Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Wydatki na ochronę środowiska w UE. W 2022 r. zainwestowano 69 mld euro

W 2022 r. na aktywa niezbędne do świadczenia usług ochrony środowiska w UE wydatkowano 69 mld euro. Najwięcej – 44% i 25,7% na usługi w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.

   Powrót       25 lipca 2023       Zrównoważony rozwój   

Eurostat(1) szacuje, że w 2022 r. kraje Unii Europejskiej zainwestowały łącznie około 69 mld euro w aktywa niezbędne do świadczenia usług związanych z ochroną środowiska. Inwestycje obejmowały m.in. nabywanie gruntów pod nowe rezerwaty przyrody, redukcję emisji zanieczyszczeń, budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków czy zakup pojazdów do transportu odpadów.

- Około 44 mld euro (65% wszystkich inwestycji w ochronę środowiska) wydały korporacje, zarówno wyspecjalizowani dostawcy usług w zakresie ochrony środowiska (np. prywatne firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów oraz kanalizacją), jak i korporacje inne niż wyspecjalizowani producenci, którzy kupują technologie i urządzenia zmniejszające presję środowiskową wynikającą z ich procesu produkcyjnego (np. urządzenia zmniejszające ich emisje do powietrza). Pozostała kwota (35%) przypadała na sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor non-profit – podaje Eurostat.

Udział inwestycji ochrony środowiska w inwestycjach ogółem wyniósł w ubiegłym roku około 2,5%, przy czym udział inwestycji związanych z ochroną środowiska w inwestycjach przedsiębiorstw ogółem wyniósł 2,0%, a sektora instytucji rządowych i samorządowych 4,8%.

Czytaj też: O ile powinno wzrosnąć finansowanie rozwiązań opartych na przyrodzie? Odpowiedź w raporcie UNEP

44% inwestycji dotyczyło gospodarki ściekowej

Najwięcej funduszy wydatkowano na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. Jak wynika z danych Eurostat, w ubiegłym roku stanowiły one kolejno 44% i 25,7% ogółu inwestycji na ochronę środowiska.

10,5% wydatkowanych środków przeznaczono na ochronę powietrza, 7,8% na ochronę przed promieniowaniem, na badania i rozwój w zakresie środowiska oraz na inne działania związane z ochroną środowiska, w tym ogólną administrację środowiskową i edukację. Na ochronę gleb i wód podziemnych wydatkowano natomiast 6% wydatkowanych wówczas środków, 4,4% na ochronę bioróżnorodności i krajobrazu, a pozostałe 1,6% na redukcję hałasu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Environmental protection services: €69 billion invested:
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230719-1

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)Prace ziemne. GDOŚ publikuje nowe zalecenia (22 kwietnia 2024)Planowane nowe rodzaje płatności bezpośrednich dla rolników (17 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)System certyfikacji usuwania dwutlenku węgla zatwierdzony przez PE. Na razie dobrowolny (12 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony