Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Losy gazu i atomu wśród zielonych źródeł energii pod znakiem zapytania

14 czerwca br. dwie komisje PE poparły projekt rezolucji zabraniającej uznania gazu i atomu za zielone źródła energii. Skutkiem może być zablokowanie unijnych funduszy na inwestycje w te obszary energetyki.

   Powrót       15 czerwca 2022       Zrównoważony rozwój   
Taksonomia UE

W trakcie posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ang. Economic and Monetary Affairs Committee - ECON) oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ang. Environment, Public Health and Food Safety Committee - ENVI) przedstawiciele Parlamentu Europejskiego (PE) wyrazili sprzeciw wobec umieszczenia określonych rodzajów działalności związanych z energią jądrową i gazową w wykazie działań gospodarczych określonych jako środowiskowo zrównoważone (ujętych w tzw. taksonomii Unii Europejskiej).

Posłowie uznają rolę atomu i gazu kopalnego w gwarantowaniu stabilnych dostaw energii podczas przechodzenia na zrównoważoną gospodarkę. Uważają jednak, że techniczne standardy przeglądu zaproponowane przez Komisję Europejską (KE) w jej rozporządzeniu delegowanym w celu wsparcia ich włączenia nie spełniają kryteriów działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo – czytamy na stronie PE.

W przyjętej rezolucji zawarto również wymaganie, by nowe lub przekształcane akty delegowane były poddawane konsultacjom społecznym i ocenom skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych.Za rezolucją sprzeciwiającą się wspomnianej propozycji KE zagłosowało 76 deputowanych, przeciwko – 62, a od głosu wstrzymały się cztery osoby.

Przyszłość gazu i atomu rozstrzygnie się w lipcu

Posłowie PE w trakcie sesji plenarnej będą głosowali nad opisywaną rezolucją od 4 do 7 lipca br. W sytuacji, w której dokument zostanie poparty bezwzględną większością głosów, KE będzie zobowiązana do wycofania propozycji, w myśl której atom i gaz miałyby być uznane za zielone źródła energii.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)Potrzeba taksonomii OZE. IRENA z postulatem (14 marca 2024)Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Cztery projekty od NFOŚiGW. Wsparcie dla OZE i czystego transportu (05 lutego 2024)Rynkowe praktyki w zrównoważonych finansach. Unijna platforma udostępnia kompendium (02 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony