Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.02.2024 22 lutego 2024

Francji przybędzie ponad 2,6 GW nowych mocy w OZE

Komisja Europejska zatwierdziła trzy programy wsparcia dla źródeł odnawialnych we Francji, które pozwolą na zainstalowanie w tym kraju ponad 2600 MW przede wszystkim w elektrowniach solarnych, ale także wodnych.

   Powrót       14 lutego 2017       Energia   

Na dwa pierwsze systemy (wsparcie produkcji energii ze źródeł solarnych) przeznaczono wstępnie 439 mln euro rocznie (łącznie to 8,8 mld euro w ciągu 20 lat). Jeśli chodzi o program dedykowany producentom energii w elektrowniach wodnych, budżet ustalono na 25 mln euro rocznie (co daje razem 500 mln euro przez 20 lat). Środki te pomogą Francji osiągnąć cel udziału OZE w całkowitym zużyciu energii elektrycznej brutto do 2020 r. wynoszący 23 proc.

Dzięki powyższym programom we Francji ma szansę przybyć około 2600 MW w instalacjach wytwarzających energię ze słońca oraz 60 MW w elektrowniach wodnych.

Taryfy gwarantowane dla mniejszych instalacji

Pierwszy program przewiduje taryfy gwarantowane (feed-in-tariffs) dla operatorów małych instalacji solarnych o mocy mniejszej niż 100 kW, zainstalowanych na dachach osób prywatnych lub na obiektach handlowych. Program ten pozwoli na powstanie około 1500 MW dodatkowych mocy w elektrowniach słonecznych.

Drugi z systemów będzie wspierał operatorów większych instalacji solarnych (o wielkości od 100 do 250 kW oraz tych powyżej 250 kW). Pomoc ma postać taryf gwarantowanych na okres ponad 20 lat. Beneficjenci tego programu to zwycięzcy przetargów przeprowadzonych w okresie od lipca 2011 do marca 2013. Program pozwoli na utworzenie około 1100 MW dodatkowych mocy.

Beneficjenci trzeciego z programów, czyli ci wykorzystujący energię wody, zostaną wyłonieni również w drodze przetargu. Właściciele instalacji o mocy mniejszej niż 500 kW mogą liczyć na taryfy gwarantowane, w przypadku większych elektrowni będzie to wsparcie w postaci dopłat wyrównawczych lub taryf feed-in premium, gdzie wielkość wsparcia byłaby określona jako różnica pomiędzy taryfą feed-in a ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym. Pomoc dla energetyki wodnej będzie dotyczyła instalacji o łącznej mocy nieprzekraczającej 60 MW.

Komisja dokonała oceny kierując się unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa. Zdaniem komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialnej za kwestie konkurencji, francuskie inicjatywy przyczynią się do większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zapewnią stabilne otoczenie prawne w tym sektorze, przy jednoczesnym ograniczeniu wsparcia do minimum.

Wsparcie dla OZE ma się dobrze

Systemy wsparcia dla OZE Komisja Europejska zatwierdziła w ostatnim czasie także dla takich europejskich krajów, jak Czechy, Malta czy Luksemburg. Wielu ekspertów uważa, że systemy wsparcia dla wszystkich źródeł energii powinny być stopniowo wygaszane, by wyrównać szanse poszczególnych technologii na rynku. UE stoi jednak na stanowisku, że aby osiągnąć cel udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym na 2030 r., powinno się zezwalać na stosowanie krajowych programów wsparcia.

W Polsce, gdzie obowiązuje preferowany przez UE system aukcyjny, rząd zakłada głównie wspieranie technologii wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz i biomasę, a także energię słońca. Ma to odzwierciedlenie w rachunkach za energię, do których doliczana jest stawka opłaty OZE, która w tym roku wzrosła i wynosi 3,70 zł netto za MWh.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Net-Zero Industry Act. Jest porozumienie Rady i Parlamentu (07 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony