Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu

Budimex posiada wdrożoną politykę poprawy efektywności energetycznej. Działania w tym zakresie są stale monitorowane. Powołano również Zespół ds. Zarządzania Energią, który jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją polityki energetycznej spółki.

   Powrót       19 lutego 2024       Energia       Artykuł promocyjny   

Zapotrzebowanie Budimex SA na paliwa i energię wynika przede wszystkim z: produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, pracy maszyn budowlanych, transportu materiałów, surowców, wykorzystania pojazdów służbowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło zapleczy socjalnych realizowanych budów.

Obniżanie energochłonności, krok po kroku

Jak wyjaśnia Artur Popko, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA, energochłonność prac budowlanych, a więc także emisyjność, jest ściśle powiązana z etapem realizacji danej inwestycji i w danym roku jest uzależniona od zmiany m.in. wielkości produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, zapotrzebowania na transport czy zaangażowania sprzętu budowlanego. Zróżnicowanie portfela zamówień, jak również proces budowlany, który trwa średnio dwa lata, sprawiają, iż porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energochłonność w ujęciu rocznym bywa niemiarodajne. Pozytywne lub negatywne zmiany wyników mogą pochodzić z aktualnego stanu realizacji portfela kontraktów, a nie ze zmian w modelu operacyjnym. Te jednak zachodzą, ponieważ Grupa Kapitałowa - w tym Budimex SA - podejmuje szereg działań mających na celu trwałe obniżanie energochłonności i emisyjności, np. poprzez sukcesywną wymianę sprzętu budowlanego, inwestycje w odnawialne źródła energii, działania edukacyjne skierowane do pracowników (szkolenia, kampania oszczędzania energii) oraz racjonalizację zużycia energii. Działania te przekładają się na mniejsze całościowe zużycie energii w stosunku do roku poprzedniego. Budimex SA wdrożył system zarządzania energią mający na celu identyfikację obszarów wrażliwych energetycznie i poprawę efektywności procesu, bazując na cyklu Deminga.

Spadek zużycia energii

W 2022 roku w Grupie Budimex nastąpił spadek zużycia paliw w budynkach i instalacjach rok do roku o 16,1%, na co istotny wpływ miała prowadzona polityka racjonalizacji zużycia energii. Jednocześnie wraz ze zmianami w strukturze paliw odnotowano spadek w liczbie łącznego ich zużycia w parku maszynowym na poziomie 0,2% r/r. W transporcie pojazdami odnotowano wzrost zużycia paliw o 15,3% w stosunku do roku poprzedniego. Na zużycie paliw w transporcie pojazdami wpływ miały przede wszystkim potrzeby przemieszczania się pracowników, które były wynikiem realnych działań operacyjnych. W 2020 i 2021 roku potrzeby te zostały ograniczone z uwagi na wprowadzone restrykcje wynikające z pandemii. W 2022 roku zanotowano wzrost ilości wytwarzanej w Grupie Budimex energii z OZE na poziomie 215,1% w stosunku do roku minionego. Ilość energii z OZE będzie w kolejnych latach sukcesywnie wzrastała wraz zinwestycjami w nowe projekty związane z wytwarzaniem zielonej energii. W 2022 roku doszło do znaczącego spadku zapotrzebowania na energię cieplną, ale jednocześnie zwiększyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną, której zużycie na poziomie Grupy wzrosło o 17,9%. Całkowite zużycie energii w Grupie Budimex spadło o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

Przykładowe działania na rzecz efektywności energetycznej to wprowadzanie elektrycznego taboru budowlanego, budowa własnych źródeł OZE (wiatr i fowoltaika) do zasilania biur budowy i instalacji produkcji mieszanek, asfaltowych, wymiana floty samochodowej (ponad 2000 samochodów osobowych) na elektryczne i hybrydowe.

Instalacja PV o mocy ponad 48 kWp na dachu budynku (patrz grafika w ramce). Czy na budowie to się opłaca? Tak, bo pracujemy w ciągu dnia, więc zużywamy energię akurat wtedy, gdy jest ona produkowana, dlatego instalacje firmowe cechuje dużo większa autokonsumpcja niż np. w gospodarstwach domowych. W efekcie produkowana i zużywana zielona energia naprawdę jest... darmowa.  ​​

Hybrydowa instalacja OZE w Chwaszczynie

- W biurze Budimex w Chwaszczynie zainstalowaliśmy mikroinstalację PV o mocy 31,6 kW. Łącznie na dachu budynku znalazło się aż 80 sztuk ogniw fotowoltaicznych. Dodatkowo, w tej lokalizacji postawiliśmy na magazyny energii GTX3000-H4 o łącznej mocy 30 kW. Co to oznacza? Ponad 75% naszego zapotrzebowania na energię pokryte zostanie energią ze słońca! To oszczędności nie tylko dla nas, ale też dla klimatu - mikroinstalacja fotowoltaiczna, jak ta zainstalowana przez nas pozwoli zaoszczędzić nawet do kilku ton węgla rocznie - wskazuje Cezary Łysenko, Członek Zarządu Budimeksu SA.

W tej lokalizacji nie poprzestaliśmy na panelach fotowoltaicznych. Połączyliśmy je z dwiema pompami ciepła: gruntową i powietrzną, które wcześniej zainstalowano w kotłowni. W budynku rozprowadzona została instalacja grzewcza prowadząca do klimakonwektorów znajdujących się w pomieszczeniach biura. Urządzenia te mogą pełnić dwie funkcje – są grzejnikiem zimą, a klimatyzatorem latem. Instalacja PV połączona z pompami to idealna kombinacja, która jest bardzo wydajna i niskoemisyjna.  

Zielona energia dla przyszłości - Magnolia

BXF Energia- wielkoskalowe inwestycje w OZE

Celem BXF Energia spółka skupia się na produkcji zielonej energii na potrzeby klientów zewnętrznych i Grupy Budimex, rozszerzając zakres jej przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jako dedykowana spółka sukcesywnie kontynuuje zapoczątkowane przez Budimex pozyskiwanie i rozwój wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych i wiatrowych na różnym etapie zaawansowania. Na obecnym etapie działalności, podmiot m.in. wydzierżawił grunty na projekty wiatrowe o mocy około 110 MW, będące obszarami posiadającymi miejscowe plany zagospodarowania terenu, które przewidują możliwość budowania farm wiatrowych. Oprócz tego w zakresie fotowoltaiki, BXF Energia wspólnie z innymi podmiotami dewelopuje projekty o podobnej mocy – rzędu 110 MW, jednocześnie poszukując nowych miejsc na inwestycje. Obecne projekty spółki realizowane są w formule project finance, w ramach czego, podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która zakłada tę formułę finansowania z BGK dla projektu Magnolia.​

Docelowo spółka na najbliższe 5 lat planuje posiadanie w fazie budowy i eksploatacji ok. 500 MW mocy. Jak mówi Artur Popko, Prezes Budimex SA: – Kontynuujemy obrany kierunek rozwoju w obszarze inwestycji w energię odnawialną. We wrześniu 2023 r. nasza pierwsza farma wiatrowa rozpoczęła produkcję zielonej energii. W nowo powstałej spółce BXF Energia planujemy w perspektywie 4-5 lat zbudować portfel projektów OZE o mocy ok. 500 MW z wiatru i słońca. Aktualnie analizujemy projekty na różnych etapach zaawansowania o mocy ok. 800 MW.

Rynek świadomych klientów

W kontekście branży OZE w Polsce i systemów jej wspierania, Piotr Świecki, Prezes spółki BXF Energia, zauważa: – Jeżeli upłynnilibyśmy jeszcze bardziej rynek umów PPA, to nie widzę takiej potrzeby. Wolałbym, abyśmy nie skupiali się na systemach wsparcia, a znosili bariery rozwoju. Mamy klientów, którzy mówią „nie zainwestuję w Polsce, bo nie mam dostępu do zielonej energii. Jestem gotowy zapłacić za megawatogodzinę 450 zł, ale ma być zielona". Tworzy się rynek świadomych klientów, którzy chcą w Polsce inwestować albo już kiedyś zainwestowali i szukają producentów energii elektrycznej, która będzie zielona. To jest dla nich bardzo ważne. Te zmiany będą postępować.

Nowy potencjał

BXF Energia uważnie przygląda się rozwojowi nowych możliwości i technologii oraz sukcesywnie wdraża je w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. – Powinniśmy się skupić na tym, co jest możliwe do zrealizowania w danych warunkach. Zróbmy więc wszystko najlepiej jak potrafimy w otoczeniu, które mamy. W kontekście potencjalnej nowelizacji ustawy odległościowej ekspert dodaje: – Jeżeli ustawa będzie znowelizowana z korzyścią dla branży, to bardzo dobrze, będzie jeszcze większy potencjał dla tych projektów, powstanie więcej zielonych inwestycji. Z mojej perspektywy liberalizacja ustawy do 700 metrów już stworzyła pewne warunki, pojawiły się nowe możliwości projektowe. Według szacunków otworzy się dwukrotnie więcej potencjału w energetyce wiatrowej.

BudimexArtykuł powstał we współpracy z Budimex

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Będą zmiany w „Stop Smog”. Zmniejszenie wkładu własnego gmin i likwitacja kryterium majątkowego beneficjenta (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony