Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Czy na rynku pojawią się „małe RIPOK-i”?

Zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska zmiana definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oznacza możliwość uzyskania tego statusu przez instalacje, dla których było to dotychczas niemożliwe.

   Powrót       10 września 2018       Odpady   

Opublikowany na początku września br. projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw(1) doczekał się już wielu komentarzy przede wszystkim z uwagi na planowane podwyższenie stawek opłaty recyklingowej oraz rozdzielenie procedur przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Obie kwestie zostały szczegółowo opisane tutaj. Regulacje dotyczą również szeregu innych kwestii, w tym tych, które mogą istotne zmienić rynek regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK-ów) w Polsce. Nowe reguły mają przede wszystkim rozwiązać problem nierównomiernego rozmieszczenia takich instalacji na terenie kraju, co utrudnia realizację unijnej zasady bliskości. Nakazuje ona przekazywanie odpadów do najbliżej położonych miejsc, w których mogą następnie zostać przetworzone.

Wyścig dla wszystkich

Wydaje się, że kluczowe znaczenie ma w tym kontekście zmiana art. 35 w ust. 6 ustawy o odpadach, polegająca na zmianie definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Usunięty ma z niej zostać wymóg, zgodnie z którym RIPOK-iem może być wyłącznie zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Ograniczenie eliminowało dotychczas z rynku wszystkie mniejsze instalacje, które znajdowały się poniżej wskazanego w ustawie poziomu. Zgodnie z proponowanym przez nowelizację brzmieniem, ograniczenia ma już nie być. - Zmiana ma na celu umożliwienie działania na rynku gospodarki odpadami również mniejszych, bardziej dostępnych RIPOK-ów – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Zmiana ma być odpowiedzią na nierównomierne rozmieszczenie takich instalacji na terenie kraju. W niektórych regionach ich moce przerobowe są ponad dwa razy większe niż możliwy do pozyskania strumień odpadów. Jednocześnie są w Polsce regiony, gdzie brak RIPOK-ów wiąże się z koniecznością transportowania odpadów na spore odległości. Dla wielu odpowiedzią jest zmiana warunków eksploatacyjnych dla instalacji zastępczych. To jednak działanie krótkowzroczne, nie rozwiązujące istoty problemu.

Bioodpady trafią do RIPOK-ów

W art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach proponuje się z kolei zmianę dotyczą wprowadzenia obowiązku przekazywania do RIPOK-ów bioodpadów stanowiących odpady komunalne (dotychczas obowiązek dotyczył tylko zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych). - Konieczność przetwarzania ww. odpadów w regionie wynika z ich szczególnych właściwości (szybki proces rozkładu, gnicie). Dlatego również bioodpady stanowiące odpady komunalne powinny być przetwarzane zgodnie z zasadą bliskości najbliżej miejsca ich wytwarzania – piszą autorzy projektu. Powyższa zmiana spowoduje ponadto usunięcie z porządku prawnego definicji odpadów zielonych, które zawarte będą od tej pory w definicji bioodpadów.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315504/12530780/12530781/dokument355418.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Warszawscy radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór odpadów (06 czerwca 2024)GZM chce zmiany w ustawie o odpadach (31 maja 2024)Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony