Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Wsparcie na inwestycje zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych

   Powrót       24 marca 2021       Ryzyko środowiskowe   

Do 29 marca br. wydłużony został termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof(1)”.

O pomoc ubiegać się mogą:

Pomoc przyznaje się w formie:

 • refundacji do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  • rolnika w zakresie operacji dotyczących:
   • utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej,
   • wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
   • wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
   • przebudowy lub remontu pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń,
   • budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń,
   • zakupu i wykonania robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;
  • w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.
 • standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni.

Wysokości stawki za wykonanie:

 • metra bieżącego ogrodzenia – wynosi 200 zł;
 • bramy – wynosi 1820 zł;
 • furtki –wynosi 610 zł.

Pomoc przyznaje się w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:

 • iloczynów standardowych stawek jednostkowych i odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek oraz
 • kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. kwoty – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta:

 • 100 000 zł - w przypadku rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie na nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;
 • 1 000 000 zł - w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Źródło: MRiRW

Przypisy

1/ Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji). Szczegóły na stronie ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/termin-naboru-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu-inwestycje-zapobiegajace-zniszczeniu.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

EEA o betonozie europejskich miast. Ile gruntów odebrano naturze? (09 maja 2022)Oświęcim: Powstał kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej miasta i jego okolic (17 listopada 2021)Pierwszy nabór dla sektora transportu w ramach Łącząc Europę 2021-2027 ogłoszony (20 września 2021)Można składać wnioski o wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (07 czerwca 2021)Pruszcz Gdański: Rusza budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego (17 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony