Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

146 mln zł dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach

   Powrót       14 grudnia 2020       Energia   

Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umożliwi budowę lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 miejscowościach w Polsce. Unijne dofinansowania zostały udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zasobu I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Czytaj: [Wywiad] Efektywność energetyczną samorządy muszą traktować priorytetowo

Dzięki realizacji wszystkich 20 projektów zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o ok. 381 GJ/ rok, nastąpi redukcja emisji pyłów o ok. 40 ton/rok, spadnie poziom emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, o ok. 38 ton równoważnika CO2/rok. Będzie to zatem kolejna szerokoformatowa aktywność w zakresie m.in. redukcji emisji, wpisująca się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Lista projektów

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu zrealizuje projekt pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych na Osiedlu Chemików w Oświęcimiu”. Jego koszt całkowity wyniesie ok. 3,1 mln zł, a dotacja sięgnie ok. 1,9 mln zł. Przedmiotem inwestycji będzie wybudowanie 1,9 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 29 indywidualnych węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Olecko zrealizuje inicjatywę pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko”. Jego koszt całkowity to ok. 12,8 mln zł, a dotacja to prawie 8,9 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa ok. 5,5 km magistrali ciepłowniczej oraz instalacja 46 indywidualnych węzłów cieplnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie przeprowadzi zadanie pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych- etap III” przy koszcie całkowitym ok. 9 mln zł i dotacji ok. 3,4 mln zł. Przewidziano modernizację 2,9 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 8 indywidualnych węzłów cieplnych.

Veolia Warszawa zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej celem wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji na terenach nowych obszarów rozwojowych Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego - etap II – Chrzanów”. Jego koszt całkowity to ok. 8, 2 mln zł, a dotacja to 3,3 mln zł. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie Miasta St. Warszawy (dzielnice: Bemowo i Bielany) i będzie polegać na budowie nowych sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz na likwidacji jednego węzła grupowego połączonej z zabudową dwóch węzłów indywidualnych.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy podejmie się realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła”. Jego koszt całkowity to ok. 21,4 mln zł, z kolei dotacja wyniesie ok. 9 mln zł. Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i rozbudowie ostrowskiej sieci ciepłowniczej, jest likwidacja lokalnych, indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w tym źródeł tzw. niskiej emisji, zmniejszenie strat przesyłowych na sieci i likwidacja węzła grupowego, zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie zrealizuje zamierzenie pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie - etap D”, którego koszt całkowity to ok. 6 mln zł, a dotacja ok. 4,1 mln zł. W tym przypadku planowana jest wymiana starej wyeksploatowanej sieci kanałowej niskich parametrów i zastąpienie jej nowoczesną siecią preizolowaną wysokich parametrów w ramach likwidacji węzła grupowego, likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi oraz remont izolacji sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat przesyłu ciepła. Modernizacja obejmie ok. 1,7 km sieci ciepłowniczej oraz budowę 3 indywidualnych węzłów cieplnych.

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu podejmie inicjatywę pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji” o koszcie całkowitym ok. 12, 9 mln zł i dotacji ok. 8,9 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ok. 0,6 km sieci ciepłowniczej, wybudowanie ok. 5,5 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 22 indywidualnych węzłów cieplnych.

PGE Toruń zrealizuje projekt pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu - etap II”. Koszt całkowity inicjatywy wyniesie prawie 29,3 mln zł, przy dotacji sięgającej ok. 9 mln zł. Przewidziano wybudowanie lub modernizację ponad 9 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 45 węzłów cieplnych.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA wdroży przedsięwzięcie pn. „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie” przy jego koszcie całkowitym ok. 5,8 mln zł i dotacji ok. 2 mln zł. W ramach projektu zaplanowano wybudowanie ok. 2,8 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 27 indywidualnych węzłów cieplnych.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Ciepło dla Gdańska -Ograniczenie strat ciepła i niskiej emisji w Gdańsku przez modernizację Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz przyłączenie budynków”. Jego koszt całkowity to 8,3 mln zł, a dotacja ok. 4,9 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ok. 1,5 km sieci ciepłowniczej oraz wybudowanie 2,9 km sieci ciepłowniczej.

Veolia Południe podejmie inicjatywę pn. „Modernizacja dwóch systemów na terenie miasta Trzebini” o koszcie całkowitym ok. 8 mln zł i dotacji ok. 4,6 mln zł. Beneficjent przewidział wybudowanie ok. 2,9 km sieci ciepłowniczej.

Kędzierzyński Miejski Zakład Energetyki Cieplnej zrealizuje zadanie: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” o koszcie całkowitym ok. 5,6 mln zł i dotacji ok. 2,2 mln zł. Projekt zakłada rozbudowę sieci w technologii preizolowanej na trzech osiedlach Kędzierzyna-Koźla i obejmuje podłączenie 37 budynków (o łącznej powierzchni ogrzewanej 9,8 tys. m2), przy jednoczesnej likwidacji 33 indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz budowie nowej sieci o długości ok. 1,9 km.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny przeprowadzi inicjatywę pn. „Modernizacja infrastruktury w zakresie przesyłu w mieście Opole - kontynuacja - etap V”. Jego koszt całkowity wyniesie ok. 1,7 mln zł, a dotacja to ok. 710 tys. zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja 0,4 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja dwóch indywidualnych węzłów cieplnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie zrealizuje projekt pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny” przy koszcie całkowitym 165 mln zł, w tym dotacji 55 mln zł. Założono tu wybudowanie lub modernizację ok. 19,5 km sieci ciepłowniczej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin zrealizuje „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” przy koszcie całkowitym projektu ok. 6 mln zł i dotacji ok. 4,1 mln zł. Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja ok. 1,2 km i budowa ok. 1,1 km sieci ciepłowniczej wraz z instalacją 29 indywidualnych węzłów cieplnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach wdroży inicjatywę pn. „Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce”. Jego koszt całkowity to 12,8 mln zł a dotacja 2,7 mln zł. Długość wybudowanej i częściowo zmodernizowanej sieci ciepłowniczej w ramach projektu wyniesie ok. 1,4 km. Zostaną także zainstalowane dwa indywidualne węzły cieplne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny przeprowadzi: „Modernizację systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego - etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika” przy koszcie całkowitym ok. 7,3 mln zł i dotacji ok. 3 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie lub modernizacja ok. 2,6 km sieci ciepłowniczej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów wdroży projekt pn. „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa”. Jego koszt całkowity to ok. 10,5 mln zł, a dotacja ok. 7,3 mln zł. Zaplanowano modernizację ok. 6,4 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 29 indywidualnych węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie zrealizuje „Modernizację systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła”. Jego koszt całkowity to ok. 12,3 mln zł, a dotacja ok. 8,5 mln zł. Przewidziano budowę 0,5 km i modernizację ok. 4,8 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 33 indywidualnych węzłów cieplnych.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach podejmie inicjatywę pn. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkującą likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” o koszcie całkowitym 4,3 mln zł oraz przy dotacji ok. 2,4 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ok. 1 km sieci ciepłowniczej, budowa ok. 0,5 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 20 indywidualnych węzłów cieplnych.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tauron chce, by podstawowym paliwem dla części ciepłowniczej Grupy był gaz (06 kwietnia 2021)Wzrost opłat za emisje CO2 uwzględniony w taryfach dla ciepła? Jest rozporządzenie (31 marca 2021)Władze Dolnego Śląska i Saksonii za neutralnym klimatycznie ciepłownictwem w Zgorzelcu i Goerlitz (30 marca 2021)Jak przeciwdziałać wysokim cenom ciepła? (17 marca 2021)108 proc. wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r. (04 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony