Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
EVBox PublicLine - stacja ładowania pojazdów elektrycznych w przestrzeniach publicznych firmy Engie
Przydomowa stacja ładowania samochodów elektrycznych ELVI HomeLine firmy Engie

Głośny problem? Miasta mają plan działań

a+a-    Powrót       08 sierpnia 2017       Ryzyko   

Pierwszym krokiem do poprawy klimatu akustycznego miasta jest stworzenie programu ochrony środowiska przed hałasem. Obecnie trwają konsultacje społeczne takiego programu dla Katowic.

W Katowicach trwają prace nad programem ochrony środowiska przed hałasem (POHŚ). Program zawiera kierunki działań i propozycje konkretnych rozwiązań, które będą realizowane w latach 2017-2022. Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem, który udostępnia Urząd Miasta Katowice(1), a także zgłosić swoje uwagi do 14 sierpnia 2017 roku. Projekt jest kontynuacją programu z 2010 roku.

1,7 tys. osób narażone na hałas powyżej 75 decybeli

Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej uciążliwy dla mieszkańców stolicy Górnego Śląska jest hałas drogowy. Jednym z powodów takiego stanu są przecinające miasto główne szlaki komunikacyjne. Liczba osób narażonych na hałas spowodowany ruchem drogowym w przedziale 55-60 decybeli sięga prawie 73 tys., 60-65 decybeli – niecałe 65 tys., 65-70 decybeli – prawie 47 tys., 70-75 decybeli – niecałe 17 tys., a powyżej 75 decybeli - ok. 1,7 tys.

Polska, tak jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, była zobowiązana do opracowania oraz przesłania Komisji Europejskiej map akustycznych aglomeracji miejskich oraz innych miejsc, w których występuje ryzyko wysokiej emisji hałasu, tj. główne dróg oraz ośrodków przemysłowych. Proces ten nie przebiegał jednak gładko (zarówno o podmiotach zobowiązanych do sporządzenia map, jak i o problemach z egzekwowaniem tego obowiązku pisaliśmy w artykule O co tyle hałasu?).

Dla kogo sporządza się mapy akustyczne?

Formalnie dla Komisji Europejskiej, natomiast w praktyce dla narażonych na hałas mieszkańców. W oparciu o mapy akustyczne opracowuje się następnie POHŚ. Są one dedykowane obszarom, na których jest przekraczany dopuszczalny poziom hałasu. Z problemem hałasu boryka się wiele miejsc, jest on notowany również na obszarach chronionych. Niewątpliwie jednak wśród hałaśliwych lokalizacji prym wiodą miasta. Występuje w nich hałas drogowy, kolejowy, lotniczy, przemysłowy i komunalny. Do tego ostatniego zaliczamy ten rozchodzący się z barów, restauracji, pawilonów handlowych itd. oraz powstający podczas imprez masowych, a także generowany przez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Ochrona przed hałasem jest wyzwaniem dla lokalnych władz. Tworzenie POHŚ jest w polskich miastach powszechnym zjawiskiem. Wynika to z faktu, że miasta, zwłaszcza te powyżej 250 tys. mieszkańców, obfitują w różnorodne źródła hałasu. Stworzenie kompleksowego programu ochrony i jego konsekwentna realizacja to pierwsze kroki na drodze do złagodzenia problemu.

Plan działań

Do działań zmniejszających miejski hałas należą przede wszystkim zabiegi służące ograniczeniu ruchu drogowego, a jeśli nie jest to możliwe to zmniejszeniu jego uciążliwości. O przykładach takich rozwiązań można przeczytać w artykule Dzień bez samochodu to 10 decybeli mniej. Wśród planowanych działań umieszcza się także edukację społeczeństwa oraz wprowadzanie zapisów zapobiegających emisji hałasu w poszczególnych strefach w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=103077&menu=679

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kompostowanie bez uciążliwości zapachowych dzięki nowej instalacji (20 czerwca 2018)Pożar w firmie zajmującej się recyklingiem samochodów (30 maja 2018)Europosłowie wspierają opłaty drogowe dla ciężarówek oparte o emisje CO2 (28 maja 2018)Przykład ambitnego podejścia do termomodernizacji (11 maja 2018)Warszawa: "Zielona ściana" jeszcze w tym roku (25 kwietnia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony