Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Wdrożenie gospodarki wodorowej w Polsce. Będą zmiany w Prawie energetycznym

KPRM poinformowała o pracach nad projektem ustawy mającym na celu wdrożenie europejskich założeń gospodarki wodorowej na polskim gruncie. Nowe prawo ma poprawić stabilność tego sektora w Polsce i pozwolić na jego dalszy rozwój.

   Powrót       20 kwietnia 2022       Energia   
Wodór

Na portalu Kancelarii Premiera Rady Ministrów (KPRM) pojawił się komunikat na temat projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD382(1)). Decyzja o zmianach w ramach zapisów ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wynika z założeń opublikowanej przez Komisję Europejską Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu./8945/ Strategia, opublikowana w lipcu 2020 r., określiła ramy wdrażania gospodarki wodorowej na Starym Kontynencie. Polska, w ślad za unijnymi wymogami legislacyjnymi, przyjęła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW). Dokument ma na celu określenie głównych kroków w kierunku wdrożenia gospodarki wodorowej w kraju.

- Dokument wyznacza strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru w energetyce, ciepłownictwie, transporcie oraz przemyśle - napisano.

W komunikacie na portalu KPRM poinformowano, iż aktualne przepisy polskiego prawa nie spełniają potrzeb i wymogów niezbędnych do wcielania założeń PSW w życie. Co więcej, obowiązującego prawa nie uznano za “adekwatne do planów dynamicznego rozwoju całego sektora wodoru”.

Jakie zmiany przewiduje projekt ustawy?

Warto podkreślić, że przedstawiony na stronie KPRM projekt ustawy jest jednym z elementów składowych pakietu legislacyjnego na rzecz rozwoju rynku wodoru w Polsce, który nieformalnie uzyskał miano “Konstytucji dla wodoru”.

W PSW wskazano sześć celów tworzących ramy przyszłych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej:

  1. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie,
  2. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,
  3. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
  4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach,
  5. Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru,
  6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie definicji wodoru w ustawie Prawo energetyczne, określenie ram prawnych uwzględniających międzysektorowe możliwości zastosowania wodoru, jak i sformułowanie przepisów przejściowych dla sieci wodorowych wraz z powołaniem krajowego operatora sieci wodorowych. Zmiany legislacyjne mają dotyczyć ponadto określenia przepisów ws. zakresu oddziaływania i korzystania ze środowiska inwestycji wodorowych oraz zmianę w Prawie budowlanym w zakresie stacji wodoru i instalacji do jego oczyszczania. Ponadto wprowadzone mają zostać mechanizmy wsparcia dla projektów skoncentrowanych na technologiach wodorowych.

Wedle aktualnych zapowiedzi, projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale br.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Informacje na temat projektu ustawy dostępne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy--prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw3

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gdańsk: Umowa z firmą MAN na 18 pojazdów podpisana (04 sierpnia 2022)Nowy termin zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (29 lipca 2022)Komu gazu? Unijni ministrowie ds. energii przychylni celowi 15% redukcji gazu (27 lipca 2022)Powstała pierwsza w Polsce samorządowa spółka wodorowa (26 lipca 2022)KE zatwierdziła pierwsze projekty wodorowe w mechanizmie IPCEI Hydrogen (18 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony