Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Skandynawski przepis na sukces rynku corporate PPA

Przewidywalna polityka regulacyjna, spójność celów klimatycznych, transparentność rynku – to główne determinanty sukcesu. W Polsce wiele do życzenia pozostaje w każdym z nich, o czym mowa w najnowszym raporcie Instytutu Jagiellońskiego.

   Powrót       11 lutego 2020       Energia   

Wszechstronną i kompleksową analizę tematu rozwoju rynku cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreement) znajdziemy w najnowszym raporcie Instytutu Jagiellońskiego autorstwa dr Christiana Schnella nt. „Perspektywy rozwoju corporate PPA w Polsce. Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu(1)”.

Jak zwykle punktem wyjścia jest legislacja. W raporcie kilkukrotnie akcentuje się, że transparentne i przewidywalne regulacje prawne są najważniejszym czynnikiem pozwalającym na rozwój umów PPA. Ponadto wskazano, że sama Komisja Europejska, w ramach dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa red II) nakazała państwom członkowskim dokonać oceny barier regulacyjnych i administracyjnych dla długoterminowych umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej oraz zobligowała je do usunięcia barier i stworzenia zachęt.

- Transparentne regulacje i ścieżka rozwoju technologii OZE do 2030 roku zdają się być punktem wyjścia do rozważań nad wszystkimi innymi potencjalnymi narzędziami wsparcia corporate PPA w Polsce. Odnosi się to do dedykowanego systemu wsparcia tego typu umów, zapewnieniu stabilności obecnie obowiązującego aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, czy umożliwienia tworzenia zamkniętych systemów dystrybucyjnych bez nadmiernych opłat po stronie odbiorców energii elektrycznej – argumentuje w raporcie dr Schnell.

Słowa uczą, przykłady pociągają

Długoterminowe umowy cPPA w Skandynawii

Przeciętny czas trwania umowy cPPA w Norwegii, podobnie jak w Szwecji, wynosi 16 lat. Najdłuższa umowa zawarta w lipcu 2018 roku pomiędzy Macquarie/Green Investment Group a Hydro została zawarta na okres 29 lat. Wartym podkreślenia jest, iż wielkość zakontraktowanego wolumenu w ramach tej umowy zróżnicowana została w dwóch okresach, tj. w latach 2021-2030 wolumen został określony na poziomie 300 GWh/rok, natomiast w okresie 2031-2050 na poziomie 550 GWh/rok.
Największym wolumenem energii zakontraktowanym w ramach umów typu cPPA sięgającym aż 3,4 GW mocy przy wolumenie 6,3 GW mocy w całej Europie mogą pochwalić się właśnie Norwegia i Szwecja. W gronie liderów są jeszcze Holandia i Wielka Brytania.

Oprócz diagnozy sytuacji i rekomendacji, znajdziemy w raporcie konkretne przykłady umów, które mogą rozpalać wyobraźnię. Rynek skandynawski, w tym norweski, jest wskazywany jako idealny przykład przewidywalnej polityki regulacyjnej oraz transparentnego rynku. Relatywnie niskie ceny energii w połączeniu z długofalową stabilnością oferowaną właśnie przez cPPA (bo to umowy zawierane średnio na 15 lat – patrz ramka) czynią ten rynek atrakcyjnym dla potencjalnych przedsiębiorców, szczególnie dla dużych firm z wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną i poważnie traktujące CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu). W rezultacie Skandynawia stała się bazą dla wielkich producentów aluminium (Norsk Hydro czy Alcoa), które z uwagi na bardzo wysokie zużycie energii wykazują coraz to większe zainteresowanie zabezpieczeniem ryzyka cenowego właśnie poprzez umowy typu PPA. Także tacy giganci technologiczni jak Google, Facebook czy Amazon zdecydowali się na zlokalizowanie tam swoich data center (argumentem za były też niskie temperatury Skandynawii sprzyjające chłodzeniu serwerów).

Standard EFET w Polsce

Przed kilkoma dniami Europejska Federacja Przedsiębiorstw Obrotu Energią (EFET(2)) i Platforma RE-Source we współpracy z RE-Source Poland Hub oraz Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej ogłosiły premierę korporacyjnej umowy PPA (cPPA) według standardu EFET w Polsce. Umowa cPPA według EFET stanowi pierwszy standard dla korporacyjnych umów PPA w Europie i w założeniu ma pozwolić na zmniejszenie kosztów transakcyjnych i ułatwienie procesu negocjacji między stronami.

- Z prowadzonych rozmów handlowych i naszych relacji zarówno z Klientami końcowymi, jak i wytwórcami energii odnawialnej wynika, że w Polsce już obecnie występuje bardzo duże zainteresowanie długoterminowymi kontraktami na zakup energii odnawialnej. W obecnym stanie rynku umowy te mogą gwarantować niskie i stabilne wydatki na zakup energii dla odbiorców i zapewnić bankowalność projektów energetyki odnawialnej. Standard EFET cPPA, dobrze i kompleksowo adresujący kwestie zabezpieczeń wszelkiego typu ryzyk, będzie niewątpliwie prowadził do rozwoju i łatwości wykorzystania tego sposobu kontraktowania energii odnawialnej - skomentował podczas Konferencji RE-Source Poland Jarosław Bogacz, członek Zarządu Polenergia S.A., prezes Zarządu Polenergia Obrót S.A.

Umowa cPPA wg standardu EFET pozwala na zawieranie zarówno umów PPA z dostawą energii ("fizycznych"), jak i finansowych umów PPA, dzięki wykorzystaniu tzw. arkusza wyboru, dającego możliwość elastycznego dopasowania umowy PPA do potrzeb zaangażowanych firm.

Standardową umowę cPPA według EFET wraz z tłumaczeniem na język polski oraz wytycznymi dla rynku polskiego można pobrać ze strony internetowej.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Pełna treść raportu dostępna tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8234-Perspektywy-rozwoju-cPPA-w-Polsce.pdf
2/ Europejska Federacja Spółek Obrotu Energią (EFET) promuje konkurencję, przejrzystość i otwarty dostęp w europejskim sektorze energetycznym. Jej celem jest budowanie zaufania na rynkach energii elektrycznej i gazu w całej Europie, aby mogły one zapewniać zrównoważone i bezpieczne dostawy energii i umożliwiać transformację w kierunku gospodarki neutralnej węglowo. Obecnie reprezentuje ponad 100 przedsiębiorstw obrotu energią działających w ponad 27 krajach Europy. Więcej informacji:
http://www.efet.org

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe regulacje mogą zamrozić rynek obrotu gwarancjami pochodzenia (29 maja 2023)Projekty PV w Polsce. Czego mogą oczekiwać inwestorzy? (10 maja 2023)Batalia o zieloną energię trwa. Nawet jeśli część polskich przedsiębiorców o niej nie wie (20 kwietnia 2023)Bariery rozwoju OZE – energetyka upatruje szanse w cable poolingu i magazynach energii (14 kwietnia 2023)Komisja Europejska zaproponowała założenia reformy rynku energii elektrycznej (16 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony