Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Głośny problem? Miasta mają plan działań

Pierwszym krokiem do poprawy klimatu akustycznego miasta jest stworzenie programu ochrony środowiska przed hałasem. Obecnie trwają konsultacje społeczne takiego programu dla Katowic.

   Powrót       08 sierpnia 2017       Ryzyko środowiskowe   

W Katowicach trwają prace nad programem ochrony środowiska przed hałasem (POHŚ). Program zawiera kierunki działań i propozycje konkretnych rozwiązań, które będą realizowane w latach 2017-2022. Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem, który udostępnia Urząd Miasta Katowice(1), a także zgłosić swoje uwagi do 14 sierpnia 2017 roku. Projekt jest kontynuacją programu z 2010 roku.

1,7 tys. osób narażone na hałas powyżej 75 decybeli

Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej uciążliwy dla mieszkańców stolicy Górnego Śląska jest hałas drogowy. Jednym z powodów takiego stanu są przecinające miasto główne szlaki komunikacyjne. Liczba osób narażonych na hałas spowodowany ruchem drogowym w przedziale 55-60 decybeli sięga prawie 73 tys., 60-65 decybeli – niecałe 65 tys., 65-70 decybeli – prawie 47 tys., 70-75 decybeli – niecałe 17 tys., a powyżej 75 decybeli - ok. 1,7 tys.

Polska, tak jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, była zobowiązana do opracowania oraz przesłania Komisji Europejskiej map akustycznych aglomeracji miejskich oraz innych miejsc, w których występuje ryzyko wysokiej emisji hałasu, tj. główne dróg oraz ośrodków przemysłowych. Proces ten nie przebiegał jednak gładko (zarówno o podmiotach zobowiązanych do sporządzenia map, jak i o problemach z egzekwowaniem tego obowiązku pisaliśmy w artykule O co tyle hałasu?).

Dla kogo sporządza się mapy akustyczne?

Formalnie dla Komisji Europejskiej, natomiast w praktyce dla narażonych na hałas mieszkańców. W oparciu o mapy akustyczne opracowuje się następnie POHŚ. Są one dedykowane obszarom, na których jest przekraczany dopuszczalny poziom hałasu. Z problemem hałasu boryka się wiele miejsc, jest on notowany również na obszarach chronionych. Niewątpliwie jednak wśród hałaśliwych lokalizacji prym wiodą miasta. Występuje w nich hałas drogowy, kolejowy, lotniczy, przemysłowy i komunalny. Do tego ostatniego zaliczamy ten rozchodzący się z barów, restauracji, pawilonów handlowych itd. oraz powstający podczas imprez masowych, a także generowany przez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Ochrona przed hałasem jest wyzwaniem dla lokalnych władz. Tworzenie POHŚ jest w polskich miastach powszechnym zjawiskiem. Wynika to z faktu, że miasta, zwłaszcza te powyżej 250 tys. mieszkańców, obfitują w różnorodne źródła hałasu. Stworzenie kompleksowego programu ochrony i jego konsekwentna realizacja to pierwsze kroki na drodze do złagodzenia problemu.

Plan działań

Do działań zmniejszających miejski hałas należą przede wszystkim zabiegi służące ograniczeniu ruchu drogowego, a jeśli nie jest to możliwe to zmniejszeniu jego uciążliwości. O przykładach takich rozwiązań można przeczytać w artykule Dzień bez samochodu to 10 decybeli mniej. Wśród planowanych działań umieszcza się także edukację społeczeństwa oraz wprowadzanie zapisów zapobiegających emisji hałasu w poszczególnych strefach w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=103077&menu=679

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

GIOŚ potwierdza skok zanieczyszczenia pyłami w Sylwestra. Tymczasem, na horyzoncie zaostrzenie norm (08 stycznia 2024)41% nadmiarowych zgonów mniej w 2021 r., ale to wciąż za dużo. EEA o jakości powietrza (04 grudnia 2023)Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Imprezy masowe z niskim śladem węglowym, czyli i wilk syty i owca cała (08 listopada 2023)Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu w 2025 r. to dla krakowskiego MPO cel w zasięgu ręki (16 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony