Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Wdrożenie gospodarki wodorowej w Polsce. Będą zmiany w Prawie energetycznym

KPRM poinformowała o pracach nad projektem ustawy mającym na celu wdrożenie europejskich założeń gospodarki wodorowej na polskim gruncie. Nowe prawo ma poprawić stabilność tego sektora w Polsce i pozwolić na jego dalszy rozwój.

   Powrót       20 kwietnia 2022       Energia   
Wodór

Na portalu Kancelarii Premiera Rady Ministrów (KPRM) pojawił się komunikat na temat projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD382(1)). Decyzja o zmianach w ramach zapisów ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wynika z założeń opublikowanej przez Komisję Europejską Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu./8945/ Strategia, opublikowana w lipcu 2020 r., określiła ramy wdrażania gospodarki wodorowej na Starym Kontynencie. Polska, w ślad za unijnymi wymogami legislacyjnymi, przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW). Dokument ma na celu określenie głównych kroków w kierunku wdrożenia gospodarki wodorowej w kraju.

- Dokument wyznacza strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru w energetyce, ciepłownictwie, transporcie oraz przemyśle - napisano.

W komunikacie na portalu KPRM poinformowano, iż aktualne przepisy polskiego prawa nie spełniają potrzeb i wymogów niezbędnych do wcielania założeń PSW w życie. Co więcej, obowiązującego prawa nie uznano za “adekwatne do planów dynamicznego rozwoju całego sektora wodoru”.

Jakie zmiany przewiduje projekt ustawy?

Warto podkreślić, że przedstawiony na stronie KPRM projekt ustawy jest jednym z elementów składowych pakietu legislacyjnego na rzecz rozwoju rynku wodoru w Polsce, który nieformalnie uzyskał miano “Konstytucji dla wodoru”.

W PSW wskazano sześć celów tworzących ramy przyszłych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej:

  1. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie,
  2. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,
  3. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
  4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach,
  5. Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru,
  6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie definicji wodoru w ustawie Prawo energetyczne, określenie ram prawnych uwzględniających międzysektorowe możliwości zastosowania wodoru, jak i sformułowanie przepisów przejściowych dla sieci wodorowych wraz z powołaniem krajowego operatora sieci wodorowych. Zmiany legislacyjne mają dotyczyć ponadto określenia przepisów ws. zakresu oddziaływania i korzystania ze środowiska inwestycji wodorowych oraz zmianę w Prawie budowlanym w zakresie stacji wodoru i instalacji do jego oczyszczania. Ponadto wprowadzone mają zostać mechanizmy wsparcia dla projektów skoncentrowanych na technologiach wodorowych.

Wedle aktualnych zapowiedzi, projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale br.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Informacje na temat projektu ustawy dostępne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy--prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw3

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Synergia kluczem do sukcesu polskiego offshore (14 czerwca 2024)Krok bliżej do termomodernizacji i czystego transportu. Społeczny Plan Klimatyczny zapisany w ustawie (13 czerwca 2024)OZE bez barier. Jak przyspieszyć rozwój tego sektora w Polsce? (13 czerwca 2024)Paliwa syntetyczne, zielony wodór... Ambitne cele wymagają zwinnego finansowania (07 czerwca 2024)Mobilna Polska Wschodnia dzięki Funduszom Europejskim (04 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony