Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Młodszy asystent ds.GIS Jacobs
Specjalista ds. planowania monitoringu wód Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Otwieranie danych geodezyjnych

a+a-    Powrót       19 lipca 2019       Planowanie przestrzenne   

Proces budowlany może znacząco przyspieszyć. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych(1). Zmniejszą się obciążenia biurokratyczne występujące w procesie prowadzenia tych prac. Zmiany umożliwią lepszą organizację prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Darmowy dostęp do wybranych danych

Jedno z ważniejszych rozwiązań to nieodpłatne udostępnianie wybranych zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawitacyjnych i magnetycznych, wybranych danych dotyczących działek i budynków ewidencyjnych. Otwieranie danych rząd zaplanował w "Programie otwierania danych publicznych" z 2016 r. Program ten wspomaga realizację "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie filaru: Rozwój innowacyjnych firm (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja)".

Nowelizacja przewiduje zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Koniec dublowania informacji w różnych rejestrach

Zmniejszony zostanie zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Takie rozwiązanie optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność swoich zasobów.

W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Obowiązek będzie dotyczył również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Realizacja zapisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Źródło: MIiR

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plany budowy wieżowców w Trójmieście mogą zagrozić migracji ptaków (22 sierpnia 2019)Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie współpracowała z Metropolią Ruhry (12 sierpnia 2019)Standardy dotyczące oświetlenia w miastach do ponownego przemyślenia (29 lipca 2019)Jak zbudować przyjazne społeczeństwu miasto? (25 lipca 2019)Kielce 4D umożliwiają pomiar potencjału solarnego (10 lipca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony