Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Giganci energetyczni zacieśniają współpracę z politechnikami

Dla sektora energetycznego decyzje inwestycyjne, tradycyjne, czy innowacyjne, to już konieczność. W grę wchodzi wiele determinantów: surowcowy, klimatyczny, prawny etc. Finalnie od kondycji tego sektora zależy rozwój całej polskiej gospodarki.

   Powrót       16 stycznia 2019       Energia   

"Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci i dystrybucji" to jeden z paneli tematycznych XIX Kongresu PowerPol, który odbył się w tym tygodniu w Warszawie.

Eksperci uważają, że punktem wyjścia powinna być przemyślana polityka energetyczna kraju, stanowiąca swoistą mapę drogową, czyli polityka strategiczna i długofalowa. Przeciwieństwem tego są działania doraźne, bedące reakcją na konkretne wydarzenie i z góry przewidziane jedynie na krótki czas. Jako przykład takiego działania eksperci wskazują ingerencję rządu w sprawie cen prądu. Podczas dyskusji senator Adam Gawęda, Przewodniczacy Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji zauważył, że obecnie to rygorystyczne cele polityki klimatyczno-energetycznej wyznaczają kierunki polityki rządu. Stworzenie mapy drogowej tranformacji energetycznej kraju nie jest więc łatwe. - Głównym zadaniem rządu jest teraz wyznaczenie realnych celów i odpowiednie dostosowanie prawa, tak by było ono czytelne i przewidywalne. Mało tego, legislacja powinna nadążać za aspiracjami technologicznymi – zauważył Gawęda. Póki co, to zmienność i nieprzewidywalność prawa jest główną bolączką inwestorów.

Eletrociepłownia i farma wiatrowa

Wspólnym mianownikiem dla działań dużych firm i koncernów paliwowo-energetycznych jest inwestowanie w innowacje i wyraźna intensyfikacja współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi.

Przykładem takiej nowoczesnej technologii może być blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MW i cieplnej 520 MWt, który powstał na terenie płockiego zakładu rafineryjno-petrochemicznego. - Praca elektrociepłowni opiera się o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT - Best available technology). Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62 proc. zapewnia turbina gazowa typu „H”. Spala gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko - wskazywał Przemysław Zalewski, wiceprezes ds. rozwoju w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. Zauważył, że dla Orlenu priorytetowe są teraz prace związane z budową farmy wiatrowej na Bałtyku o mocy 1200 MW (koncesja na jej wybudowanie wygasa za 2 lata, dlatego też prace są bardzo intensywne). Dodał ponadto, że koncern uczestniczy w projekcie elektromobilności, na mocy którego zobowiązał się wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że do końca 2019 r. wybuduje 50 stacji ładowania w układzie 2+2 lub 3 +2 (2 lub 3 stanowiska do ładowania samochodów osobowych elektrycznych i 2 większych pojazdów: autobusów i busów). - Obecnie trwają uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego, przewidujemy, że do końca kwartału 35 punktów zostanie uruchmionych – wyjaśnił.

Polimery i telekomunikacja

W podobnym tonie wypowiadał się również Roman Masek, dyrektor techniczny w BELSE sp. z o.o., który zwrócił uwagę na fakt, że konwencjonalne źródła energii ulegną w pewnym momencie wyczerpaniu, co wymusza koniecznosć poszukiwania innych źródeł surowców. Podał przykład ligniny – polimeru kondensacyjnego zawartego w drewnie, którego, jak oszacowano, jest więcej niż ropy naftowej. Rynek widzi potencjał tkwiący w ligninie, ale póki co nie wynaleziono technologii, żeby ją przetworzyć na paliwo. - To polimer, który wpisuje sie w trendy innowacyjności. Dzięki kompozytom polimerowym można dziś spajać metale berdziej efektywnie niż w wyniku spawania – dodał.

Z kolei Andrzej Piotrowski, wiceprezes zarządu PGE Systemy S.A., zwrócił uwagę, że należy szukać rozwiązań, które przy niewielkim nakładzie kosztów pozwolą osiagnąć dużą korzyść, zapewnią jakąś istotną zmianę. - Możliwość koordynacji systemowej związana jest z telekomunikacją, pomiarami, możliwością sterowania siecią. Bilansowanie energii w sensie podaży i popytu jest cenne, bo nie trzeba rozbudowywać sieci transmisyjnych (ciepła i energii) – zauważył. Rozproszone źródła energii są dużym wyzwaniem.

Konwencjonalna energetyka - poligonem doświadczalnym

Z kolei Norbert Grudzień, p.o. prezesa Zarządu - wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, stwierdził, że aktywa wytwórcze PGE są największym poligonem doświadczalnym dla projektów innowacyjnych, ponieważ dotyczą zarówno obszaru wydobywczego, jak i wytwórczego, ale także sprawności i efektywności w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, ale także w zakresie odprowadzania ścieków. - Przenaczamy duże środki na inwestycje w innowacyjne rozwiązania, ale widzimy już tego efekty. Zaplanowane nakłady na redukcję rtęci ze spalania węgla brunatnego są 4 razy niższe niż planowaliśmy jeszcze dwa lata temu. Oznacza to, że dzięki temu możemy przeznaczyć 29 mln zł na projekty innowacyjne – zauważył. Dodatkowo wskazał, że spółka inwestuje w elektromobilność. Lokalny transport pracowników będzie odbywał się samochodami elektrycznymi. Powstanie 7 stacji ładowania w Bełchatowie i Turowie, które będą dostęne także dla odbiorców zewnętrznych.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 50 mln zł na nowoczesne technologie dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej (19 października 2021)„Klimaton dla Miast” – rusza pierwszy hackathon odpowiadający na wyzwania klimatyczne polskich miast (19 października 2021)Czy zawartość recyklatu w opakowaniach będzie obowiązkowa? (27 września 2021)I Ogólnopolski Konkurs dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd rozstrzygnięty (17 września 2021)3W: Woda - Wodór - Węgiel. Nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (30 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony