Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Doradca Energetyczny ds. sprzedaży bezpośredniej (D2D) Columbus Energy S.A.
Zeroemisyjny biogaz oraz wysokosprawna kogeneracja energii dla przemysłu InnoEnergy

IEO oceni krótkoterminowy potencjał inwestycyjny OZE

a+a-    Powrót       01 marca 2019       Energia       Artykuł promocyjny   

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) rozważa możliwość wprowadzenia dodatkowych instrumentów wsparcia dla wytwórców energii z OZE, którzy maja potencjał inwestycyjny i mogą uruchomić zdolności wytwórcze sektora najpóźniej do końca I kwartału 2020 roku, zwiększając w ten sposób ilość wytworzonej energii odnawialnej, zaliczanej do realizacji Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Kwestie te będą przedmiotem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Analiza realizacji celu OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) na zlecenie MPiT przygotowuje analizę scenariuszy realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 rok wraz z szacunkiem kosztów niewykonania celu i propozycją działań ograniczających koszty, którego elementem jest zbadanie za pomocą ankiet istniejącego i możliwego do szybkiego uruchomienia krajowego potencjału inwestycyjnego OZE.

W pracy zostaną przedstawione m.in. uwarunkowania realizacji celów na udziały energii z OZE, prognoza na lata 2019-2020, możliwe warianty wzrostu udziału energii z OZE w zużyciu energii finalnej brutto w 2020 roku, scenariusz ograniczania kosztów niewykonania celu i ograniczania kosztów transferu statystycznego, możliwe dodatkowe wzmocnienie roli mikroinstalacji OZE w zakresie ciepła, ocena kosztów niewykonania celu dla OZE w 2020 roku oraz korzyści w efekcie alternatywnej alokacji środków na inwestycje OZE.

W ramach pracy IEO przygotował kwestionariusz do zbierania danych o krótkoterminowym potencjalne inwestycyjnym. Zgodnie z załączonym pismem z MPiT, IEO zbierze dane, które będą wykorzystane do przygotowania rekomendacji odnośnie uruchomienia dodatkowych możliwości wsparcia na rzecz jak najszybszego uruchomienia potencjału inwestycyjnego OZE w Polsce. Rozważane będą takie instrumenty, jak: aukcja interwencyjna, system dotacyjny, uproszczenia proceduralne i inne instrumenty. Generalne rekomendacje będą dotyczyły sposobów minimalizacji kosztów realizacji przez Polskę celu w zakresie OZE na 2020 rok.

Informacja nt. kwestionariusza

Ankieta(1) jest adresowana do wszystkich zainteresowanych firm dysponujących potencjałem inwestycyjnym lub wykonawczym w latach 2019/2020, samorządów realizujących własne inwestycje lub wspierających programami inwestycje w OZE mieszkańców i firm oraz ekspertów i środowisk reprezentujących poszczególne technologie OZE (zwłaszcza te o krótkich cyklach inwestycyjnych), którzy mogą wskazać na uwarunkowania i bariery związane z realizacją inwestycji OZE. Ankieta zawiera też pytania dotyczące weryfikacji danych dot. czasu realizacji przez inwestorów kluczowych procedur inwestycyjnych (administracyjno-prawnych) i najbardziej aktualnych danych o kosztach (zwłaszcza CAPEX). IEO zapewnia anonimowość danych i włączenie ich do raportu bez ujawniania źródeł informacji. Z uwagi na bardzo krótki okres na wykonanie pracy, uprzejmie prosimy zainteresowane instytucje i firmy z sektora OZE o przesłanie wypełnionych formularzy ankiet na adres biuro@ieo.pl, najpóźniej do dnia 7 marca br. O pomoc w zebraniu danych poprosiliśmy też stowarzyszenia branżowe.

Źródło: IEO

Instytut Energetyki OdnawialnejTekst powstał we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej.

Przypisy

1/ Kwestionariusz dostępny jest na stronie:
https://ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/28022019/Kwestionariusz_MPiT_raport_IEO_final.xlsx

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

IRENA: Odnawialne źródła energii rosną w siłę. Słońce i wiatr z największym wzrostem. (07 kwietnia 2020)Inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie: Polska na unijnym podium (07 kwietnia 2020)Nowe środki z EBI dla rolnictwa i biogospodarki (06 kwietnia 2020)Energetyka odnawialna w walce z monopolem węglowym (06 kwietnia 2020)Powołano Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki (03 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony