Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Kto się boi nowego pakietu GOZ?

Tylko 10 na 28 członków UE bez zastrzeżeń przyjęłoby 65-proc. cel recyklingu odpadów komunalnych w 2030 r. Czy to wystarczy, aby Europa przeszła do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym?

   Powrót       19 maja 2017       Odpady   

Trzy organizacje pozarządowe, takie jak Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB), Przyjaciele Ziemi Europa i Zero Waste Europe, zwróciły się do państw członkowskich UE z zapytaniem, czy te poprą wkrótce w Brukseli propozycje mające na celu zaostrzenie unijnej polityki odpadowej.

W marcu 2017 r. Parlament Europejski zatwierdził nowe, wyższe niż zaproponowała przeszło rok wcześniej Komisja, cele dotyczące odpadów: ich recyklingu, zbiórki, ograniczenia powstawania i odpowiedzialności producenta. O propozycjach tych szczegółowo pisaliśmy tutaj.

Trzeba jednak wiedzieć, że bazą do negocjacji w Brukseli przewidzianych na koniec maja będzie propozycja Komisji Europejskiej, czyli m.in. 65-proc. cel recyklingu odpadów, a nie cel zaproponowany przez Parlament (70 proc. recyklingu). Organizacje pozarządowe zapytały kraje członkowskie, czy popierają ten pierwszy, kompromisowy cel. Okazuje się, że bez zastrzeżeń przyjęłoby go tylko 10 na 28 członków UE. Z zaakceptowaniem pozostałych elementów pakietu wiele krajów też wydaje się mieć problem – jeśli wierzyć informacjom przekazanym organizacjom pozarządowym.

Polska „za”, a nawet „przeciw”?

Polska jest jednym z krajów, które nie przedstawiły organizacjom pozarządowym do wglądu swojego stanowiska, co jednak niekoniecznie przesądza o późniejszym stanowisku negocjacyjnym w Brukseli. Niejednokrotnie pisaliśmy o poparciu rządu dla idei gospodarki o obiegu zamkniętym, poza tym poszczególne resorty informują o pracach służących wdrożeniu modelu tego rodzaju gospodarki. Krajowy plan gospodarki odpadami także uwzględnia odpadowe propozycje Komisji.

Z drugiej strony w oficjalnym stanowisku Rządu RP odnośnie GOZ ze stycznia 2016 r. mowa jest m.in. o krytycznym stanowisku odnośnie niektórych celów zawartych w propozycjach dyrektyw dotyczących odpadów. Czytamy też, że niektóre działania zawarte w komunikacie [Komisji – przyp. red.] są rozwiązaniami o dużym stopniu ambicji, których wdrożenie może być utrudnione.

Wszystko okaże się pod koniec maja

Tomasz Wojciechowski z Instytutu GOZ, mimo zaniepokojenia brakiem danych ze strony Polski, komentuje: Mamy nadzieję, że brak danych nie jest równoznaczny z brakiem determinacji i kompetencji potrzebnych do transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Piotr Barczak z EEB dodaje: Każdego dnia słyszymy, że rządy angażują się w redukcję odpadów, chcąc czerpać korzyści z gospodarki o obiegu zamkniętym. Ale to, co dzieje się w czasie negocjacji, za zamkniętymi drzwiami, to czasem zupełnie inna historia.

Czy kraje Unii Europejskiej naprawdę wspierają pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym – okaże się pod koniec maja. Wówczas to przedstawiciele państw członkowskich spotkają się w celu określenia ostatecznego stanowiska Rady Unii Europejskiej w kwestii odpadów. Do negocjacji przystąpią wszystkie trzy instytucje UE - Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Ich wynikiem będzie nowy pakiet przepisów unijnych dotyczących odpadów.

Wśród krajów członkowskich, które już dziś zobowiązały się, że będą wspierać przepisy służące przejściu do nowego modelu gospodarki, są Grecja, Rumunia, Hiszpania, ponadto Francja, Belgia i Holandia. Więcej o stanowiskach poszczególnych krajów na stronie Europejskiego Biura Ochrony Środowiska(1).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Stanowiska państw członkowskich ws. circular economy
http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/leader-and-laggards-we-asked-member-states-where-they-stand-on-the-circular-economy/?previewid=6E8BE9C1%2DC120%2D38BB%2D8D6887FD67AB7CEF

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza konkurs Gospodarka o obiegu zamkniętym (22 czerwca 2023)Bezpłatny kurs „Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce” dostępny on-line (20 kwietnia 2023)Polska cyrkularna ponad przeciętną. Czy to możliwe? (13 października 2022)Transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego nabiera rozpędu. Circular Week po raz piąty w Polsce! (04 października 2022)Gdzie oddać ubrania, buty, tablet czy zabawki? Do paczkomatu (03 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony