Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

#CzytstośćPLUS, czyli propozycje zmian w przepisach dot. gospodarki odpadami

Wkrótce zaproponowany zostanie szereg zmian prawnych dot. gospodarowania odpadami. Mowa m.in. o możliwości zmiany zasad selektywnej zbiórki – z 5 frakcji na 3 czy wydłużenie możliwości magazynowania frakcji palnej z roku do trzech lat.

   Powrót       19 sierpnia 2020       Odpady   

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba przedstawił dziś propozycje zmian w systemie gospodarki odpadami. Jak mówił, propozycje te wypracowane zostały w ścisłej współpracy ze stroną samorządową, a ich głównym celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych i ustabilizowanie cen na rynku odpadów w Polsce.

Pakiet zmian nosić ma nazwę #CzystośćPLUS.

Propozycje zmian

Wśród zaproponowanych zmian znalazły się m.in.:

 • zwiększenie kary za zaśmiecanie miejsc publicznych oraz wyrzucanie nieczystości na cudzym gruncie rolnym do 5 000 zł,
 • wprowadzenie odpowiedzialności karnej za porzucanie odpadów niebezpiecznych - do 8 lat pozbawienia wolności,
 • zwiększenie stawki maksymalnej dla nieruchomości niezamieszkałych,
 • wprowadzenie, tam gdzie pozwalają na to warunki techniczno-organizacyjne, możliwości indywidualnego rozliczania mieszkańców,
 • zmiana sposobu obliczania wymaganego poziomu recyklingu (utrzymana ma zostać metoda z 2019 r.),
 • określenie stopniowych poziomów recyklingu przez gminy ((2021 – 25 proc., 2022 – 30 proc., 2023 – 35 proc., 2024 – 45 proc. do wymaganego na 2025 r. poziomu 55 proc.),
 • możliwość nieodbierania odpadów biodegradowalnych od gospodarstw deklarujących samodzielne kompostowanie,
 • wydłużenie możliwości magazynowania frakcji odpadów (np. paliwa alternatywnego) z roku do trzech lat (z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do składowania),
 • pozwolenie na składowanie frakcji wysokokalorycznej,
 • zwolnienie podmiotów zajmujących się recyklingiem z obowiązku zabezpieczania możliwych roszczeń,
 • zniesienie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dla podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi,
 • możliwość złożenia zażalenia na postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, aby umożliwić przedsiębiorcom usuniecie braków stwierdzonych podczas kontroli i dalsze prowadzenie działalności,
 • możliwość zmiany selektywnej zbiórki odpadów z 5 frakcji na np. 3.

Selektywna zbiórka na 3 frakcje?

Ostatnia z propozycji resortu klimatu uwarunkowana ma być osiągnięciem przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Jak jednak, z propozycji tej nie będą mogli jednak skorzystać wszyscy chętni. Samorządy zainteresowane tą możliwością będą mogły wnioskować do Ministra Klimatu o wydanie stosownej zgody. - Duże miasta zwróciły się do mnie z prośbą o rozważenie takiego przepisu. Sądzę, że ponad 100 mniejszych gmin także jest zainteresowanych tego typu rozwiązaniem – mówił.

Kiedy przepisy miałyby wejść w życie?

Zmiany miałyby wejść w życie jeszcze w tym roku. – Mam zapewnienie ze strony rządu, że proponowane zmiany wejdą w życie jak najszybciej. Mam nadzieję, że bez zbędnej zwłoki będziemy mogli jeszcze w tym roku zakończyć cały proces legislacyjny – mówił.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Eurostat: Ilość odpadów komunalnych per capita w UE mniejsza o 19 kg (13 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody (31 stycznia 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024)Eneris Surowce przejmuje Grabplast i intensyfikuje działania na rzecz zamykania obiegu w gospodarce odpadami (12 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony