Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Czy moc fotowoltaiki w Polsce może wynieść nawet 3,2 GW w 2020 r.?

Zbliża się kluczowy dla polskiego rynku OZE rok 2020, a z nim pytanie o szanse na uzyskanie wymaganych 15 proc. w miksie energetycznym. O tym, w jaki sposób fotowoltaika może pomóc uniknąć transferów statystycznych i kar finansowych, mówi Aneta Więcka, kierownik zespołu energetyki słonecznej w IEO.

   Powrót       01 października 2018       Energia   
Aneta Więcka
Kierownik zespołu energetyki słonecznej w IEO

Kluczowym momentem dla polskiego rynku OZE będzie rok 2020 oraz to, jaki udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym uda się uzyskać. Obecne trendy wskazują, że istnieje obawa, że Polsce zabraknie 3,6 proc. do wypełnienia zobowiązania unijnego w wysokości minimum 15 proc. udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto w 2020 roku. Za każde odchylenie poniżej tego poziomu, Polsce grożą kosztowne transfery statystyczne z innych krajów lub sankcje finansowe. Poprawić sytuację mogą przede wszystkim technologie OZE o najkrótszych cyklach inwestycyjnych, a więc fotowoltaika w systemie prosumenckim i małe farmy fotowoltaiczne. Instytut Energetyki Odnawialnej - bazując na aktualnych trendach, w tym dotacji RPO dla prosumentów, aukcjach pilotażowych oraz wolumenach przewidzianych w ustawie o OZE w tegorocznej aukcji OZE - przewiduje, że w 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 1,2 GW, w tym 750 MW w ramach tegorocznej aukcji w „koszyku” na energię słoneczną i wiatrową.

Aukcje 2019: przewidziano duże moce w fotowoltaice

Jednocześnie, możliwy jest znacznie ambitniejszy scenariusz. Chodzi o scenariusz wzmocnienia wsparcia, proponowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej, który zakłada, że w 2020 r. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice mogłaby wynieść nawet 3,2 GW. Wymaga to dodatkowych 2 GW źródeł fotowoltaicznych, co można osiągnąć dzięki przeprowadzeniu dodatkowej aukcji interwencyjnej (1,5 GW w segmencie farm fotowoltaicznych) oraz wprowadzeniu wsparcia dla fotowoltaicznych instalacji prosumenckich (dodatkowe 0,5 GW). W piśmie do IEO, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, odnosząc się do postulatu potwierdził, że w aukcjach OZE na 2019 rok przewidziano udział „dużych wolumenów” w fotowoltaice, co powinno w sposób pozytywny wpłynąć na liczbę nowo powstałych projektów (jeszcze w 2020 roku).

Co najważniejsze, postulowany ambitniejszy scenariusz jest możliwy do realizacji i ma oparcie w projektach fotowoltaicznych, które są gotowe do wzięcia udziału w tegorocznej aukcji oraz w proponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej. W najnowszej bazie „Projekty fotowoltaiczne w Polsce 2018” przedstawiliśmy szczegółową analizę konkretnych projektów, mających szansę na realizację na przełomie lat 2019/2020. Opracowanie bazuje na danych udostępnionych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej i rozmowach z deweloperami. Potwierdza istnienie 2 GW mocy w zaawansowanych projektach oraz przedstawia wysokie tempo prac deweloperskich i rosnącą liczbę transakcji. Wszystkie uwzględnione projekty są co najmniej na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane – taki stopień zaawansowania projektu daje realne szanse na udział nawet w tegorocznych aukcjach.

Projekty fotowoltaiczne w bazie IEO

Najwięcej warunków przyłączenia, w ciągu ostatnich 10 lat, wydano dla instalacji z zakresu mocy od 0,5 do 1 MW. Instalacje z tego przedziału mocy stanowią blisko 65 proc. ogółu instalacji w rozpatrywanym okresie. Najmniej warunków przyłączenia wydano dla dużych farm fotowoltaicznych, o zainstalowanej mocy przekraczającej 5 MW (stanowią one zaledwie 1proc. wszystkich instalacji). Od 2015 r. liczba wydanych warunków przyłączenia do sieci gwałtownie wzrastała. Najwięcej wydano ich w 2017 r. Najwyższe tempo wzrostu ilości projektów fotowoltaicznych możemy zaobserwować w przypadku instalacji z przedziału mocy od 0,5 do 1 MW, a także dla instalacji poniżej 200 kW. Co roku przybywa natomiast podobna liczba warunków przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 1 MW do 5 MW (w tym segmencie nie widać przyspieszonego wzrostu liczby projektów). Szczegółowe dane dotyczące projektów fotowoltaicznych przedstawia najnowsza baza(1) „Projekty fotowoltaiczne w Polsce 2018”.

Pozyskane przez IEO informacje o projektach farm fotowoltaicznych posiadających wydane warunki przyłączenia, zestawione zostały z rzeczywistymi rocznymi przyrostami mocy zainstalowanej w fotowoltaice według URE oraz wynikami monitoringu liczby farm fotowoltaicznych już zrealizowanych w systemie aukcyjnym wskazują na olbrzymi potencjał rozwoju(2).

Aneta Więcka

Instytut Energetyki OdnawialnejTekst powstał we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej.

Przypisy

1/ Zawierająca kompleksowe dane baza dostępna jest w sklepie IEO:
http://www.sklepieo.pl/p/pl/138/nowa+baza+danych+projekty+fotowoltaiczne+w+polsce+2018.html
2/ Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018 można pobrać bezpłatnie
https://www.teraz-srodowisko.pl/produkty-uslugi/produkty/nowy-raport-ieo-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2018-135.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strategie ESG nie obronią się bez energii odnawialnej (28 listopada 2023)Co wnosi morska energetyka wiatrowa do polskiej gospodarki? (22 listopada 2023)InnoEnergy Skills Institute i ManpowerGroup razem podnoszą kwalifikacje pracowników z sektora zielonej energii (27 października 2023)Odnawialne źródła energii mogą być kołem zamachowym rozwoju Lubelszczyzny (12 października 2023)Jaka przyszłość czeka polski sektor energii? Dyskusja ekspertów podczas 38. EuroPOWER & 8. OZE POWER (09 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony