Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.02.2024 24 lutego 2024

Gaz kluczem do walki ze smogiem?

Czytelne rachunki za zużycie oraz obniżenie opłat za przyłączenie do sieci to instrumenty, które mają upowszechnić wykorzystanie paliw gazowych do ogrzewania. Nowe rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od początku kwietnia br.

   Powrót       19 kwietnia 2018       Energia   

Sezon grzewczy jest zazwyczaj kojarzony jako czas intensywnych działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Dla niektórych ekspertów nadzieją w walce ze smogiem jest ogrzewanie gazowe, które przy odpowiednich warunkach rynkowych mogłoby ich zdaniem wyprzeć z czasem ogrzewanie węglowe. Nie wszędzie jest ono jednak dostępne lub nie każdego stać na wymianę pieca na gazowy. Często wskazywanym problemem jest też niska wiedza odbiorców na temat kosztów i możliwości zmniejszenia zużycia gazu w gospodarstwach domowych.

Od początku kwietnia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Energii z 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, które zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 2013 r. Nowe regulacje mają sprawić, że gaz stanie się coraz częściej wybieranym przez nas paliwem.

Czy zaczniemy czytać rachunki?

W celu zwiększenia świadomości odbiorców na temat oszczędnego gospodarowania gazem, § 38 rozporządzenia szczegółowo opisuje zakres informacji, jakie przedsiębiorstwo energetyczne będzie zobowiązane przekazać razem z rozliczeniem. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby na rachunkach wysyłanych odbiorcom wyraźnie wskazać stan licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz porównanie zużycia paliw gazowych przez odbiorcę z analogicznym okresem w roku poprzednim. Propozycja jest implementacją planów Komisji Europejskiej, która w zwiększeniu świadomości konsumentów widzi duży potencjał do ograniczenia zużycia paliw. Rozporządzenie wzmacnia też pozycję odbiorców poprzez ułatwienie dochodzenia rekompensaty za wstrzymanie dostaw gazu czy obniżenie jego jakości. Zdarzenia, których wystąpienie stanowi przyczynę obniżenia wysokości opłat związanych z zaopatrzeniem w paliwa gazowe, wskazują wprost § 40 i § 42.

Może, ale nie musi być taniej

Dla odbiorców gazu ziemnego rozporządzenie wprowadza udogodnienie w postaci obniżenia kosztów przyłączenia do sieci. Ma to być sposób na zwiększenie dostępności paliw gazowych i jednocześnie zachęta do jego wykorzystywania przez odbiorców. - W połączeniu ze spadającymi cenami gazu, znacznie prostsze będzie podjęcie decyzji o wykorzystaniu gazu ziemnego jako paliwa ekologicznego i przyjaznego dla środowiska - czytamy w opublikowanym przez Ministerstwo Energii komunikacie(1). Szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie, w tym sposób kalkulowania stawek opłat, określają przepisy § 32 - § 35 rozporządzenia. To, o ile przyłączenie będzie tańsze, w dużej mierze będzie zależało od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który na podstawie rozporządzenia ustali stawki poszczególnych opłat.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Nowe zasady ustalania taryf dla gazu ziemnego
http://www.me.gov.pl/node/28301

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)Uprawnienia do emisji już niedługo w sektorze budynków i transportu. ETS2 a efektywność energetyczna (23 lutego 2024)Odlot Orlenu (06 lutego 2024)Otwarcie naboru - rządowy program wsparcia przemysłu energochłonnego (02 lutego 2024)Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przeciwko gazowej Ostrołęce C. Energa odpowiada (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony