Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.06.2023 07 czerwca 2023

Powołano członków Europejskiej Rady Naukowej ds. Zmian Klimatu

   Powrót       30 marca 2022       Ryzyko środowiskowe   
zmiany klimatu

24 marca br. zarząd Międzynarodowej Agencji Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA) powołał członków Europejskiej Rady Naukowej ds. Zmian Klimatu (ang. European Scientific Advisory Board on Climate Change), tzw. Rady Doradczej. W skład Rady powołano 15 niezależnych ekspertów naukowych(1), związanych z zagadnieniem zmiany klimatu.

Członkowie Rady powołani zostali na czteroletnią kadencję z możliwością jednokrotnego odnowienia. Wybrani zostali niezależnie od przynależności do poszczególnych państw członkowskich UE z zastrzeżeniem, że nie więcej niż dwóch członków Rady może posiadać obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego.

Pierwszymi zadaniami członków rady ma być wybór przewodniczącego i określenie programu prac. W pracach Rady będzie uczestniczył sekretariat EEA.

Czym jest Europejska Rada Naukowa ds. Zmian Klimatu?

Prace Rady Doradczej będą stanowić podstawę działań Unii Europejskiej na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Rada opierać ma swoje działania na „najlepszych dostępnych i najnowszych dowodach naukowych, w tym na raportach IPCC oraz innych organów krajowych i międzynarodowych”. - Rada będzie zapewniać niezależne doradztwo naukowe i sporządzać sprawozdania na temat unijnych środków, celów klimatycznych i orientacyjnych budżetów emisji gazów cieplarnianych oraz ich spójności z europejskim prawem klimatycznym i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego – wskazuje EEA.

Powołanie Rady wynika z przyjętego w czerwcu 2021 r. europejskiego prawa klimatycznego, które wyznaczyło wiążący cel neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Samą Radę natomiast powołano na mocy zmiany rozporządzenia ustanawiającego Europejską Agencję Środowiska.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.eea.europa.eu/about-us/climate-advisory-board/members-of-the-advisory-board

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraje uprzemysłowione są winne krajom biedniejszym 170 bln dolarów za nadmierną emisję CO2 (07 czerwca 2023)Zielone kołnierzyki przejmują rynek pracy (06 czerwca 2023)Orlen systematyzuje dotychczasowe działania w zakresie polityki klimatycznej (06 czerwca 2023)Po pierwsze agro, po drugie fotowoltaika. Co wynika z badań nad AgroPV? (02 czerwca 2023)Odstrzał wilków w Polsce. Rolnicy apelują o zmianę statusu ochrony wilka (01 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony