Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Wydatki na ochronę środowiska w UE. W 2022 r. zainwestowano 69 mld euro

W 2022 r. na aktywa niezbędne do świadczenia usług ochrony środowiska w UE wydatkowano 69 mld euro. Najwięcej – 44% i 25,7% na usługi w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.

   Powrót       25 lipca 2023       Zrównoważony rozwój   

Eurostat(1) szacuje, że w 2022 r. kraje Unii Europejskiej zainwestowały łącznie około 69 mld euro w aktywa niezbędne do świadczenia usług związanych z ochroną środowiska. Inwestycje obejmowały m.in. nabywanie gruntów pod nowe rezerwaty przyrody, redukcję emisji zanieczyszczeń, budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków czy zakup pojazdów do transportu odpadów.

- Około 44 mld euro (65% wszystkich inwestycji w ochronę środowiska) wydały korporacje, zarówno wyspecjalizowani dostawcy usług w zakresie ochrony środowiska (np. prywatne firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów oraz kanalizacją), jak i korporacje inne niż wyspecjalizowani producenci, którzy kupują technologie i urządzenia zmniejszające presję środowiskową wynikającą z ich procesu produkcyjnego (np. urządzenia zmniejszające ich emisje do powietrza). Pozostała kwota (35%) przypadała na sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor non-profit – podaje Eurostat.

Udział inwestycji ochrony środowiska w inwestycjach ogółem wyniósł w ubiegłym roku około 2,5%, przy czym udział inwestycji związanych z ochroną środowiska w inwestycjach przedsiębiorstw ogółem wyniósł 2,0%, a sektora instytucji rządowych i samorządowych 4,8%.

Czytaj też: O ile powinno wzrosnąć finansowanie rozwiązań opartych na przyrodzie? Odpowiedź w raporcie UNEP

44% inwestycji dotyczyło gospodarki ściekowej

Najwięcej funduszy wydatkowano na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. Jak wynika z danych Eurostat, w ubiegłym roku stanowiły one kolejno 44% i 25,7% ogółu inwestycji na ochronę środowiska.

10,5% wydatkowanych środków przeznaczono na ochronę powietrza, 7,8% na ochronę przed promieniowaniem, na badania i rozwój w zakresie środowiska oraz na inne działania związane z ochroną środowiska, w tym ogólną administrację środowiskową i edukację. Na ochronę gleb i wód podziemnych wydatkowano natomiast 6% wydatkowanych wówczas środków, 4,4% na ochronę bioróżnorodności i krajobrazu, a pozostałe 1,6% na redukcję hałasu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Environmental protection services: €69 billion invested:
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230719-1

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawie 1,6 mld zł od NFOŚiGW na ochronę przyrody. Na początek - dla Gór Świętokrzyskich (01 grudnia 2023)Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony