Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.03.2024 02 marca 2024

E w ESG. Wskaźniki środowiskowe odnoszą się do wielu aspektów

Przedsiębiorstwa opracowują nowe modele biznesowe, aby dostosować się do zmieniających się reguł w zakresie raportowania niefinansowego. Dużo uwagi poświęca się zagadnieniom z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jaką jednak rolę w ESG pełni E?

   Powrót       03 października 2022       Ryzyko środowiskowe   
ESG

Dotąd w zasięgu zainteresowania potencjalnych inwestorów znajdowały się informacje dotyczące przepływów finansowych czy wielkości posiadanych aktywów, obecnie jednak szczególną uwagę zwraca się  na aspekty niefinansowe, uwzględniające kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, ESG).

- Jest to efektem nie tylko ogólnoświatowych trendów, ale przede wszystkim wynik presji regulatorów, konsumentów i inwestorów oraz rezultat dbałości o środowisko naturalne, a także niedalekiej implementacji dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) w Europie – wyjaśnia dr inż. Lidia Grzegorczyk, CEO VELMA ESG.

Jak podkreśla Delloitle Polska, uwzględnienie aspektów ESG „ma także kluczową rolę w mobilizowaniu kapitału niezbędnego do realizacji celów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu czy globalnych zobowiązań w zakresie klimatu”.

Czynniki środowiskowe ujmowane w raportach niefinansowych

Badania przeprowadzone na zlecenie ServiceNow przez ThoughtLab wśród 1000 pracowników kadry zarządzającej z pięciu sektorów przemysłu i 13 krajów pokazują, że większość firm jako główny cel raportowania ESG wskazuje kwestie związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem - przy czym 63% firm stara się ograniczyć emisję dwutlenku węgla, a 55% wykorzystuje odnawialne źródła energii.

Inne badania (o których pisaliśmy tutaj) wskazują natomiast, że spośród 50 kluczowych spółek z sektora handlowego, które prowadzą działalność w Polsce, prawie połowa – 42% - monitoruje cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

Standardy GWP i EBOiR

Do czego zatem odnosi się „E” w ESG? Jak czytamy w przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) wytycznych(1) do raportowania ESG, „czynniki środowiskowe odnoszą się to tego, w jaki sposób firma korzysta z zasobów odnawialnych i nieodnawialnych”. - Może to oznaczać ilość i rodzaj wykorzystywanej energii, emisje gazów cieplarnianych, efektywność w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ilość wytwarzanych odpadów i sposób ich utylizacji, czy wpływ na środowisko naturalne i bioróżnorodność – wyjaśnia GPW i EBOiR .

Podkreśla się przy tym jednak, że nie wszystkie kwestie ESG są jednakowo istotne dla wszystkich firm, a określenie, które informacje powinny znaleźć się w raporcie może okazać się trudnym zadaniem – zwłaszcza dla nowicjuszy, którzy dotąd nie raportowali kwestii zrównoważonego rozwoju.

- W szerokim kontekście znaczenia ESG obszar „E” nie dotyczy oczywiście jedynie śladu węglowego. Zagadnienia, na których przedsiębiorstwo powinno się skupiać, wynikają przeważnie z analizy istotności (materiality analysis). Ta z kolei powiązana jest z wymaganiami i oczekiwaniami głównych interesariuszy. Obecnie, z uwagi na wyzwania związane z ograniczaniem tempa wzrostu globalnej temperatury, wszyscy najważniejsi interesariusze tj. regulatorzy, instytucje finansowe, otoczenie społeczne, jak również klienci oczekują bardzo konkretnych deklaracji i planów działań zgodnych z ambicjami Porozumienia paryskiego. Właśnie z tego wynika priorytetowe traktowanie wszystkiego, co ma związek ze śladem węglowym czy też dążeniem do osiągnięcia zerowej emisyjności do 2050 roku – wyjaśnia Tomasz Gasiński, dyrektor, Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

Jak dodaje, przedsiębiorstwa mogą skupiać się na różnych zagadnieniach środowiskowych – przeważnie związanych stricte z istotnym oddziaływaniem danej organizacji na środowisko np.: ograniczaniu emitowanych zanieczyszczeń, nie tylko powietrza, ale też np. wód. - W praktyce oznacza to, że zarówno instytucje finansowe, jak i inwestorzy zwracają uwagę na najważniejsze obszary oddziaływania na środowisko danej organizacji. Jednocześnie potrzeby w zakresie dekarbonizacji, w tym zagrożenia i szanse natury strategicznej dla kontynuacji i rozwoju biznesu w kontekście transformacji klimatycznej, są dziś traktowane jako kluczowe. Przypisuje im się najwyższą wartość w ramach powszechnych ratingów ESG – dodaje.

Dr inż. Lidia Grzegorczyk w kontekście tym wskazuje, że już dziś obserwuje się zwiększone zainteresowanie raportowaniem ESG wśród podmiotów, które nie mają obowiązku ujawniania wskaźników niefinansowych, ale dążą do transparentnego prezentowania się na rynku wśród interesariuszy, a zwłaszcza przed inwestorami i instytucjami finansowymi. Jej zdaniem spełnieniem standardów ESG coraz bardziej będą zainteresowani inwestorzy i instytucje finansowe, ale także kapitałodawcy i konsumenci, zgodnie z nasilającą się koniecznością wspierania zrównoważonego rozwoju. - Już teraz praktycznie niemożliwe staje się pozyskiwanie kapitału prywatnego na inwestycje w elektrownie węglowe. Inwestycje, które nie są przyjazne środowisku oraz nie wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju], coraz gorzej są postrzegane przez rynek i samych inwestorów. Implementacja ESG może zatem stanowić istotną przewagę konkurencyjną, a dla sektora MŚP i start-upów istotną zaletę na polu finansowym – mówi.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW:
https://www.gpw.pl/aktualnosci?ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=110999&title=GPW+i+EBOiR+publikuj%C4%85+%E2%80%9EWytyczne+do+raportowania+ESG%E2%80%9D

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (26 lutego 2024)Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym. Od czego zacząć? (26 lutego 2024)Ulga na zrównoważony rozwój (23 lutego 2024)Pierwszy w Polsce Kongres Carbon Capture już w kwietniu! (23 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony