Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie
AT - nowatorska technologia oczyszczania ścieków, także w aglomeracjach Ekodren

Cyfrowa rewolucja w dostępie do danych nie tylko w odpadach

a+a-    Powrót       16 marca 2020       Woda   

Jeszcze w trakcie prac nad nowym Prawem wodnym rząd szacował, że utworzenie nowego systemu informatycznego w obszarze gospodarowania wodami będzie kosztowało budżet państwa ok. 25,5 mln zł.

Sporo emocji budzą w ostatnich latach prace związane z budową Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Tymczasem Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikował właśnie projekt rozporządzenia w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami(1). Ten dosyć techniczny dokument stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 331 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, określającego szczegółowy zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami (SIGW), a także organizację, sposób i standardy techniczne jego prowadzenia. Znana dzisiaj większości zainteresowanych baza Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) pochodzi bowiem jeszcze z 2014 r. i przestała być aktualna z dniem 1 stycznia 2018 r., gdy w życie weszła przewidziana przepisami nowego Prawa wodnego reforma gospodarki wodnej. - Modyfikacjom podlega przede wszystkim model danych, który zostanie rozbudowany o szereg informacji, które obecnie nie są gromadzone ani przetwarzane przez jednostki odpowiedzialne za gospodarkę wodną - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Potrzebujemy standardów, by móc w pełni korzystać z informatyzacji

Reforma gospodarki wodnej z 2017 r. zastąpiła funkcjonujący wcześniej kataster wodny przez tzw. system informacyjny gospodarowania wodami (SIGW). Od tamtej pory rządowi nie udało się jednak kompleksowo uregulować niektórych spraw związanych z jego funkcjonowaniem. Docelowo, w SIGW będą bowiem zgromadzone wszystkie informacje objęte katalogiem zawartym w art. 329 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Kluczowe jest więc, aby nowy system umożliwiał nie tylko rzetelne gromadzenie, ale także przetwarzanie i udostępnianie wszelkich dostępnych danych. Przypomnijmy, że podmioty zainteresowane pozyskaniem informacji gromadzonych w SIGW już dziś mogą skierować do właściwego regionalnego zarządu gospodarski wodnej lub Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej stosowny wniosek w formie tradycyjnej bądź elektronicznej. Nowe rozporządzenie ma uporządkować sposób prowadzenia systemu przez PGW Wody Polskie i zapewnić, że będące w ich dyspozycji informacje będą aktualne, jednolite oraz przydatne. W załącznikach do rozporządzenia określona została zaś organizacja, sposób oraz standardy techniczne prowadzenia systemu.

Nie zaczynamy od zera

Już dziś mamy do dyspozycji kilka interesujących narzędzi zapewniających dostęp do danych o gospodarce wodnej. Rzecz jednak w tym, że wciąż opierają się one na systemie obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. To zaś powoduje, że nie jesteśmy w stanie w pełni korzystać z jego potencjału. Wspomniany wcześniej ISOK stanowi dziś na przykład dobre źródło analizy i sposób ostrzegania przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. To ważny element wspierający zarządzanie kryzysowe w całym kraju, istotny dla instytucji odpowiedzialnych za ochronę obszarów zagrożonych powodzią. Z systemu korzystać mogą m.in. władze gmin i województw w trakcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, ale także zwykli obywatele. Tym ostatnim dedykowany był przede wszystkim tzw. Hydroportal, umożliwiający szybki i intuicyjny dostęp np. do map i planów gospodarowania wodami.

Nowotworzony SIGW ma być znacznie lepszy i bardziej przydatny niż dotychczasowe narzędzia. Czy uda mu się wyjść na przeciw pokładanym w nim nadziejom? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12305950/12475852/12475853/dokument440427.PDF

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Będzie aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (27 marca 2020)Trwają konsultacje aktualizacji programu monitoringu wód morskich. Uwagi można zgłaszać bez wychodzenia z domu (20 marca 2020)Jednolity tekst ustawy - Prawo wodne (27 lutego 2020)Wody Polskie nałożyły na MPWiK 10,5 mln zł opłaty za nielegalny zrzut ścieków (21 lutego 2020)Pierwszy krok do zminimalizowania skutków suszy to naprawa szkód wyrządzonych naturze (10 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony