Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

Prawo ochrony środowiska - prestiżowe studia podyplomowe
Uczelnia Łazarskiego

Kierunek Prawo Ochrony Środowiska w roku akademickim 2023/2024 będzie już IX edycją studiów. Program studiów, począwszy od jego powstania w 2014 r., jest stale doskonalony i dostosowywany do potrzeb rynku. Program aktualizowany jest z roku na rok, ponieważ ochrona środowiska staje się coraz mocniejszym nakazem, a przepisy w tym zakresie odpowiednio się zmieniają. Staramy się tak dopasować program, aby zainteresowane osoby mogły po ukończeniu studiów wykazać się wiedzą i kompetencjami w swoim biznesie.

Nasze podejście jako organizatorów do tematu ochrony środowiska jest holistyczne, dlatego program obejmuje wiele zagadnień związanych ze środowiskiem bezpośrednio (m.in. pozwolenia na korzystanie ze środowiska, prawo emisyjne, ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym czy odpowiedzialność za szkodę w środowisku), jak i pośrednio (np. praca z mediami, własność intelektualna, dane osobowe w ochronie środowiska, kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem).

W celu jak najpełniejszego zrozumienia rynku, dopasowania programu do potrzeb biznesu i zachodzących transformacji, a jednocześnie w celu współkształtowania zielonych rozwiązań, udzielamy się w organizacjach branżowych, grupach roboczych oraz w bezpośrednim dialogu z biznesem. Ściśle współpracujemy z Instytutem Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego w zakresie badań i analiz. Nasi wykładowcy, znakomici eksperci, nagradzani w rankingach czołowych prawników, czerpiąc ze swoich doświadczeń wspierają rozwój zawodowy innych osób m.in. w ramach programów mentoringowych organizowanych przez Fundację Liderek Biznesu czy program ONZ w Polsce „Ambasador zrównoważonego rozwoju”.

W lutym 2020 r. kierunek „Prawo Ochrony Środowiska” został wyróżniony decyzją Komisji Akredytacyjnej Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” 2019/2020.

Partnerami merytorycznymi studiów są Teraz Środowisko, Atmoterm, Wolters Kluwer, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, WM Advisory, Osborne Clarke, UNGC, Kancelarie: CMS, SBC, KTO, SK&S, Wardyński oraz ODJ.

Uczelnia Łazarskiego

Naszą misją, zgodnie z zamierzeniami założyciela Ryszarda Łazarskiego, jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy.
Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.
Zgodnie z tym założeniem uczelnia to wspólnota nauczających i studiujących. Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Doradztwo i szkolenia środowiskowe »
▲  Do góry strony