Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Eurostat: udział energii odnawialnej w UE wzrósł do poziomu 18 proc.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii wyniósł w UE w 2018 r. 18 proc. - podał w czwartek Eurostat. 12 krajów członkowskich już osiągnęło swoje cele OZE na 2020 r. Inne, w tym Polska, mogą mieć z tym problem.

   Powrót       24 stycznia 2020       Energia   

W 2017 r. udział OZE w miksie energetycznym wynosił w Unii Europejskiej 17,5 proc., natomiast w 2004 r., pierwszym, dla którego dostępne są dane na ten temat, wynosił 8,5 proc. Liczby te pokazują, że ilość energii ze źródeł odnawialnych wzrosła ponad dwukrotnie na przestrzeni 14 lat.

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii jest niezbędne do osiągnięcia unijnych celów klimatyczno-energetycznych. UE ma mieć 20 proc. energii z OZE w 2020 r. i co najmniej 32 proc. do 2030 r. - Udział energii odnawialnej w UE wciąż rośnie, ale obecne tempo wzrostu słabnie. Przywódcy UE muszą to naprawić i przełożyć swoje zobowiązania klimatyczne na konkretne polityki, które przekierują inwestycje od paliw kopalnych w kierunku systemów energetycznych opartych w 100 proc. na odnawialnych źródłach energii - oświadczyła Veerle Dossche z sieci skupiającej organizacje ekologiczne Climate Action Network (CAN) Europe.

11,3 proc. udziału OZE w Polsce

Z 28 państw członkowskich 12 już wypracowało udział równy lub wyższy niż ich krajowe cele na ten rok. Są to: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Cypr, Finlandia i Szwecja. Bliskie osiągnięcia swoich celów są cztery państwa unijne - od wyznaczonych planów dzieli je mniej niż 1 punkt procentowy. Dziewięć państw znajduje się w odległości od 1 do 4 punktów procentowych od swoich celów OZE, a trzy są o 4 lub więcej punktów procentowych od swoich celów.

Polska, która w 2020 r. ma mieć 15 proc. energii z OZE, w 2018 r. osiągnęła poziom 11,3 proc. Od kilku lat sytuacja się praktycznie nie zmienia, a nawet nieco pogorszyła. W 2015 r. z odnawialnych źródeł pochodziło 11,7 proc. energii w końcowym zużyciu w Polsce.

Najwięcej OZE w Szwecji

Z zestawienia Eurostatu wynika, że Szwecja miała zdecydowanie najwyższy udział OZE w zużyciu - 56 proc. Z kolei najniższy miała Holandia - 7,4 proc. W 2018 r. udział źródeł odnawialnych w zużyciu końcowej energii wzrósł w 21 z 28 państw członkowskich w porównaniu z 2017 r. Zaraz po Szwecji drugi najwyższy udział OZE odnotowała Finlandia (41,2 proc.), potem Łotwa (40,3 proc.), Dania (36,1 proc.) i Austria (33,4 proc.). Na drugim końcu skali z najniższym odsetkiem odnawialnych źródeł energii w miksie poza Holandią były Malta (8,0 proc.), Luksemburg (9,1 proc.) i Belgia (9,4 proc.). Niemcy i Francja miały OZE na poziomie odpowiednio 16,5 proc i 16,6 proc. Cel na 2020 r. dla tego pierwszego kraju wynosi 18 proc., a drugiego 23 proc.

Zróżnicowanie celów na 2020 r. odzwierciedla różne punkty wyjścia państw członkowskich, potencjał energii odnawialnej i warunki gospodarcze. Rumunia jest o 0,1 punktu procentowego od swojego krajowego celu na 2020 r. Węgry, Austria i Portugalia oddalone są o mniej niż 1 punkt procentowy, a Niemcy, Luksemburg i Malta o 2 punkty procentowe od swoich celów na 2020 r. Najdalej od swoich celów są Holandia (6,6 punktu procentowego), Francja (6,4 punktu procentowego), Irlandia (4,9 punktu procentowego), Wielka Brytania (4,0 punktu procentowego) i Słowenia (3,9 punktu procentowego).

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Jak zapewnić lokalne korzyści z elektrowni wiatrowych? Głos z Konfederacji Lewiatan (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony