Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Zespole Betonu i Materiałów Wiążących Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
c-trace: Redukcja kosztów odbioru odpadów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT c-trace Sp. z o.o.

1,9 mld zł na polskie inwestycje transportowe z Instrumentu Łącząc Europę

a+a-    Powrót       17 lipca 2020       Transport   

Pięć polskich projektów transportowych otrzyma dofinansowania ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w ramach naboru, który zakończył się w lutym. Łączna wartość projektów to 2,6 mld zł, z czego 1,9 mld zł pokryją środki unijne.

W całej Unii Europejskiej w ramach zakończonego konkursu dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2 mld euro uzyskało ponad 100 projektów. Wartość tych inwestycji to 4,5 mld euro.

2,2 mld euro na 140 kluczowe projekty transportowe

UE wspiera odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich, przekazując 2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty otrzymają finansowanie za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”, który jest unijnym programem dotacji na rzecz infrastruktury transportowej. Budżet ten przyczyni się do realizacji celów klimatycznych zgodnie z założeniami przedstawionymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Bardzo duży nacisk kładzie się na projekty wzmacniające kolej, w tym połączenia transgraniczne i połączenia z portami i lotniskami. Rozwojowi żeglugi śródlądowej sprzyjają zwiększenie przepustowości i lepsze połączenia multimodalne z sieciami drogowymi i kolejowymi. W sektorze morskim pierwszeństwo mają projekty żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oparte na paliwach alternatywnych, a także zasilanie statków energią elektryczną z lądu w celu zmniejszenia emisji wytwarzanych przez statki przebywające w porcie.
Projekty wybrano do finansowania w ramach dwóch konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków ogłoszonych w październiku 2019 r. (standardowe zaproszenia do składania wniosków w sprawie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”) oraz w listopadzie 2019 r. (zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu łączonego objętego instrumentem „Łącząc Europę”). W odniesieniu do obu zaproszeń w związku z zatwierdzeniem wybranych projektów państw członkowskich UE, Komisja przyjmie w najbliższych dniach formalne decyzje w sprawie finansowania. Działająca w strukturach Komisji Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) podpisze umowy o udzielenie dotacji z beneficjentami projektów najpóźniej do stycznia 2021 r.
Źródło: KE

- Projekty z naszego kraju otrzymały ponad 20 proc. dostępnych środków w tym konkursie. To duże osiągnięcie Polski. To nie jedyny nasz sukces. Polska w 100 proc. wykorzystała przysługującą nam pulę pieniędzy w budżecie CEF, czyli 4,14 mld euro, a nawet dostała więcej środków z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Projekty z dofinansowaniem

W ramach puli krajów korzystających z polityki spójności, dofinansowanie uzyskały dwa polskie projekty realizowane przez PKP PLK:

  • Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok – etap II o wartości 453,8 mln euro, w tym dofinansowanie CEF 385,7 mln euro
  • Prace na linii E75 na odcinku Ełk-Trakiszki (granica państwa) - dokumentacja projektowa o wartości 43,2 mln euro, w tym dofinansowanie CEF 36,7 mln euro

Inwestycje zlokalizowane są na linii kolejowej Rail Baltica, łączącej kraje Bałtyckie z Warszawą i resztą krajów UE. Łączna wartość obu projektów to 560 mln euro, zaś dofinansowanie CEF wynosi 422,39 mln euro.

Czytaj: Samorządy mogą się zgłaszać do Programu Kolej Plus

W ramach puli ogólnej, w której rywalizują projekty z całej UE, dofinansowanie uzyskały również dwie polskie inwestycje.

Dofinansowanie w wysokości 7,1 mln euro trafiło na projekt „Usprawnienie trwałego połączenia kraju z portem w Szczecinie: budowa mostu kolejowego nad Regalicą”, który jest realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Wartość projektu to 35,5 mln euro. Wsparcie z CEF otrzyma również projekt „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe” realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dofinansowanie z UE to 2,1 mln euro, a wartości inwestycji to 4,2 mln euro.

Dofinansowanie uzyskał także międzynarodowy projekt SESAR, stanowiącym technologiczny filar inicjatywy SES – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie na szeroką skalę zharmonizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w Europie oraz rozwiązań pozwalających na ograniczenie podziału europejskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest aktywnym uczestnikiem projektu.

Środki w konkursie pochodziły z oszczędności w projektach, które otrzymały dofinansowanie na początku wdrażania CEF. W przypadku pojawienia się nowych oszczędności pod koniec tego roku odbędzie się ostatni ramach trwającej perspektywy finansowej UE konkurs CEF.

Źródło: MFiPR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stalowa Wola: Blisko 4 mln zł dotacji na rozbudowę sieci ciepłowniczej (07 sierpnia 2020)Wiceminister Ozdoba: Od 2022 r. producenci zaczną płacić za wprowadzane na rynek opakowania (05 sierpnia 2020)Dofinansowania dla właścicieli lasów prywatnych (04 sierpnia 2020)Niewdrożenie KPOŚK może bardzo zaboleć polskie aglomeracje (31 lipca 2020)Wydłużony termin naboru wniosków na dofinansowanie termomodernizacji na Śląsku (30 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony