Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Praktykant/-ka w Dziale Ochrony Środowiska Eneris Surowce S.A.
SklepSUEZ.pl - podstawiamy kontener na odpady pod Twój dom - i masz to z głowy! firmy SUEZ

Dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe powiat nie może przekazać na uprzątnięcie pogorzeliska

a+a-    Powrót       09 stycznia 2019       Odpady   

Środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe powiat nie może przekazać gminie na uprzątnięcie pogorzeliska po pożarze w miejscu nielegalnego składowania odpadów - uważa Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO).

Jeden z powiatów zwrócił się do wrocławskiej RIO z pytaniem o możliwość rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i przeznaczenie jej na pomoc finansową dla gminy na usunięcie pogorzeliska i odpadów powstałych po pożarze na nielegalnym składowisku odpadów, w ramach wykonania zastępczego. W odpowiedzi Izba przypomniała, że z rezerwy na zarządzanie kryzysowe można dokonywać wydatków w granicach przypisanych zadań ustawowych i właściwości terytorialnej na podstawie okoliczności w zaistniałym stanie faktycznym wymagających szczególnych działań.

Obowiązek spoczywa na właścicielu

Jednocześnie RIO zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 26 ust 1 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) podmiotem zobowiązanym do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania jest ich posiadacz. Jeżeli posiadacz nie usunie nielegalnie składowanych odpadów, obowiązek ten spoczywa na gminie, która w ramach wykonania zastępczego (egzekucji decyzji) ponosi koszty ich utylizacji.

Ponadto Izba wskazała, że w myśl art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatków.

W ust. 2 powołanego artykułu ustawodawca wprowadził odstępstwo od powyższej zasady, stanowiąc, że po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarząd może dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. RIO zaznaczyła, że przepis ten nie dotyczy jednak rezerwy celowej, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa materialnego.

W związku z powyższym, w ocenie RIO, nie jest możliwe rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie ciążących na niej obowiązków.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji z budżetu powiatu

Według RIO w tej sytuacji możliwe jest np. udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu na podstawie art 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Źródło: Samorząd PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dura lex, sed lex, czyli rozporządzenie ppoż dla składowisk odpadów (18 czerwca 2019)Odpady transgraniczne pod kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska (18 czerwca 2019)Projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do dalszych prac w komisjach (14 czerwca 2019)Warszawa: Strażnik będzie pilnował porządku na terenie rezerwatu przyrody (14 czerwca 2019)Platforma e-commerce działająca w obiegu zamkniętym (14 czerwca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych