Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Dokumentacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Mała kogeneracja - duża korzyść biznesowa Veolia Polska

Kwietniowe nabory dla przedsiębiorców: efektywność energetyczna i PSZOKi

a+a-    Powrót       14 kwietnia 2020       Budownictwo   

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o środki unijne na projekty z obszaru badania i rozwoju, innowacji, ochrony środowiska czy podniesienia efektywności energetycznej. Cała oferta funduszowa dla przedsiębiorstw obejmuje 35 naborów z programów ogólnopolskich (w tym 10 nowych konkursów), 1 konkurs w programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także 31 naborów w programach regionalnych (w tym 10 nowych konkursów).

Efektywność energetyczna

Jeszcze do 4 maja br. trwają dwa konkursy w programie regionalnym woj. warmińsko-mazurskiego.

Pierwszy z nich wspiera budowę, rozbudowę (lub przebudowę) infrastruktury, aby produkować energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych. Elementem projektu jest także modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania to 85 proc. wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to blisko 30 mln złotych.

Drugi konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców - podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Wspiera projekty kompleksowych modernizacji, w tym:

  • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących,
  • instalacji inteligentnych systemów zarządzania energią.

Z końcem kwietnia o środki na projekty na rzecz efektywności energetycznej na terenie województwa śląskiego można będzie się ubiegać z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dotyczy to inwestycji, które polegają na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Ochrona środowiska

Nadal można uzyskać wsparcie na realizację przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy, modernizacji lub wyposażenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Konkursy w RPO woj. świętokrzyskiego i woj. śląskiego.

Ponadto do 20 kwietnia br. trwa nabór w województwie warmińsko-mazurskim.

W tym konkursie grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym. m.in. porozumienia, sieci, konsorcja mogą pozyskać wsparcie na projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych do regionu.

Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.:

  • przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej
  • kampanie medialne.

Nabór prowadzi Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Innowacje

Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę – w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dodatkowe informacje?

#Zostań w domu - zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci zdalnie udzielą bezpłatnych informacji.

Źródło: MFiPR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program Czyste Powietrze 3.0. i wskaźniki dostępności zieleni. II dzień Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto (23 września 2020)Minister Kurtyka: do samorządów trafi 1,3 mld zł na zeroemisyjne autobusy (23 września 2020)Budżet programu „Moja Woda” został wyczerpany w dwa miesiące, będzie kontynuacja w 2021 r. (16 września 2020)Nabór na premię kogeneracyjną indywidualną w dniach 14-16 grudnia br. (16 września 2020)Otwarte nabory dla przedsiębiorców w ramach programów krajowych i regionalnych (10 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony