Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.05.2021 10 maja 2021

Cyfrowa rewolucja w dostępie do danych nie tylko w odpadach

Jeszcze w trakcie prac nad nowym Prawem wodnym rząd szacował, że utworzenie nowego systemu informatycznego w obszarze gospodarowania wodami będzie kosztowało budżet państwa ok. 25,5 mln zł.

   Powrót       16 marca 2020       Woda   

Sporo emocji budzą w ostatnich latach prace związane z budową Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Tymczasem Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikował właśnie projekt rozporządzenia w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami(1). Ten dosyć techniczny dokument stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 331 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, określającego szczegółowy zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami (SIGW), a także organizację, sposób i standardy techniczne jego prowadzenia. Znana dzisiaj większości zainteresowanych baza Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) pochodzi bowiem jeszcze z 2014 r. i przestała być aktualna z dniem 1 stycznia 2018 r., gdy w życie weszła przewidziana przepisami nowego Prawa wodnego reforma gospodarki wodnej. - Modyfikacjom podlega przede wszystkim model danych, który zostanie rozbudowany o szereg informacji, które obecnie nie są gromadzone ani przetwarzane przez jednostki odpowiedzialne za gospodarkę wodną - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Potrzebujemy standardów, by móc w pełni korzystać z informatyzacji

Reforma gospodarki wodnej z 2017 r. zastąpiła funkcjonujący wcześniej kataster wodny przez tzw. system informacyjny gospodarowania wodami (SIGW). Od tamtej pory rządowi nie udało się jednak kompleksowo uregulować niektórych spraw związanych z jego funkcjonowaniem. Docelowo, w SIGW będą bowiem zgromadzone wszystkie informacje objęte katalogiem zawartym w art. 329 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Kluczowe jest więc, aby nowy system umożliwiał nie tylko rzetelne gromadzenie, ale także przetwarzanie i udostępnianie wszelkich dostępnych danych. Przypomnijmy, że podmioty zainteresowane pozyskaniem informacji gromadzonych w SIGW już dziś mogą skierować do właściwego regionalnego zarządu gospodarski wodnej lub Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej stosowny wniosek w formie tradycyjnej bądź elektronicznej. Nowe rozporządzenie ma uporządkować sposób prowadzenia systemu przez PGW Wody Polskie i zapewnić, że będące w ich dyspozycji informacje będą aktualne, jednolite oraz przydatne. W załącznikach do rozporządzenia określona została zaś organizacja, sposób oraz standardy techniczne prowadzenia systemu.

Nie zaczynamy od zera

Już dziś mamy do dyspozycji kilka interesujących narzędzi zapewniających dostęp do danych o gospodarce wodnej. Rzecz jednak w tym, że wciąż opierają się one na systemie obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. To zaś powoduje, że nie jesteśmy w stanie w pełni korzystać z jego potencjału. Wspomniany wcześniej ISOK stanowi dziś na przykład dobre źródło analizy i sposób ostrzegania przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. To ważny element wspierający zarządzanie kryzysowe w całym kraju, istotny dla instytucji odpowiedzialnych za ochronę obszarów zagrożonych powodzią. Z systemu korzystać mogą m.in. władze gmin i województw w trakcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, ale także zwykli obywatele. Tym ostatnim dedykowany był przede wszystkim tzw. Hydroportal, umożliwiający szybki i intuicyjny dostęp np. do map i planów gospodarowania wodami.

Nowotworzony SIGW ma być znacznie lepszy i bardziej przydatny niż dotychczasowe narzędzia. Czy uda mu się wyjść na przeciw pokładanym w nim nadziejom? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12305950/12475852/12475853/dokument440427.PDF

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy nowela ustawy o OZE sprawi, że instalacje PV wyrosną jak grzyby po deszczu? (28 kwietnia 2021)Dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej podnosi poprzeczkę i wprowadza m.in. ocenę ryzyka (19 kwietnia 2021)Ruszają konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (15 kwietnia 2021)„Chroń morze!” to pakiet strategicznych działań na rzecz Bałtyku (23 marca 2021)NIK: Zapobieganie suszy rolniczej bez spójnego planu (22 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony