Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Polska w opałach? KE podejmie kroki ws. działań w zakresie gatunków inwazyjnych

Ze względu na brak planu działania względem zwalczania gatunków inwazyjnych, KE zapowiedziała działania prawne wobec 15 państw członkowskich. Wśród nich jest również Polska.

   Powrót       11 lutego 2022       Ryzyko środowiskowe   
wiewiórka czarna (Sciurus niger)

Komisja Europejska podejmie kroki prawne wobec piętnastu państw członkowskich w związku z niedostatecznymi działaniami zapobiegawczymi i zaradczymi w kwestii inwazyjnych gatunków obcych. Do końca lipca 2019 r. należało ustanowić, wdrożyć lub zgłosić KE plany działania sporządzone na podstawie rozporządzenia nr 1143/2014(1), mające na celu wyeliminowanie najgroźniejszych gatunków obcych występujących na terenie Unii Europejskiej. Działań takich nie podjęły: Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Włochy.

- Państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia skutecznych środków w celu zapobiegania celowemu lub niezamierzonemu wprowadzaniu tych gatunków do UE; wykrywania ich i stosowania środków szybkiego zwalczania na wczesnym etapie inwazji; lub, jeżeli gatunek jest już powszechnie zadomowiony, do wprowadzenia środków w celu wyeliminowania, kontroli lub zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się tego gatunku - wskazała KE.

Zobacz [REPORTAŻ WIDEO] o szerszeniu azjatyckim: Do Polski zbliża się groźny gatunek inwazyjny

Wspomniane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z zapisami prawnymi, egzekwuje ono od państw członkowskich UE również identyfikację i kontrolę dróg przenoszenia się inwazyjnych gatunków obcych (transportowanych do Europy również w sposób niezamierzony).

- Pomimo postępów w ustalaniu głównych dróg przenoszenia, w większości państw członkowskich wdrażanie przepisów jest opóźnione. Dotychczas tylko dwanaście państw członkowskich opracowało, przyjęło i przekazało Komisji swoje plany działania dotyczące najważniejszych dróg wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych - poinformowała KE.

Warto dodać, że w pod koniec grudnia ubiegłego roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił o sporządzeniu projektu dokumentu: Plan działań dotyczący priorytetowych dróg przenoszenia IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski pn.: „Ucieczka gatunków roślin ozdobnych z niekomercyjnych upraw ogrodniczych” oraz „Ucieczka gatunków zwierząt domowych, gatunków akwarystycznych i terrarystycznych”.

66 gatunków stwarzających zagrożenie w Europie

40 naukowców na zlecenie KE przeprowadziło badanie(2) poświęcone gatunkom inwazyjnym na terenie UE.

- Spośród 329 badanych gatunków, 66 gatunków morskich, lądowych i słodkowodnych zostało zidentyfikowanych jako stwarzające średnie (18 gatunków), wysokie (40 gatunków) lub bardzo wysokie (8 gatunków) ogólne zagrożenie - wskazano w analizie.

Wśród gatunków inwazyjnych są m.in.: wiewiórka czarna Sciurus niger (zagrażająca wiewiórce rudej Sciurus vulgaris), ślimak Crepidula onyx, czy malina Vanuatu Rubus rosifolius. Naukowcy dodali, że zmiany klimatu mogą w kolejnych dekadach przyczynić się do intensywniejszego rozwoju populacji nieproszonych gości w europejskiej faunie i florze. Specjaliści, powołując się na dane z inwentarza gatunków inwazyjnych sporządzonych przez belgijski Instytut Badawczy Przyrody i Leśnictwa oraz brytyjskie Centrum Ekologii i Hydrologii przekazali, że sposoby przedostania się inwazyjnego gatunku do europejskiego systemu są w przeważającej części trudne do ustalenia. Warto jednak podkreślić, że istotną rolę grają tutaj ucieczki zwierząt z niewoli, czy tzw. pasażerowie na gapę, którzy przybywają na Stary Kontynent środkami transportu lub w postaci zanieczyszczeń (co ma odniesienie w szczególności do bezkręgowców lądowych). Zdarza się również, że gatunki obce dla Europy są celowo wypuszczane na wolność przez swoich właścicieli.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.2/ Badanie dostępne pod linkiem:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14527

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poszerzenie unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych. Konsultacje społeczne (23 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)Raport ONZ: Niemal połowa migrujących gatunków jest zagrożona wyginięciem (13 lutego 2024)Wiślane ekosystemy w niebezpieczeństwie. Systemy otwartego chłodzenia vs. ichtioplankton (19 grudnia 2023)ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (09 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony