Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Dokument, który powinien odblokować środki na zrównoważone inwestycje

19 banków i inwestorów z całego świata dysponujących aktywami o wartości 6,6 bln dolarów opracowało przy wsparciu ONZ globalne ramy działania, które pozwolą skierować zarządzane przez nich środki m.in. na przyjazne środowisku i niskowęglowe projekty.

   Powrót       09 lutego 2017       Zrównoważony rozwój   

Dokument pod nazwą The Principles for Positive Impact Finance stanowi pierwszy tego rodzaju zestaw wytycznych dla zrównoważonych inwestycji. Zaproponowane tu zasady można stosować w odniesieniu do wielu dziedzin biznesu. Dokument jest przewodnikiem dla sektora finansowego i inwestorów, stanowiąc pomoc w analizowaniu, monitorowaniu i ujawnianiu skutków społecznych, środowiskowych i ekonomicznych oferowanych przez nich produktów i usług finansowych.

- Wobec globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, wzrost liczby ludności i coraz szybsze wyczerpywanie się zasobów, również dla sektora finansowego powstaje konieczność zarówno dostosowania, jak i doprowadzenia do koniecznych zmian w naszych modelach ekonomicznych i biznesowych - powiedział zastępca dyrektora wykonawczego Société Générale, Séverin Cabannes.

Zasady zostały opracowane przez grupę roboczą o nazwie Positive Impact Working Group. Należą do niej: Australian Ethical, Banco Itaú, BNP Paribas, BMCE Bank of Africa, Caisse des Dépôts Group, Desjardins Group, First Rand, Hermes Investment Management, ING, Mirova, NedBank, Pax World, Piraeus Bank, SEB, Société Générale, Standard Bank, Triodos Bank, Westpac, a także YES Bank.

5-7 bln dolarów rocznie na zrównoważony rozwój

Oczekuje się, że zasady te będą stanowić ważny krok w odblokowaniu możliwości, jakie wiążą się z celami zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie pozwolą wypełnić lukę w finansowaniu działań prowadzonych w tym duchu.

We wrześniu 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych oficjalnie ustanowiło 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), z perspektywą realizacji do 2030 r.

Te cele to:

 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.
 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.
 3. Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku.
 4. Zapewnić dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie.
 5. Zapewnić równouprawnienie płci.
 6. Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną.
 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii w przystępnej cenie.
 8. Promować trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
 9. Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje.
 10. Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami.
 11. Zrobić wszystko, by miasta i osiedla były bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone.
 12. Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i takież wzorce produkcyjne.
 13. Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.
 14. Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób.
 15. Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywanie ekosystemów lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności.
 16. Promować istnienie pokojowych społeczeństw, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne instytucje na wszystkich szczeblach.
 17. Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa.

Żeby powyższe cele zrealizować, potrzeba 5-7 bilionów dolarów rocznie - na inwestycje m.in. w infrastrukturę, czystą energię czy urządzenia sanitarne. Oceniono, że większość niezbędnego finansowania będzie musiała pochodzić ze środków prywatnych.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

30 lat Europejskiej Agencji Środowiska. Przegląd raportów (19 czerwca 2024)Forum Inteligentnego Rozwoju odpowiada na potrzeby Zielonej Transformacji (12 czerwca 2024)Tsunami legislacyjne w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (12 czerwca 2024)Przywrócić obligo giełdowe, urealnić datę odejścia od węgla. Apel do rządu ws. energetyki (11 czerwca 2024)Krakowscy przedsiębiorcy wspierają dążenie Krakowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej (07 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony