Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
SklepSUEZ.pl - podstawiamy kontener na odpady pod Twój dom - i masz to z głowy! firmy SUEZ
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Już we wtorek konferencja "Energia z odpadów dzisiaj"

a+a-    Powrót       13 września 2018       Energia   

Unijny projekt LIFEcogeneration.pl zostanie podsumowany 18 września br. na konferencji "Energia z odpadów dzisiaj" na Stadionie Narodowym. To wydarzenie wieńczy 5-letnie działania związane z wypromowaniem idei LIFEcogeneration.pl oraz wybudowaniem samej instalacji w Świętochłowicach.

Założeniem projektu było zbudowanie kom­plet­nej, pro­to­ty­po­wej in­sta­la­cji do za­go­spo­da­ro­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go frakcji nad­si­to­wej odpadów ko­mu­nal­nych i osadów ście­ko­wych z wy­ko­rzy­sta­niem procesu zga­zo­wa­nia i wy­so­ko­efek­tyw­nej ko­ge­ne­ra­cji.

Dlaczego takie technologiczne innowacje stają się coraz istotniejsze dla ochrony środowiska? Dane wskazują, że w Polsce i wielu krajach UE ilość odpadów ko­mu­nal­nych i osadów ście­ko­wych wzrasta każdego roku. Nie­zmien­nie naj­pow­szech­niej­szą metodą ich uty­li­za­cji jest skła­do­wa­nie, które w wielu re­gio­nach prze­kra­cza 80 proc. Instalacja LIFEcogeneration.pl, która powstała w ramach unijnego programu LIFE+, a nadzorowana jest przez firmę Investeko, pokazuje, jak wykorzystać odpady w taki sposób, by uzyskać energię elektryczną i cieplną.

Projekt dodatkowo może pomóc samorządom w dostosowaniu się do wdrażanych od kilku lat przepisów. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakładał całkowite zaniechanie składowania osadów. Wprowadzenie w życie planu stało się szczególnie trudne dla małych i średnich miast oraz gmin. Potencjalnym rozwiązaniem stają się więc małe, rozproszone instalacje, które wykorzystują lokalne strumienie odpadów do produkcji energii. A właśnie taka instalacja, jak LIFEcogeneration.pl pozwala na zagospodarowanie śmieci w przyjazny dla środowiska sposób. Pierwszą, demonstracyjną instalację, wykorzystująca do produkcji energii proces zgazowania paliwa z odpadów oraz osadów ściekowych można już podziwiać w Świętochłowicach.

Trwają zgłoszenia do udziału w konferencji

Na konferencji(1), która 18 września podsumuje całość projektu, wystąpią m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i nadzorującej projekt firmy Investeko.

Chętni do przybycia na to wydarzenie mogą zarejestrować się jako goście poprzez wysłanie maila na adres: adam.bodziak@investeko.pl.

Źródło: INVESTEKO

Przypisy

1/ Z agendą imprezy można zapoznać się tutaj:
http://lifecogeneration.pl/aktualnosci-szczegoly/konferencja-podsumowujaca-projekt-lifecogeneration-pl-pt-energia-z-odpadow-dzisiaj-369.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Spór wokół nowej definicji „instalacji komunalnej” (30 maja 2019)Zaniżone poziomy emisji: historia holenderskiej spalarni odpadów (13 maja 2019)Fotowoltaika na dachu krakowskiej spalarni (06 maja 2019)Rozwój ciepłownictwa kluczowym wyzwaniem samorządów (26 kwietnia 2019)VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów w czerwcu w Chorzowie (16 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony