Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Chętnych do pisania ustawy nie brakuje

W trakcie konsultacji projekt ustawy o elektromobilności otrzymał raczej pozytywne noty, ale pomimo tego ciągle się zmienia. Droga do uchwalenia nowego prawa jest jeszcze daleka, co oznacza, że czekają nas jego kolejne wersje.

   Powrót       08 listopada 2017       Planowanie przestrzenne   

Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii posłowie dyskutowali m.in. o postępach w pracach nad projektem ustawy o elektromobilności. – Polska jest jednym z pięciu krajów upomnianych za niewdrożenie dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Nie jesteśmy więc żadnym przodownikiem pracy. Wręcz odwrotnie: jesteśmy tymi, którzy nie odrobili na czas pracy domowej – mówił w Sejmie Marcin Korolec, były minister środowiska i prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Rząd zakończył wielotygodniowy etap konsultacji międzyresortowych oraz społecznych i niewykluczone, że jeszcze przed końcem roku projekt trafi pod obrady Sejmu. Wciąż jednak nie wiadomo, w jakim kształcie.

Musimy wiedzieć, o czym rozmawiamy

W trakcie konsulacji społecznych zgłoszono ponad 1200 uwag. - W pracach wzięło udział ponad 100 podmiotów, które łącznie przekazały Ministerstwu Energii 800 stron pism w tej sprawie – przypomina Dorota Zabłocka, radca prawny w kancelarii Ernst&Young Law. Najwięcej propozycji zmian dotyczyło definicji ustawowych. Strona społeczna wskazywała m.in. na zbyt wąskie rozumienie pojęcia „pojazdu elektrycznego”. Zdaniem części środowisk powinno ono zawierać w sobie również m.in. trolejbusy oraz pojazdy napędzane wodorem. W trakcie konsultacji wnoszono również o doprecyzowanie pojęcia „usługi ładowania”. Najnowsza wersja projektu czyni zadość tym postulatom i ma pozwolić na oferowanie usługi nie tylko użytkownikom samochodów elektrycznych, ale również motorowerów i rowerów elektrycznych. Objęcie definicją „stacji ładowania” również punktu ładowania ze stanowiskiem postojowym, oprogramowaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą ma z kolei sprawić, że stacje stanowić będą funkcjonalną całość. Projektodawcy zdecydowali się również wprowadzić na ostatnim etapie prac całkiem nowe definicje: pojazdu napędzanego wodorem oraz umowy carshare, na podstawie której konsument będzie mógł nabyć prawo do korzystania z pojazdu przez określoną liczbę minut. – Nie jesteśmy w stanie zdefiniować wszystkich skutków ustawy, ale w trakcie jej pisania bierzmy pod uwagę jak najwięcej możliwości. To swoisty rachunek ciągniony – mówił prof. Jan Kiciński z Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku.

Notyfikować, czy nie?

W trakcie dyskusji kilkukrotnie wracała kwestia konieczności informowania Komisji Europejskiej o kształcie projektowanego w Polsce systemu wsparcia pojazdów elektrycznych. Część obserwatorów wyraża bowiem obawy, czy rozwiązania nie zostaną na gruncie unijnego prawa zaklasyfikowane jako pomoc publiczna. Ponadto, sugeruje się rozważenie realizacji części rozwiązań infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Nieoficjalnie wiadomo również, że Ministerstwo Energii rozważa zmianę przepisów w podatkowych aspektach amortyzacji aut elektrycznych. Obecnie nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego od wartości przewyższającej równowartość 20 tys. euro. Projekt ustawy o elektromobilności czyni dla pojazdów elektrycznych wyjątek i podnosi się ten limit do 30 tys. euro. Strona społeczna zgłaszała w trakcie konsultacji postulat podwyższenia tego progu aż dwukrotnie, tj. do 60 tys. euro.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Polsce funkcjonuje już ponad 6 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania. Licznik Elektromobilności (22 marca 2024)KSTAR zaprezentowało najnowocześniejsze rozwiązania energetyczne na targach ENEX NEW ENERGY Polska 2024 (20 lutego 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)KE zaleca 90% redukcji emisji do 2040 r. MKiŚ mówi o małej przestrzeni do nowych zobowiązań (08 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony