Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Wody Polskie przeznaczą ponad 120 mln zł na działania przeciwsuszowe w województwie łódzkim

   Powrót       06 marca 2020       Woda   

Inwestycje na Zbiorniku Jeziorsko, Zalewie Sulejowskim, działania w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty w województwie łódzkim, były tematem konferencji z udziałem Grzegorza Witkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysława Dacy – Prezesa Wód Polskich oraz Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego.

Województwo łódzkie szczególnie narażone na suszę

Warunki klimatyczne i środowiskowe sprawiają, że w Polsce centralnej w czasie długotrwałych okresów bez opadów susza rozwija się bardzo intensywnie. Województwo łódzkie to obszar pod względem hydrologicznym wyjątkowy – na dwie niemal równe części przecina je dział wodny rozdzielający dorzecza Wisły i Odry. Aż 59 proc. terenów województwa łódzkiego jest bardzo i ekstremalnie zagrożonych suszą rolniczą. Aż jedna trzecia województwa wykazuje niską dostępność zasobów wód powierzchniowych. W tej sytuacji wykorzystanie zasobów wód podziemnych przekracza średnią krajową o blisko 30 proc.

Ponad 120 milionów złotych przeznaczą Wody Polskie na inwestycje przeciwsuszowe w województwie łódzkim, z czego 44 miliony złotych będzie stanowić dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Podczas konferencji umowę na dofinansowanie ze środków RPO WŁ przekazał Przemysławowi Dacy, Prezesowi Wód Polskich, Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego. Inwestycje obejmą działania na Zbiorniku Jeziorsko, Zalewie Sulejów oraz działania w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty.

Jakie działania zostaną podjęte?

W ramach działań planuje się rewitalizację zapory czołowej Zbiornika Jeziorsko – przeprowadzenie kompleksowego remontu ekranu zapory, obejmującego m.in. wymianę płyt ekranu betonowego, naprawę rysy na prawym skrzydełku wlotu do MEW oraz naprawę płyt ekranu, jak również modernizacja samego obiektu piętrzącego – jazu, w ramach której m.in. zostanie unowocześniona część hydrauliczna jazu: zamontowane zostaną nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocnione zostaną przewody hydrauliczne, minimalizujące przedostawanie się oleju do wód. Koszt prac na Zbiorniku Jeziorsko wyniesie 60 milionów złotych, z czego 44 miliony będzie stanowić dofinansowanie z programu RPO, a 16 milionów złotych będzie stanowił wkład własny inwestora - Wód Polskich.

Kolejną inwestycję będzie stanowić udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300, tzn. w górnej części Zalewu Sulejowskiego, której celem jest zwiększenie pojemności użytkowej zbiornika i zdolności przepustowej części cofkowej zbiornika. Działanie to wzmocni również ochronę przeciwpowodziową mieszkańców Sulejowa przez obniżenie poziomu zwierciadła wody w mieście, przy przepływach wezbraniowych, ułatwienie spływu lodu, przeciwdziałanie powstawania śryżu oraz umożliwienie swobodnego odpływu wód rzeki Luciąży. Koszt inwestycji wyniesie 35 milionów złotych i będą to fundusze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozostała kwota – ponad 20 milionów złotych – zostanie przeznaczona na roboty utrzymaniowe w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty. Tematem rozmów była również możliwość budowy nowych zbiorników retencyjnych, wpisanych do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Czytaj też: Pierwszy krok do zminimalizowania skutków suszy to naprawa szkód wyrządzonych naturze

Planowane działania w województwie łódzkim pozwolą na poprawę warunków retencyjnych w regionie oraz będą stanowić działania adaptacyjne do zmian klimatu i łagodzące skutki suszy. Stanowią również przykład dobrej współpracy Wód Polskich z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone dachy - inicjatywa wiedeńska i dofinasowania w Polsce (28 lipca 2021)Rozpoczęły się konsultacje społeczne ws. Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (07 lipca 2021)Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (07 lipca 2021)Opolskie: Coraz bliżej budowy zbiornika Kotlarnia (06 lipca 2021)Lubelskie: Gminy apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody (24 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony