Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2021 06 grudnia 2021

Ruszają dotacje z Funduszu Innowacyjnego: OZE, wodór i magazyny energii w centrum uwagi

Po raz pierwszy od utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 projekty zlokalizowane w 14 państwach członkowskich oraz Islandii i Norwegii. Na liście znalazł się też ZE PAK z projektem fabryki zielonego wodoru.

   Powrót       02 sierpnia 2021       Zrównoważony rozwój   

Generalnie na liście znalazły się projekty mające na celu wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych w sektorach energochłonnych, magazynowania energii, wodoru i energii odnawialnej.

Czytaj: 10 mld euro do wzięcia w ramach Funduszu Innowacyjnego. Ruszył nabór wniosków

Jak informuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, oprócz wspomnianych 32 dotacji, 15 projektów zlokalizowanych w 10 państwach członkowskich UE i Norwegii skorzysta z pomocy o wartości do 4,4 mln euro w zakresie opracowywania projektów – w celu przyspieszenia dojrzałości tych projektów.

- Dzięki inwestycjom UE udziela konkretnego wsparcia poświęconym czystym technologiom projektom w całej Europie w celu zwiększenia skali rozwiązań technologicznych, które mogą pomóc osiągnąć neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Zwiększenie środków z funduszu innowacyjnego zaproponowane w pakiecie Fit for 55, umożliwi UE wspieranie w przyszłości jeszcze większej liczby projektów, przyspieszenie ich realizacji i jak najszybsze wprowadzenie ich na rynek – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy KE.

Polski projekt z grantem

Wspomniane 32 projekty(1) wybrane do finansowania zostały ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi, oraz zdolności do innowacji wykraczających poza stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, a także poziomu zaawansowania pozwalającego na ich szybkie wdrożenie. Inne kryteria obejmowały potencjał projektów w zakresie skalowalności i opłacalności. Wybrane projekty obejmują szeroki wachlarz sektorów, co ma umożliwiać obniżenie emisyjności w różnych częściach europejskiego przemysłu i sektora energetycznego. Wskaźnik powodzenia wniosków kwalifikujących się w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 18 proc.

Na liście zakwalifikowanych projektów znalazł się Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) z projektem zielonej fabryki wodoru o mocy 5 MW. Jego celem jest zbudowanie pilotażowego systemu do produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy, który ma być wykorzystywany w sektorze transportu. Elektrolizery będą zasilane przez źródła odnawialne, pochodzące zarówno z lokalnej fotowoltaiki (60 proc.), jak i od dostawców zewnętrznych (40 proc.). Oczekuje się, że zdolność produkcyjna wyniesie 710 ton wodoru rocznie.

Warte uwagi jest też to, że na liście znajduje się szwedzki projekt (Northvolt Battery Systems AB), którego celem jest zastosowanie innowacyjnej technologii do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Jako lokalizację realizacji projektu wskazano Polskę i Szwecję.

Projekty innowacyjne, ale jeszcze niedojrzałe

W przypadku 15 projektów(2), które mogą skorzystać z pomocy na etapie ich opracowywania, oceniono, że są one wystarczająco innowacyjne i obiecujące pod względem zdolności do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale nie są jeszcze wystarczająco dojrzałe, aby można je było uwzględnić przy przyznawaniu dotacji. Celem wsparcia, które ma zostać udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny w formie dostosowanej pomocy technicznej, jest przyspieszenie dojrzałości finansowej lub technicznej tych projektów z myślą o ewentualnym ponownym składaniu wniosków w odpowiedzi na przyszłe zaproszenia do składania wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego.

Umowy o udzielenie dotacji

W odniesieniu do 32 projektów wybranych w ramach zaproszenia do składania wniosków na projekty – rozpoczyna się sporządzanie indywidualnych umów o udzielenie dotacji. Umowy te powinny zostać sfinalizowane w czwartym kwartale 2021 r., co umożliwi KE przyjęcie odpowiedniej decyzji o udzieleniu dotacji i rozpoczęcie wypłacania dotacji. Dokonanie zamknięcia finansowego projektów powinno nastąpić w ciągu czterech lat.

Natomiast w przypadku pozostałych 15 projektów, Europejski Bank Inwestycyjny skontaktuje się z projektodawcami w celu zawarcia indywidualnych umów i umożliwienia rozpoczęcia świadczenia usług w czwartym kwartale 2021 r.

Czytaj: Nie zmarnujmy szansy na rzeczywisty rozwój rynku magazynów energii i elektrolizerów

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Lista projektów dostępna jest tutaj:
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/202107_if-ssc_list_of_pre-selected_projects_en.pdf
2/ Lista projektów tutaj:
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/202107_if-lsc_list_of_projects_awarded_pda_en.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Okna z recyklingu – dlaczego warto na nie postawić? (19 listopada 2021)KE: wnioski legislacyjne ws. przeciwdziałania wylesianiu, innowacji w gospodarce odpadami i ochrony gleby (18 listopada 2021)COP26: USA i UE ogłaszają globalne zobowiązanie dotyczące emisji metanu (04 listopada 2021)Rusza 3. edycja ogólnopolskiego konkursu dla studentów EKOinnowatorzy (03 listopada 2021)Cyrkularne modele biznesowe – strategia przyszłości (20 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony