Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.04.2021 18 kwietnia 2021

Gospodarka wodna w rękach dwóch wiceministrów

Minister Infrastruktury wydał zarządzenie ws. podziału pracy w kierownictwie resortu. Większość decyzji w zakresie gospodarki wodnej podejmuje sekretarz stanu Marek Gróbarczyk, ale z pewnymi wyjątkami.

   Powrót       09 lutego 2021       Management   

Po rekonstrukcjach rządu dział administracji gospodarka wodna ostatecznie trafił do teki Ministra Infrastruktury, którym obecnie jest Andrzej Adamczyk. Przed kilkoma dniami ukazało się zarządzenie w sprawie podziału pracy w kierownictwie tego ministerstwa. Sprawy gospodarki wodnej zostały podzielone pomiędzy sekretarza stanu Marka Gróbarczyka i podsekretarza stanu Grzegorza Witkowskiego.

Gospodarka morska, gospodarka wodna i żegluga śródlądowa w gestii Gróbarczyka

Zgodnie z treścią zarządzenia sekretarz stanu Marek Gróbarczyk podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

 • gospodarki morskiej,
 • gospodarki wodnej (z wyłączeniem spraw przydzielonych podsekretarzowi Witkowskiemu),
 • żeglugi śródlądowej.

Gróbarczyk sprawuje nadzór nad:

 • Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną,
 • Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących,
 • Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,
 • Izbą Morską w Szczecinie,
 • Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,
 • Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,
 • urzędami morskimi,
 • urzędami żeglugi śródlądowej,
 • Wodami Polskimi.

Ponadto wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, a także zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, oraz reprezentuje Ministra w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W resorcie sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez Departament Gospodarki Morskiej i Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Kontrola gospodarowania wodami dla Witkowskiego

Podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach

 • gospodarki wodnej w zakresie:
  • kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Wód Polskich,
  • dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
  • dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie,
 • edukacji morskiej oraz wyższego szkolnictwa morskiego.

Witkowski sprawuje nadzór nad:

 • Akademią Morską w Szczecinie,
 • Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych Instytutu, z wyłączeniem spraw dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz spraw w gestii sekretarza Gróbarczyka,
 • szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra,
 • Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

W ministerstwie nadzoruje od strony merytorycznej Departament Edukacji Morskiej oraz Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.

Podział pracy w resorcie infrastruktury

Całe zarządzenie nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury do przeczytania tutaj. Określa ono także zakres pracy, za którą odpowiada minister Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu Marcin Horała, sekretarz stanu Andrzej Bittel i sekretarz stanu Rafał Weber.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powstanie plan adaptacji do zmian klimatu dla Metropolii Poznań (29 marca 2021)NIK: Zapobieganie suszy rolniczej bez spójnego planu (22 marca 2021)Zielona (od)budowa Eco-Miast. Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Eco-Miasto (19 marca 2021)Opublikowano kolejną wersję rozporządzenia taryfowego (11 lutego 2021)Stanowisko KE usztywnia się, ale uzyskanie zgodności z dyrektywą ściekową jest możliwe (03 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony