Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.01.2022 19 stycznia 2022

Harmonogram drugiej w tym roku tury aukcji OZE

   Powrót       27 października 2021       Energia   

- System aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Rezultaty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W wyniku przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto blisko 4 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 59 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 58 mld zł - trafiła do instalacji projektowanych - zauważa Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. - W tegorocznych aukcjach przeprowadzanych w maju i czerwcu rozdysponowaliśmy 8,5 mld zł, w grudniowych do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych - dodaje.

Czytaj: Wyniki aukcji OZE w 2020 r. pokłosiem zasady 10H. Co będzie dalej?

Prezes URE ogłasza kolejne w tym roku aukcje OZE

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu harmonogramu kolejnych w 2021 roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się w dniach 2 i 3 grudnia br. i dedykowane zostały hybrydowym instalacjom OZE(1).

Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii PV (także dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW). W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne.

Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii - zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE jeszcze w tym tygodniu.

Regulamin aukcji

Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.(2)

Pierwszą turę tegorocznych aukcji Prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.).

W grudniowych aukcjach do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych (do zakupu przeznaczono 18,5 TWh energii).

Źródło: URE

Przypisy

1/  Ustawowa definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii: art. 2 pkt 11a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/obwieszczenie-z-dnia-23-02-2021-dz.-u.-2021-poz.-610-4951.html
2/ Dz.U. z 2020, poz. 2363

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Aukcje OZE 2021: Prezes URE podsumowuje wyniki grudniowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE (23 grudnia 2021)W 2022 r. opłata OZE wyniesie 90 groszy za MWh (02 grudnia 2021)System aukcyjny dla OZE będzie funkcjonował do 2027 r. Jest zgoda KE (01 grudnia 2021)Rynek OZE: dłuższy okres wsparcia dla zielonych źródeł i zmiana definicji małych instalacji OZE (02 listopada 2021)Nowela ustawy o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta (06 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony