Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Jaka jest prawda o emisji NOx z Bełchatowa? Przetarg na instalację odazotowania spalin unieważniony

Elektrownia Bełchatów jest jednym z największych emitentów zanieczyszczeń w Europie. Do sierpnia br. powinna spełnić wymogi konkluzji BAT. PGE GiEK, twierdzi, że terminu dotrzyma, choć jednocześnie unieważnia ogłoszone postępowania przetargowe.

   Powrót       23 marca 2021       Ryzyko środowiskowe   

Elektrownia w Bełchatowie dostarcza 22 proc. energii elektrycznej w Polsce. Zasilające ją złoża węgla brunatnego skończą się jednak za 10-15 lat. W celu przedłużenia działalności elektrownia Bełchatów dąży do uruchomienia nowych wyrobisk w Złoczewie, ale ta sprawa jest ciągle niepewna.

Czytaj: Czy Elektrownia Bełchatów będzie wygaszana od 2030 r.? PGE dat unika, a pracownicy drżą o przyszłość

W sierpniu 2020 r. informowaliśmy, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) otrzyma łącznie 0,5 mld zł pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cztery projekty z zakresu ochrony środowiska, które będą realizowane w Elektrowni Bełchatów. Dzięki inwestycjom obniżone zostaną emisje tlenków siarki, rtęci i pyłu (więcej tutaj). Spółka dodatkowo zapewniała wtedy, że Elektrownia Bełchatów spełnia obecnie wszystkie obowiązujące normy emisyjne i intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie nowych, zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z Konkluzji BAT, co nastąpi w sierpniu 2021 r.

Skoro tak, mówimy SPRAWDZAM

Redakcja zwróciła się do PGE GiEK z pytaniem, na jakim etapie jest wdrażanie powyższych założeń. Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy od rzecznik prasowej Sandry Apanasionek, wynika, że „PGE GiEK realizuje szeroko zakrojony program dostosowania jednostek wytwórczych do tzw. Konkluzji BAT we wszystkich oddziałach spółki. Program ma m.in. na celu redukcję emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłów w spalinach oraz m.in. redukcji emisji rtęci i zabudowę lub modernizację systemów monitoringu. Wszystkie instalacje spółki będą gotowe na wejście w życie konkluzji, tj. w sierpniu 2021 r.”. Skonfrontowaliśmy te informacje z ekspertami zorientowanymi w branży (personalia do wiadomości redakcji), którzy oceniają, że powyższe stwierdzenie znacząco rozmija się ze stanem faktycznym, ponieważ Elektrownia Bełchatów nie będzie dostosowana m.in. do obowiązujących wymogów emisji tlenków siarki i azotu. Szczegółowa argumentacja za chwilę.

Z informacji od PGE GiEK wynika również, że „zakończono montaż instalacji redukcji emisji rtęci dla bloku nr 14 o mocy 858 MW. Trwają prace związane z zabudową instalacji rozładunku i magazynowania czynnika oraz montaż instalacji dla bloków nr 2-12. Zakończenie montażu przewidywane jest w połowie 2021 r.”.

Instalacje odsiarczania spalin

Rzecznik informuje również, że „w celu redukcji emisji dwutlenku siarki trwają modernizacje Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) na blokach nr 3-6 oraz 8-12. Dotychczas zakończono prace modernizacyjne na blokach nr 5 i 6 oraz 9 i 10. Modernizacja pozostałych IOS zostanie przeprowadzona do końca 2021 r.”. Tymczasem z uwagi na problemy, jakie ma wykonawca tej instalacji (RAFAKO, które znajduje się obecnie w procesie uproszczonej restrukturyzacji bez zatwierdzonego przez Sąd układu), GiEK rozważało możliwość wykonawstwa zastępczego, natomiast na 100 proc. inwestycja nie zostanie zakończona we wskazanym terminie – zwracają uwagę nasi rozmówcy.

Dalej biuro prasowe informuje, że „w przypadku bloku nr 2 nie ma konieczności modernizacji IOS, ponieważ po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 1 Elektrownia Bełchatów dysponuje IOS dedykowanym dla bloków nr 1 i 2 i wydajność tej instalacji jest wystarczająca dla osiągnięcia celów środowiskowych. Instalacja odsiarczania spalin bloku nr 14 spełnia wymogi określone w konkluzjach BAT dla dwutlenku siarki”.

Spółka podkreśla, że „modernizacja elektrofiltru bloku nr 2 została zakończona w połowie 2020 r. Tym samym jednostki wytwórcze Elektrowni Bełchatów spełniają wymagania Konkluzji BAT w zakresie emisji pyłów".

- W zakresie redukcji emisji tlenków azotu bloki nr 2-5 wyposażone zostały w instalacje selektywnej niekatalitycznej redukcji (SNCR). Obecnie trwają czynności mające na celu dostosowanie emisji NOx w przypadku emitora nr 2. Nie są obecnie planowane prace modernizacyjne w obszarze emisji NOx dla bloku nr 14 - dodano.

Problemy z instalacją SNCR

Odnosząc się do powyższej informacji nt. trwających czynności dostosowania emisji NOx w przypadku emitora nr 2, rozmówcy wskazują, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zabudowa Instalacji Niekatalitycznego Odazotowania Spalin (SNCR) na emitorze nr 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” został właśnie przed kilkoma dniami unieważniony. – Oznacza to, że poważnie rzecz biorąc Elektrownia Bełchatów powinna zostać zamknięta z dniem 17 sierpnia br., bo przewidzianych prawem wymogów BAT nie spełni. Nie został wyłoniony wykonawca, a przecież wykonanie takiej instalacji może zająć nawet ponad 18 miesięcy wraz z uruchomieniem nie uwzględniając harmonogramu odstawienia poszczególnych bloków – wskazują rozmówcy.

Podkreślają również, że w całej tej sprawie najbardziej niepokojące jest podejście Zarządu Spółki, która świadomie i konsekwentnie unika wykonania ciążących na niej zobowiązaniach. Koszt instalacji SNCR oscyluje w okolicach 40 mln zł, co w obliczu dochodów spółki nie jest wartością znaczącą. Dodajmy, że na okoliczność poniesienia tych kosztów GiEK było przygotowywane już od 2015 r., kiedy to zostało wykonane Studium Wykonalności dla dostosowania aktywów PGE GiEK do wymagań konkluzji BAT…

Co dalej z pozwoleniem zintegrowanym?

To postępowanie PGE GiEK implikuje konkretne konsekwencje prawne. Redakcja zwróciła się z pytaniem do Marszałka Województwa Łódzkiego: Jak wygląda kwestia wydania zaktualizowanego pozwolenia zintegrowanego dla PGE Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, w przedmiocie faktu, iż spółka zobowiązała się m.in. do wykonania redukcji tlenków azotu na kotłach bloków 7,9,11 oraz zabudowy instalacji redukcji emisji rtęci z zastosowaniem soli bromu przez PGE GiEK aktualizacji wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego(1).

Wydział prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego poinformował nas, że „Marszałek Województwa Łódzkiego prowadzi obecnie postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Weryfikowany jest materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu i do czasu zakończenia tej weryfikacji nie możemy ustosunkować się do pytań. Dodajmy, że wybór wykonawcy instalacji do odrtęciowienia nie jest przedmiotem postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego”.

Czy WIOŚ w Łodzi interesuje się poziomem emisji z Bełchatowa?

Redakcja zwróciła się również z pytaniem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, czy inspektorzy przeprowadzali jakiekolwiek czynności kontrolne na terenie PGE Oddział Elektrownia Bełchatów? Czy np. sprawdzano emisje za instalacjami odsiarczania spalin, emisje tlenków azotu, kwestie zagospodarowywania odpadów oraz inne inwestycje dostosowawcze do Konkluzji BAT?

Niestety do dnia publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeśli wpłynie, będziemy informować.

Czytaj: Kraje trójkąta węglowego potrzebują skoordynowanego planu na odchodzenie od węgla brunatnego

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Temat emisji rtęci zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Maksimum 5 ton metanu na 1000 ton węgla od 2027 r. PE przyjmuje nowe przepisy (15 kwietnia 2024)237 m3 wody na 1 MWh w Elektrowni Skawina. O mokrych długach termicznych elektrowni w Światowy Dzień Wody (22 marca 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)Transformacja sprawiedliwa też dla gmin. Nowy raport Fundacji Instrat (19 września 2023)Senat mówi NIE dla regulacji dotyczących elektrowni szczytowo-pompowych (12 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony