Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Czy moc fotowoltaiki w Polsce może wynieść nawet 3,2 GW w 2020 r.?

Zbliża się kluczowy dla polskiego rynku OZE rok 2020, a z nim pytanie o szanse na uzyskanie wymaganych 15 proc. w miksie energetycznym. O tym, w jaki sposób fotowoltaika może pomóc uniknąć transferów statystycznych i kar finansowych, mówi Aneta Więcka, kierownik zespołu energetyki słonecznej w IEO.

   Powrót       01 października 2018       Energia   
Aneta Więcka
Kierownik zespołu energetyki słonecznej w IEO

Kluczowym momentem dla polskiego rynku OZE będzie rok 2020 oraz to, jaki udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym uda się uzyskać. Obecne trendy wskazują, że istnieje obawa, że Polsce zabraknie 3,6 proc. do wypełnienia zobowiązania unijnego w wysokości minimum 15 proc. udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto w 2020 roku. Za każde odchylenie poniżej tego poziomu, Polsce grożą kosztowne transfery statystyczne z innych krajów lub sankcje finansowe. Poprawić sytuację mogą przede wszystkim technologie OZE o najkrótszych cyklach inwestycyjnych, a więc fotowoltaika w systemie prosumenckim i małe farmy fotowoltaiczne. Instytut Energetyki Odnawialnej - bazując na aktualnych trendach, w tym dotacji RPO dla prosumentów, aukcjach pilotażowych oraz wolumenach przewidzianych w ustawie o OZE w tegorocznej aukcji OZE - przewiduje, że w 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 1,2 GW, w tym 750 MW w ramach tegorocznej aukcji w „koszyku” na energię słoneczną i wiatrową.

Aukcje 2019: przewidziano duże moce w fotowoltaice

Jednocześnie, możliwy jest znacznie ambitniejszy scenariusz. Chodzi o scenariusz wzmocnienia wsparcia, proponowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej, który zakłada, że w 2020 r. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice mogłaby wynieść nawet 3,2 GW. Wymaga to dodatkowych 2 GW źródeł fotowoltaicznych, co można osiągnąć dzięki przeprowadzeniu dodatkowej aukcji interwencyjnej (1,5 GW w segmencie farm fotowoltaicznych) oraz wprowadzeniu wsparcia dla fotowoltaicznych instalacji prosumenckich (dodatkowe 0,5 GW). W piśmie do IEO, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, odnosząc się do postulatu potwierdził, że w aukcjach OZE na 2019 rok przewidziano udział „dużych wolumenów” w fotowoltaice, co powinno w sposób pozytywny wpłynąć na liczbę nowo powstałych projektów (jeszcze w 2020 roku).

Co najważniejsze, postulowany ambitniejszy scenariusz jest możliwy do realizacji i ma oparcie w projektach fotowoltaicznych, które są gotowe do wzięcia udziału w tegorocznej aukcji oraz w proponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej. W najnowszej bazie „Projekty fotowoltaiczne w Polsce 2018” przedstawiliśmy szczegółową analizę konkretnych projektów, mających szansę na realizację na przełomie lat 2019/2020. Opracowanie bazuje na danych udostępnionych przez operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej i rozmowach z deweloperami. Potwierdza istnienie 2 GW mocy w zaawansowanych projektach oraz przedstawia wysokie tempo prac deweloperskich i rosnącą liczbę transakcji. Wszystkie uwzględnione projekty są co najmniej na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane – taki stopień zaawansowania projektu daje realne szanse na udział nawet w tegorocznych aukcjach.

Projekty fotowoltaiczne w bazie IEO

Najwięcej warunków przyłączenia, w ciągu ostatnich 10 lat, wydano dla instalacji z zakresu mocy od 0,5 do 1 MW. Instalacje z tego przedziału mocy stanowią blisko 65 proc. ogółu instalacji w rozpatrywanym okresie. Najmniej warunków przyłączenia wydano dla dużych farm fotowoltaicznych, o zainstalowanej mocy przekraczającej 5 MW (stanowią one zaledwie 1proc. wszystkich instalacji). Od 2015 r. liczba wydanych warunków przyłączenia do sieci gwałtownie wzrastała. Najwięcej wydano ich w 2017 r. Najwyższe tempo wzrostu ilości projektów fotowoltaicznych możemy zaobserwować w przypadku instalacji z przedziału mocy od 0,5 do 1 MW, a także dla instalacji poniżej 200 kW. Co roku przybywa natomiast podobna liczba warunków przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 1 MW do 5 MW (w tym segmencie nie widać przyspieszonego wzrostu liczby projektów). Szczegółowe dane dotyczące projektów fotowoltaicznych przedstawia najnowsza baza(1) „Projekty fotowoltaiczne w Polsce 2018”.

Pozyskane przez IEO informacje o projektach farm fotowoltaicznych posiadających wydane warunki przyłączenia, zestawione zostały z rzeczywistymi rocznymi przyrostami mocy zainstalowanej w fotowoltaice według URE oraz wynikami monitoringu liczby farm fotowoltaicznych już zrealizowanych w systemie aukcyjnym wskazują na olbrzymi potencjał rozwoju(2).

Aneta Więcka

Instytut Energetyki OdnawialnejTekst powstał we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej.

Przypisy

1/ Zawierająca kompleksowe dane baza dostępna jest w sklepie IEO:
http://www.sklepieo.pl/p/pl/138/nowa+baza+danych+projekty+fotowoltaiczne+w+polsce+2018.html
2/ Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018 można pobrać bezpłatnie
https://www.teraz-srodowisko.pl/produkty-uslugi/produkty/nowy-raport-ieo-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2018-135.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Quo vadis zielona energio? (24 września 2021)VII Kongres Energetyczny DISE już w przyszłym tygodniu (21 września 2021)W pierwszej rundzie finansowania Instrumentu "Łącząc Europę" Energia dedykowana pula dla OZE (15 września 2021)Jak zmniejszyć rachunki za prąd? Powiedzą fachowcy na targach Greenpower (01 września 2021)Cable pooling, czyli jak idea współdzielenia (po)łączy energię z wiatru i słońca (30 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony