Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Powołano członków Europejskiej Rady Naukowej ds. Zmian Klimatu

   Powrót       30 marca 2022       Powietrze i klimat   
zmiany klimatu

24 marca br. zarząd Międzynarodowej Agencji Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA) powołał członków Europejskiej Rady Naukowej ds. Zmian Klimatu (ang. European Scientific Advisory Board on Climate Change), tzw. Rady Doradczej. W skład Rady powołano 15 niezależnych ekspertów naukowych(1), związanych z zagadnieniem zmiany klimatu.

Członkowie Rady powołani zostali na czteroletnią kadencję z możliwością jednokrotnego odnowienia. Wybrani zostali niezależnie od przynależności do poszczególnych państw członkowskich UE z zastrzeżeniem, że nie więcej niż dwóch członków Rady może posiadać obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego.

Pierwszymi zadaniami członków rady ma być wybór przewodniczącego i określenie programu prac. W pracach Rady będzie uczestniczył sekretariat EEA.

Czym jest Europejska Rada Naukowa ds. Zmian Klimatu?

Prace Rady Doradczej będą stanowić podstawę działań Unii Europejskiej na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Rada opierać ma swoje działania na „najlepszych dostępnych i najnowszych dowodach naukowych, w tym na raportach IPCC oraz innych organów krajowych i międzynarodowych”. - Rada będzie zapewniać niezależne doradztwo naukowe i sporządzać sprawozdania na temat unijnych środków, celów klimatycznych i orientacyjnych budżetów emisji gazów cieplarnianych oraz ich spójności z europejskim prawem klimatycznym i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego – wskazuje EEA.

Powołanie Rady wynika z przyjętego w czerwcu 2021 r. europejskiego prawa klimatycznego, które wyznaczyło wiążący cel neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Samą Radę natomiast powołano na mocy zmiany rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję Środowiska.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.eea.europa.eu/about-us/climate-advisory-board/members-of-the-advisory-board

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Senackie komisje za poprawkami do nowelizacji ustawy Prawo wodne (29 czerwca 2022)MKiŚ: Ustawa wdrażająca system kaucyjny jesienią w Sejmie (24 czerwca 2022)PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy (23 czerwca 2022)Znajdźmy czas na… deszczówkę. Konferencja Stormwater Poland 2022 (23 czerwca 2022)Zielony Ład: Odbudowa zasobów przyrodniczych do 2050 r. i redukcja o połowę stosowania pestycydów do 2030 r. (23 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony