Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Szkody po inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C. Enea będzie dochodzić roszczeń

   Powrót       29 grudnia 2023       Energia   

Nie milkną echa niedoszłej inwestycji w nowy blok węglowy Ostrołęka C. Polska spółka energetyczna Enea chce dochodzić od byłych władz spółki naprawienia szkód przy inwestycji w Ostrołęce.

Zarząd spółki ENEA S.A. poinformował o planach zwołania na dzień 30.01.2024 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei, podczas którego planowane jest przyjęcie uchwały w sprawie „wyrażenia zgody w trybie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych na dochodzenie przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru przeciwko ówczesnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy w latach 2018-2019 podejmowali w imieniu spółki decyzje związane z inwestycją spółki w blok energetyczny Ostrołęka C”.

Dochodzenie dotyczące opisywanych roszczeń ma stanowić realizację rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) zawartej w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 czerwca 2021 r., dotyczącym realizacji zadań przez Energę S.A. i Eneę S.A. w procesie inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C.

Projekt uchwały obejmuje zgodę na wytoczenie przez spółkę w dniu 28 grudnia 2023 r. powództwa przeciwko ówczesnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, jak również przeciwko ubezpieczycielowi. W ramach powództwa spółka będzie dochodzić roszczeń w łącznej wysokości 656.165.462,00 zł.

Czytaj też: Eksperci: Ostrołęka C nie może się opłacać

2020 – zawieszenie finansowania

W 2020 r. informowaliśmy, że Enea SA i Energa SA podjęły/8264/ wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania inwestycji. Jako przyczynę wskazywano „wystąpienie ważnych czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania”.

2 czerwca 2020 r. zarząd Energi przyjął raport końcowy z analiz przeprowadzonych we współpracy ze spółką Enea, w zakresie aspektów techniczno-technologicznych, ekonomicznych i organizacyjno-prawnych oraz dalszego finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy około 1 000 MW. - Wnioski z przeprowadzonych analiz nie uzasadniają kontynuowania realizacji Projektu w dotychczasowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego. W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej w Ostrołęce z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe – napisano wówczas. Zawarto trójstronne porozumienie między spółkami Energa, Enea i PKN Orlen określające główne zasady współpracy w projekcie gazowym.

W kwietniu br. Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. W maju br. podpisane zostało porozumienie, w którym Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika.

W 2021 r. poinformowano, że w Ostrołęce do 2025 r. powstanie nowoczesna elektrownia gazowa. Będzie to możliwe dzięki podpisanemu przez Grupę ORLEN oraz firmę GE Power aneksowi do umowy na budowę elektrowni Ostrołęka C. Szacowana na ok. 2,5 mld zł inwestycja - to element długofalowej strategii ORLEN2030, której celem jest rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii.

Plany budowy gazowej Elektrowni Ostrołęka C budzą poważne zastrzeżenia ze strony Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Energa S.A. odpierała zarzuty w oficjalnym oświadczeniu.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

FEPW. Mielec i Biała Podlaska z umowami na zrównoważoną mobilność miejską; informacje o drugim naborze (18 kwietnia 2024)237 m3 wody na 1 MWh w Elektrowni Skawina. O mokrych długach termicznych elektrowni w Światowy Dzień Wody (22 marca 2024)Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przeciwko gazowej Ostrołęce C. Energa odpowiada (16 stycznia 2024)NABE otworzy drzwi do środków na zielone inwestycje (14 sierpnia 2023)Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący gwarancji finansowych dla NABE (19 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony