Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik Wydziału Kształtowania Zasobów Wodnych PGW Wody Polskie
Eksploatacja i finansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków Saur Polska

Wody Polskie przeznaczą ponad 120 mln zł na działania przeciwsuszowe w województwie łódzkim

a+a-    Powrót       06 marca 2020       Woda   

Inwestycje na Zbiorniku Jeziorsko, Zalewie Sulejowskim, działania w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty w województwie łódzkim, były tematem konferencji z udziałem Grzegorza Witkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysława Dacy – Prezesa Wód Polskich oraz Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego.

Województwo łódzkie szczególnie narażone na suszę

Warunki klimatyczne i środowiskowe sprawiają, że w Polsce centralnej w czasie długotrwałych okresów bez opadów susza rozwija się bardzo intensywnie. Województwo łódzkie to obszar pod względem hydrologicznym wyjątkowy – na dwie niemal równe części przecina je dział wodny rozdzielający dorzecza Wisły i Odry. Aż 59 proc. terenów województwa łódzkiego jest bardzo i ekstremalnie zagrożonych suszą rolniczą. Aż jedna trzecia województwa wykazuje niską dostępność zasobów wód powierzchniowych. W tej sytuacji wykorzystanie zasobów wód podziemnych przekracza średnią krajową o blisko 30 proc.

Ponad 120 milionów złotych przeznaczą Wody Polskie na inwestycje przeciwsuszowe w województwie łódzkim, z czego 44 miliony złotych będzie stanowić dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Podczas konferencji umowę na dofinansowanie ze środków RPO WŁ przekazał Przemysławowi Dacy, Prezesowi Wód Polskich, Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego. Inwestycje obejmą działania na Zbiorniku Jeziorsko, Zalewie Sulejów oraz działania w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty.

Jakie działania zostaną podjęte?

W ramach działań planuje się rewitalizację zapory czołowej Zbiornika Jeziorsko – przeprowadzenie kompleksowego remontu ekranu zapory, obejmującego m.in. wymianę płyt ekranu betonowego, naprawę rysy na prawym skrzydełku wlotu do MEW oraz naprawę płyt ekranu, jak również modernizacja samego obiektu piętrzącego – jazu, w ramach której m.in. zostanie unowocześniona część hydrauliczna jazu: zamontowane zostaną nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocnione zostaną przewody hydrauliczne, minimalizujące przedostawanie się oleju do wód. Koszt prac na Zbiorniku Jeziorsko wyniesie 60 milionów złotych, z czego 44 miliony będzie stanowić dofinansowanie z programu RPO, a 16 milionów złotych będzie stanowił wkład własny inwestora - Wód Polskich.

Kolejną inwestycję będzie stanowić udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300, tzn. w górnej części Zalewu Sulejowskiego, której celem jest zwiększenie pojemności użytkowej zbiornika i zdolności przepustowej części cofkowej zbiornika. Działanie to wzmocni również ochronę przeciwpowodziową mieszkańców Sulejowa przez obniżenie poziomu zwierciadła wody w mieście, przy przepływach wezbraniowych, ułatwienie spływu lodu, przeciwdziałanie powstawania śryżu oraz umożliwienie swobodnego odpływu wód rzeki Luciąży. Koszt inwestycji wyniesie 35 milionów złotych i będą to fundusze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozostała kwota – ponad 20 milionów złotych – zostanie przeznaczona na roboty utrzymaniowe w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty. Tematem rozmów była również możliwość budowy nowych zbiorników retencyjnych, wpisanych do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Czytaj też: Pierwszy krok do zminimalizowania skutków suszy to naprawa szkód wyrządzonych naturze

Planowane działania w województwie łódzkim pozwolą na poprawę warunków retencyjnych w regionie oraz będą stanowić działania adaptacyjne do zmian klimatu i łagodzące skutki suszy. Stanowią również przykład dobrej współpracy Wód Polskich z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy w Polsce nadal mamy suszę? Najnowszy raport Stop Suszy 2020 (14 lipca 2020)Program Moja Woda: Czy beneficjent może korzystać z dotacji samorządowych na retencję? (10 lipca 2020)Moja Woda to nie remedium na wszystkie problemy gospodarki wodnej, ale impuls do wzmocnienia lokalnej retencji (07 lipca 2020)Senat powołał komisję nadzwyczajną ds. klimatu (03 lipca 2020)Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody (01 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony