Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
CATCH-ME wspólne przejazdy do pracy firmy CATCH-ME

Pieniądze dla JST. Ponad 164 mln euro w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG

a+a-    Powrót       10 lutego 2020       Zrównoważony rozwój   

Poprawa jakości powietrza i efektywne wykorzystanie energii w szkołach, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych - wsparcie na te i szereg innych projektów przewiduje program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu".

Całkowity budżet programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" to 164,7 mln euro, z których 140 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a 24,7 mln euro wkład krajowy. Pierwsze wnioski o dofinansowanie będzie można składać w II kwartale 2020 roku. O wsparcie będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy.

- Uruchamiamy dzisiaj największy w Polsce i Europie program wsparcia w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG. Dbanie o środowisko to nie tylko wielkie przedsięwzięcia, takie jak dążenie do gospodarki zeroemisyjnej, to również edukacja uczniów na temat ekologii i zmian klimatycznych. Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony środowiska. Dofinansowanie zostanie skierowane zarówno do sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacji pozarządowych. Wszystkie planowane w programie inicjatywy są ważne i potrzebne - podkreśla minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wdrażaniem Programu zajmie się Ministerstwo Klimatu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Środowiska (NEA), Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajową Agencją ds. Energii Islandii (OS).

Trzy grupy naborów wniosków

Ministerstwo Klimatu planuje trzy grupy naborów wniosków o dofinansowanie. W pierwszej z nich, zaplanowanej na II kwartał 2020 roku, będzie można ubiegać się o wsparcie na ochronę gatunków i siedlisk, zabezpieczenie przed inwazyjnymi gatunkami obcymi i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się, poprawę efektywności energetycznej budynków szkolnych, rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i realizację inwestycji w zakresie tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach (infrastruktura na bazie rozwiązań opartych na przyrodzie).

Druga grupa naborów, która rozpocznie się w II kwartale 2020 roku, skoncentrowana będzie na działaniach podnoszących świadomość wśród uczniów w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich. W ramach tej tury będzie można ubiegać się również o dofinansowanie działań związanych z budową lub modernizacją miejskich systemów grzewczych, eliminacją indywidualnych źródeł ciepła czy budową instalacji do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej.

Na III kwartał roku zaplanowana jest trzecia grupa naborów, w której o dofinansowanie będą mogli starać się wnioskodawcy działający w obszarze budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej, zwiększenia wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych oraz wzmocnionego wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do 7 mln euro wsparcia

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, skala dofinansowania różni się w zależności od obszaru wsparcia. O największe pieniądze, od 1 do 7 milionów euro, będą mogli się ubiegać beneficjenci realizujący projekty związane z rozwojem wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowy lub modernizacji miejskich systemów grzewczych i usuwania indywidualnych źródeł ciepła. Poziom dofinansowania w Programie wyniesie od 45 do 100 procent i będzie uzależniony od charakteru danego obszaru, a także od maksymalnych limitów związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Ósmy już uruchomiony program III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce (z dziewięciu programów zarządzanych przez stronę polską) jest kontynuacją programów środowiskowych wdrażanych przy wsparciu dwóch poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG.

Ważnym aspektem wdrażania Funduszy norweskich i EOG pozostaje w ich III edycji wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Na realizację Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" przeznaczonych zostanie dodatkowo 900 000 euro pochodzących z budżetu Funduszu Współpracy Dwustronnej. Środki te będzie można wykorzystać na działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i instytucje z państw-darczyńców. Już od 10 stycznia Operator Programu przyjmuje wnioski na projekty w zakresie współpracy dwustronnej - mogą je składać polskie podmioty we współpracy z podmiotami z państw-darczyńców.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ministerstwo Klimatu: w tym roku konkursy dla samorządów na retencję wód opadowych (13 stycznia 2020)Nowa edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce (13 września 2019)213 miast złożyło wnioski w programie "Rozwój lokalny" (08 sierpnia 2019)Samorządy są zainteresowane udziałem w programie „Rozwój lokalny” (17 czerwca 2019)Znamy wiceministrów w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (19 stycznia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony