Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Zielona odbudowa, czyli Eco-Miasto 2021. Konferencja już za tydzień

5-6 października br. odbędzie się kolejna konferencja podsumowująca projekt Eco-Miasto. Edycja 2021 dedykowana jest Zielonej odbudowie.

   Powrót       28 września 2021       Zrównoważony rozwój   

Podczas wydarzenia poznamy punkt widzenia władz centralnych, samorządowych, biznesu, środowisk naukowych i strony społecznej na zieloną transformację oraz rozwój miast w Polsce po pandemii. Ważnym aspektem będzie także poprawa jakości życia mieszkańców i wpływ miast na środowisko naturalne. Podczas konferencji poznamy także laureatów 8. edycji konkursu Eco-Miasto dedykowanego samorządom. Dwudniowe wydarzenie będzie transmitowane z Centrum Nauki Kopernik na kanale YouTube Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Udział w konferencji nie wymaga rejestracji.

Eco-Miasto jest wspólnym projektem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które już od 30 lat realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce. To platforma wymiany doświadczeń, konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego oraz międzynarodowa konferencja, która wieńczy każdą edycję. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych. Dzięki współpracy z Ambasadą, pomaga łączyć doświadczenia samorządów w Polsce i Francji, stymulując żywą dyskusję na rzecz budowy przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Redakcja Teraz Środowisko od 2015 roku jest ściśle zaangażowana w projekt, obecnie jako partner medialny, niegdyś współorganizator konkursu, ale i służy wiedzą w ramach obrad jury.

Dialog europejskich miast

W okresie pandemii wszyscy przekonaliśmy się jak ważne dla mieszkańców miast są tereny zielone, możliwość rekreacji, odpowiednia infrastruktura pieszo-rowerowa oraz jakość powietrza. Podczas wydarzenia padną pytania o najlepsze praktyki w tym zakresie, poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące poprawy efektywności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków, czy też wdrażania przyjaznych dla środowiska sposobów przemieszczania się. Nie zabraknie też odniesień do wykorzystywania pakietów stymulacyjnych, Europejskiego Zielonego Ładu, innowacji społecznych czy spółdzielni energetycznych.

Wykład inauguracyjny konferencji wygłosi dr Rafał Matyja, politolog i publicysta, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który przybliży jak ambitna odpowiedź na kryzys klimatyczny może pomóc w rozwoju mniejszych miejscowości w Polsce, a także tych potrzebujących impulsów rozwojowych w obliczu stojących przed nimi wyzwań społecznych i środowiskowych. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele miast, strony społecznej i biznesu z Polski i zagranicy. W wydarzeniu wezmą udział m.in: Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska; Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce; Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy; Brigitte Köhnlein z Departamentu Spraw Federalnych Europejskich i Międzynarodowych miasta Hamburg.

- Z każdym rokiem konferencja zyskuje prelegentów, którzy mogą podzielić się doświadczeniami z najbardziej newralgicznych obszarów rozwoju przestrzeni miejskiej i wyzwań jakie będą stawać przed mniejszymi, jak i większymi miastami. Niezwykle cieszy nas reprezentacja gości zagranicznych oraz przedstawicieli naszego kraju zwracających uwagę na aspekty i rozwiązania, które w świecie ochrony środowiska przynoszą określone rezultaty – zaznacza Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa. - Na konferencję Eco-Miasto 2021 zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć do społeczności zmieniającej przyszłość i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas tych dwóch dni będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami, a także umożliwiać nawiązywanie kontaktów – dodaje.

Rozstrzygnięcie 8. edycji konkursu Eco-Miasto

Poza międzynarodową wymianą doświadczeń, podczas pierwszego dnia konferencji ogłoszeni zostaną laureaci 8. edycji konkursu Eco-Miasto, która dedykowana jest jednostkom samorządu terytorialnego. Wśród polskich miast, nagradzane są te, które aktywnie zmieniają swoje otoczenie, podejmując szczególnie działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ośrodków miejskich na środowisko. W konkursie mogły brać udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależne od wielkości. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywano dla miejscowości powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców, w pięciu kategoriach:

 • Gospodarka wodna
 • Zieleń miejska
 • Gospodarka odpadami
 • Zrównoważona mobilność
 • Efektywność energetyczna

W ostatniej 7. edycji konkursu udział wzięło 59 miast z 14 województw. Konkurs cieszył się w tym roku jeszcze większym zainteresowaniem. - Z każdym rokiem mamy coraz więcej zgłoszeń w konkursie. Tegoroczna edycja to już 85 aplikacji, które do nas napłynęły. Kategorią, która cieszyła się największym zainteresowaniem była Zieleń miejska ­– zaznacza Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce. - Rozwijanie tego projektu było dla nas niezwykle ważne, cieszymy się, że miasta chcą dzielić się swoimi osiągnięciami. Eco-Miasto to nie tylko projekt, to przestrzeń inspiracji i dialogu między sektorami i krajami, co jest niezwykle cenne – dodaje.

- Miasta podejmują coraz bardziej śmiałe inicjatywy, cieszymy się, że mamy szanse o nich mówić. Konkurs to nie tylko docenienie aktywnych działań miast, ale także możliwość zaprezentowania ich szerszemu gronu – podkreśla Maria Andrzejewska.

Na stronie www.eco-miasto.pl, w zakładce Geoportal zawarte są informację o miasta i projektach, jakie zostały nagrodzone i wyróżnione we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu.

Szczegóły na temat wydarzenia

Program konferencji „Eco-Miasto 2021 - Zielona odbudowa”, dostępny jest na stronie projektu: www.eco-miasto.pl. Wydarzenie odbędzie się w formule online. Transmisja na stronie projektu i kanale YouTube Centrum UNEP/GRID-Warszawa:

 • 5 października: PL, EN
 • 6 października: PL, EN

Podczas realizowanych w ramach projektu Eco-Miasto inicjatyw tj. spotkania, czy też warsztaty, przedstawiciele samorządów, a także mieszkańcy, mają okazję do wymiany doświadczeń z przedstawicielami instytucji, miast i gmin z Polski i zagranicy. Więcej informacji na stronie projektu.

Konferencja „Eco-Miasto 2021 - Zielona odbudowa” odbywa się przy współpracy:

 • Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa Współorganizator: m.st. Warszawa
 • Partnerzy strategiczni: BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus, NHOOD Polska, Fundacja Veolia, Renault
 • Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich
 • Partner medialny: Teraz Środowisko, Biznes i Ekologia, Rzeczpospolita

Wiadomość opracowana na podstawie komunikatu Centrum UNEP/GRID Warszawa

Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Teraz Środowisko jest wieloletnim patronem medialnym projektu.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto (29 września 2022)Konferencja Eco-Miasto 2022. Nadzieja w czasach niepewności (03 sierpnia 2022)Gotowi na 2030? Ruszają zgłoszenia w konkursie Eco-Miasto (15 lutego 2022)W poszukiwaniu balansu i harmonii w miastach – primo z udziałem mieszkańców (05 listopada 2021)Zielona odbudowa miast. O czym rozmawiano podczas konferencji Eco-Miasto? (07 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony