Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

17,5 mln zł dofinansowania na pozyskiwanie energii z wiatru w Klastrze Zgorzeleckim

Budowę elektrowni wiatrowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia (woj. dolnośląskie) wspartą 17,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności przeprowadzi spółka GEPOL - SOLAR. Pomoc zwrotną na przedsięwzięcie przekaże NFOŚiGW.

   Powrót       04 maja 2021       Energia   

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 40,1 mln zł. Beneficjent wybuduje trzy elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6 MW (po 2 MW każda) wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, stanowiące element lokalnego rynku energii w ramach tzw. Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster). Przy dwóch elektrowniach zostaną utworzone wewnętrzne drogi dojazdowe wraz z placami manewrowymi. Przyłącza energetyczne posłużą włączeniu zespołu trzech elektrowni wiatrowych do lokalnej sieci dystrybucyjnej. Działania zostaną przeprowadzone na terenie działek w obrębie Zatonie, Działoszyn i w gminie Bogatynia.

Zakończenie projektu przewidziano w drugiej połowie 2022 r.

Efektem realizacji projektu będą:

  • zwiększenie o 6 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii wykorzystujących lokalne zasoby,
  • zwiększenie produkcji energii z tych źródeł o 21 252 MWh,
  • gwarantowana produktywność elektrowni wyniesie 3542 h/rok.

Inwestycja przyczyni się do pełnego bilansowania energetycznego obszaru działania Klastra w oparciu o generację z lokalnych odnawialnych źródeł energii, wspartych źródłami wysokosprawnej kogeneracji oraz technologii magazynowania energii.

Zakończenie budowy wszystkich elementów projektu przewidziano na wrzesień 2022 r.

Umowa dofinansowania została podpisana 22 kwietnia br. przez wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz prezesa Zarządu GEPOL- SOLAR Sp. z o.o. Macieja Falkowskiego.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą.

Czytaj: Ustawa łagodząca zasadę 10H w wykazie prac legislacyjnych

Źródło: NFOŚiGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Dzięki turbinom wiatrowym Ursynów zaoszczędził ponad 6 tys. zł (14 lipca 2022)Wiatraki wracają na ląd. Rząd przyjął nowy projekt ustawy odległościowej (06 lipca 2022)Zagraniczni gracze mogą zapewnić Polsce dynamiczny transfer technologii w branży offshore wind (01 lipca 2022)Ustawa odległościowa: Ograniczenia w pobliżu linii najwyższych napięć i obszarów ochrony przyrody (21 czerwca 2022)Morskie farmy wiatrowe. MKiŚ informuje o nowym rozporządzeniu w Dzienniku Ustaw (20 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony