Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Bliżej zrównoważonego rozwoju? Jak dotąd zrealizowano tylko 15 % SDGs

Wraz z 78. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 18-19 września br. w Nowym Jorku odbył się Szczyt Dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obrady delegatów dotyczyły implementacji przyjętej w 2015 r. Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

   Powrót       20 września 2023       Zrównoważony rozwój   

Szefowie rządów oraz głowy państw spotkali się w nowojorskiej siedzibie głównej ONZ, aby omówić realizację zawartych w Agendzie Celów Zrównoważonego Rozwoju i zastanowić się, w jaki sposób można ją przyśpieszyć. Potrzeba intensyfikacji działań jest paląca, skoro, według opublikowanego w tym roku raportu(1), do tej pory udało się zrealizować zaledwie 15% z Celów. Jak zaznaczył Sekretarz Generalny ONZ, Antonio Guterres, Agenda 2030 nie jest obietnicą, którą dyplomaci złożyli sobie nawzajem, ale zobowiązaniem wobec całej ludzkości, która zasługuje na życie w zrównoważonym i sprawiedliwym świecie. Sekretarz wezwał również do stworzenia wzmacniającego implementację globalnego planu stymulacyjnego w wysokości 500 mld dolarów rocznie, zastosowanie mechanizmu umorzenia długów oraz zmian w globalnej architekturze finansowej.

Globalne wyzwania, globalne zmiany

Podczas obrad delegaci zwracali uwagę na zewnętrzne przeszkody, które utrudniały realizację Celów – takie jak pandemia Covid-19, rosyjski atak na Ukrainę czy rosnący wpływ zmian klimatycznych. Przedstawiciele krajów rozwijających się podnosili problem zadłużenia oraz niekorzystnych warunków pożyczek, wybrzmiały również postulaty niewielkich państw wyspiarskich. Przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen, zaapelowała o odnowienie deklaracji, że „jutro będzie lepsze od dnia dzisiejszego”. Znaczna część dyskusji dotyczyła wzmacnianiu multilateralnej współpracy oraz kwestii finansowo-inwestycyjnych. Podkreślano, że znaczenie ONZ zależy od zdolności tej organizacji do skutecznej odpowiedzi na globalne wyzwania, m.in. z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i rozwoju technologicznego. Postulaty zmian systemu finansowego objęły kwestię reformy specjalnych praw ciągnienia, czyli zagranicznych aktywów rezerwowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy reform podatkowych – tak aby wzmocnić krajowe zasoby państw rozwijających się.

Podsumowując obrady, Antonio Guterres wezwał liderów do nadania priorytetowej rangi kilku kluczowym obszarom. Wymienił wśród nich wspomniane już wsparcie finansowe na rzecz zrównoważonego rozwoju w wysokości co najmniej 500 mld dolarów rocznie, wzmacnianie bezpieczeństwa żywnościowego, bioróżnorodności, edukacji, cyfryzacji, praw socjalnych oraz godnego zatrudnienia, przeznaczenie w 2024 r. 0,7% dochodu narodowego na pomoc rozwojową (ODA), a także przedstawienie konkretnych planów pomocy państwom rozwijającym się podczas szczytu COP 28.

Raport – trzeba działać intensywnie

Wnioski i obserwacje analogiczne do tych ze Szczytu można dostrzec również gdzie indziej. Niedługo przed nowojorskim spotkaniem ukazało się tegoroczne wydanie raportu Breakthrough Agenda Report(2), przygotowanego wspólnie przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA),Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) oraz ONZ-owskich tzw. Climate Change High-Level Champions(3).

Główny wniosek z raportu przedstawia się następująco – aby osiągnąć cel w postaci średniej globalnej temperatury 1,5 st. C, należy wzmocnić międzynarodową współpracę m.in. w takich obszarach jak przemysł, transport, czy rolnictwo. Obecne wysiłki na rzecz czystej energii oraz zrównoważonych rozwiązań przynoszą postępy, jednak niewystarczające dla osiągnięcia celów klimatycznych. Autorzy zauważają rozwój technologii takich jak energetyka odnawialna i transport elektryczny, którym mimo to towarzyszy wzrost emisji. Jak czytamy dalej, to właśnie ta dekada okaże się kluczowa w walce z najpoważniejszymi skutkami zmiany klimatu. Należy robić więcej – brzmi główna konkluzja raportu, rozwijana w konkretnych rekomendacjach dla kilku wymienionych obszarów; energetyki, transportu, przemysłu stalowego, budowlanego, cementowego oraz rolnictwa.

Breakthrough Agenda Report 2023 – podobnie jak wcześniejsze edycje – nawiązuje do Breakthrough Agenda, czyli porozumienia na rzecz redukcji emisji oraz rozwoju czystych technologii zawartego między 48 państwami na szczycie COP26 w Glasgow w 2021 r. W tym roku w raporcie po raz pierwszy uwzględniono budownictwo oraz przemysł cementowy.

Źródła:

IISD, IEA, IRENA

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2023
https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2023
2/ https://www.irena.org/Publications/2023/Sep/Breakthrough-Agenda-Report
https://www.irena.org/Publications/2023/Sep/Breakthrough-Agenda-Report
3/ https://climatechampions.unfccc.int/un-climate-change-high-level-champions/
https://climatechampions.unfccc.int/un-climate-change-high-level-champions/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmienią się oznaczenia produktów chemicznych i kosmetyków (07 grudnia 2023)84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Plan monitorowania i raportowania danych środowiskowych w ramach ESG (05 grudnia 2023)Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony