, z drugiej - sprostać oczekiwaniom konsumentów co do prowadzenia biznesu w sposób przyjazny środowisku. Podstawy szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska - m.in. w zakresie pozwoleń środowiskowych, prawa emisyjnego i zmian klimatycznych, gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), zrównoważonego rozwoju, raportowania niefinansowego obejmującego elementy środowiskowe - stają się więc niezbędnym elementem wiedzy przedsiębiorców i kadry menedżerskiej. Bez znajomości regulacji środowiskowych i trendów ich rozwoju, trudno dziś podjąć racjonalną decyzję biznesową.

Świadomość ekologiczna wśród konsumentów wzrasta?

Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej sferze, ale w ostatnich latach widać pozytywne zmiany. Świetnym przykładem są takie branże, jak spożywcza, odzieżowa czy kosmetyczna oraz powiązane z każdą z nich rolnictwo. „Ekotrend” w pierwszej kolejności pojawił się w branży spożywczej. Częściej zwracamy uwagę na produkty bez ulepszaczy, w opakowaniach innych niż plastikowe, bez użycia nawozów sztucznych i takie, które są „z gospodarstwa rolnego”. Uwrażliwiliśmy się nie tylko na nasze zdrowie, ale i dobrostan zwierząt. Z tego powodu wiele osób przechodzi na diety wegetariańskie czy wegańskie. Zależy nam na redukcji własnego wpływu na środowisko. Zaczęliśmy np. korzystać z wielorazowych słomek, zastępować tzw. foliówki wielorazowymi zamiennikami. W ślad za wyborami konsumentów, weszły w życie regulacje zobowiązujące jednostki handlu detalicznego i hurtowego do pobierania opłaty recyklingowej od większości plastikowych toreb na zakupy. Kolejny obowiązek w tym obszarze to dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Na jednostkach handlu często też spoczywa obowiązek sprawozdawczy.

Branża kosmetyczna i jej wpływ na zdrowie, zwierzęta i środowisko też wzięto pod lupę konsumencką. Jakich tutaj spodziewać się regulacji?

Unia Europejska w ostatnim czasie zintensyfikowała m.in. działania dotyczące postępowania z mikroplastikiem. Komisja Europejska opublikowała w październiku 2017 r. raport pt. „Intentionally added microplastics in products”, przedstawiający zagrożenia powodowane przez mikroplastik dla zdrowia ludzi i środowiska. Zwróciła się też do Europejskiej Agencji Chemikaliów o ocenę wyników badań naukowych w kierunku podjęcia działań regulacyjnych w zakresie dodawania mikroplastiku do różnych rodzajów produktów. Efektem ma być nowelizacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie chemikaliów (REACH), aktu prawnego służącego poprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie powodowane są przez substancje chemiczne. Jeśli mikroplastik będzie podlegał rozporządzeniu, dostępne będą konkretne narzędzia do walki z jego przedostawaniem się do środowiska.

Mikroplastik uwalniający się do środowiska to także zmora branży odzieżowej, która w szerokim zakresie wykorzystuje syntetyczne włókna do produkcji odzieży. Branża mody została uznana zresztą za jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko.

Również z powodu ogromnej ilości wytwarzanych odpadów.

Tak, i to zarówno na poziomie produkcyjnym, jak i konsumenckim. Rozwiązaniem byłoby przejście tego biznesu z modelu gospodarki linearnej na cyrkularną, postulowane szeroko przez Komisję Europejską w Komunikacie z 2015 r. - „Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”. Widzimy pierwsze kroki w tym kierunku, np. manifest Międzynarodowej Federacji Odzieżowej, Koalicji Zrównoważonej Odzieży czy Global Fashion Agenda z maja 2019 r., przy okazji Fashion Summit w Kopenhadze, którego celem jest opracowanie skutecznych ram polityki dla gospodarki cyrkularnej w branży mody.

Branża mody to również znaczny emitent gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw. Trendy jednak idą w pozytywną stronę - ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Podczas Konferencji klimatycznej w Katowicach w grudniu 2018 r. została zawarta Karta Działań Przemysłu Modowego na rzecz Klimatu mająca na celu zmniejszenie emisji o 30 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W sierpniu 2019 roku, podczas szczytu G7, został z kolei zawarty Pakt Mody, którego sygnatariusze zobowiązali się do ograniczenia wpływu na klimat, a także do ochrony bioróżnorodności przez ochronę gatunków oraz ekosystemów.

Ostatnie miesiące i światowa pandemia pobudza do refleksji - czy będziemy chcieli i potrafili odbudowywać gospodarkę, mając na uwadze ochronę środowiska i klimatu?

Istotnym instrumentem mogącym pomóc odbudować gospodarkę po przymusowej kwarantannie wydaje się Europejski Zielony Ład, którego jednym z podstawowych celów jest właśnie ochrona klimatu. KE traktuje European Green Deal jako priorytet. Osiągnięcie jego celów będzie oczywiście wymagać ogromnych nakładów inwestycyjnych. Stąd Plan Inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji opracowany przez Komisję Europejską. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania ze środków unijnych będzie prowadzenie biznesu w sposób przyjazny środowisku.

W obecnej chwili istotne jest więc, by powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego odbył się jednocześnie z promowaniem zrównoważonego rozwoju, prowadzeniem gospodarki niskoemisyjnej, zmianą modeli biznesowych na przyjazne środowisku. Przedsiębiorstwa i gospodarki działające zgodnie z zasadą neutralności klimatycznej będą mogły liczyć na znaczące wsparcie finansowe ze środków unijnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że w ramach European Green Deal, KE we wrześniu br. przedstawi kompleksowy plan dotyczący celów klimatycznych, w tym regulacje prawne w tym zakresie. Trwają internetowe konsultacje społeczne w celu zebrania opinii zainteresowanych stron na temat wzrostu ambicji klimatycznych w Unii Europejskiej na najbliższe dziesięciolecie. Wszystkie zainteresowane strony oraz obywatele mogą przedstawić poglądy i opinie na temat wzrostu ambicji klimatycznych.

Rozwój sytuacji wskazuje na konieczność prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony.

Okoliczności zmieniają się dynamicznie, na wszelkich polach – od stanu środowiska, przez rzeczywistość gospodarczą, po regulacje. Kształtując program studiów podyplomowych, widzę, że niezbędne jest śledzenie zachodzących zmian. Stąd bezzwłocznie dostosowujemy program studiów i zabiegamy o najbardziej kompetentnych wykładowców. „Prawo ochrony środowiska” na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 będzie wykładane już szósty raz z rzędu i jak co roku obejmie najnowsze trendy rozwojowe w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

Przykładowo, nadchodzącą edycję wzbogaciliśmy o zagadnienia dot. zrównoważonego rozwoju i finansowania, a także gospodarki niskoemisyjnej - w związku z faktem, że kluczowe znaczenie w biznesie zaczynają odgrywać wymagania w tych obszarach. Każde nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo powinno być prowadzone w sposób odpowiedzialny środowiskowo, a tym samym - przygotowane na opracowanie odpowiedniej strategii, a dalej bieżącej dokumentacji. Od 1. edycji studiów podyplomowych „Prawo ochrony środowiska” prowadzimy zajęcia tak, by nasi absolwenci mogli wykazać się najbardziej aktualną i praktyczną wiedzą w swoim biznesie czy na mocno konkurencyjnym rynku ochrony środowiska. Z wypowiedzi naszych absolwentów wynika, że czynimy to z dużym powodzeniem.

Przypisy

1/ Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego. Współtwórca i kierownik Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody. Twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska oraz studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie w ramach KPMG. Członek grupy roboczej Working Group 6 Promoting broader climate action z ramienia Uczelni Łazarskiego jako organizacji wspierającej Fashion Climate Charter. Członek Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan oraz członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. Członek Komitetu CSR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Członek Rady ds. Zielonej Transformacji w Konfederacji Lewiatan. Członek Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju, Waste/circular economy w ramach Retail Institute. Autorka części raportu opracowanego przez KPMG pt. Rynek mody w Polsce 2018 w zakresie edukacji w branży mody oraz Rynek mody w Polsce 2019 w zakresie wpływu branży mody na środowisko naturalne. Organizatorka konferencji Fashion Economy, platformy łączącej biznes oraz edukację z administracją centralną.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony