Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Harmonogram drugiej w tym roku tury aukcji OZE

   Powrót       27 października 2021       Energia   

- System aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Rezultaty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W wyniku przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto blisko 4 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 59 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 58 mld zł - trafiła do instalacji projektowanych - zauważa Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. - W tegorocznych aukcjach przeprowadzanych w maju i czerwcu rozdysponowaliśmy 8,5 mld zł, w grudniowych do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych - dodaje.

Czytaj: Wyniki aukcji OZE w 2020 r. pokłosiem zasady 10H. Co będzie dalej?

Prezes URE ogłasza kolejne w tym roku aukcje OZE

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu harmonogramu kolejnych w 2021 roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się w dniach 2 i 3 grudnia br. i dedykowane zostały hybrydowym instalacjom OZE(1).

Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii PV (także dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW). W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne.

Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii - zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE jeszcze w tym tygodniu.

Regulamin aukcji

Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.(2)

Pierwszą turę tegorocznych aukcji Prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.).

W grudniowych aukcjach do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych (do zakupu przeznaczono 18,5 TWh energii).

Źródło: URE

Przypisy

1/  Ustawowa definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii: art. 2 pkt 11a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/obwieszczenie-z-dnia-23-02-2021-dz.-u.-2021-poz.-610-4951.html
2/ Dz.U. z 2020, poz. 2363

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiadomo jak mierzyć ilości energii z OZE. Przepisy wykonawcze do zeszłorocznej nowelizacji (25 marca 2024)Środki na magazyny energii są, ale brakuje odpowiednich regulacji (17 stycznia 2024)Polski sektor OZE. Rynek dojrzewa wraz z nowymi problemami (02 stycznia 2024)Rynek umów cPPA rozpędza się (27 grudnia 2023)Reforma rynku energii elektrycznej - Rada i Parlament Europejski osiągnęli porozumienie (15 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony