Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inżynier budowy (budownictwo wodne i przemysłowe) Enerko Energy Sp. z o.o.
System C – nowy wymiar efektywności energetycznej. Zarządzenie ogrzewaniem i chłodzeniem obiektów komercyjnych firmy Glen Dimplex Polska

IEO oceni krótkoterminowy potencjał inwestycyjny OZE

a+a-    Powrót       01 marca 2019       Energia       Artykuł promocyjny   

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) rozważa możliwość wprowadzenia dodatkowych instrumentów wsparcia dla wytwórców energii z OZE, którzy maja potencjał inwestycyjny i mogą uruchomić zdolności wytwórcze sektora najpóźniej do końca I kwartału 2020 roku, zwiększając w ten sposób ilość wytworzonej energii odnawialnej, zaliczanej do realizacji Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Kwestie te będą przedmiotem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, któremu przewodniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Analiza realizacji celu OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) na zlecenie MPiT przygotowuje analizę scenariuszy realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 rok wraz z szacunkiem kosztów niewykonania celu i propozycją działań ograniczających koszty, którego elementem jest zbadanie za pomocą ankiet istniejącego i możliwego do szybkiego uruchomienia krajowego potencjału inwestycyjnego OZE.

W pracy zostaną przedstawione m.in. uwarunkowania realizacji celów na udziały energii z OZE, prognoza na lata 2019-2020, możliwe warianty wzrostu udziału energii z OZE w zużyciu energii finalnej brutto w 2020 roku, scenariusz ograniczania kosztów niewykonania celu i ograniczania kosztów transferu statystycznego, możliwe dodatkowe wzmocnienie roli mikroinstalacji OZE w zakresie ciepła, ocena kosztów niewykonania celu dla OZE w 2020 roku oraz korzyści w efekcie alternatywnej alokacji środków na inwestycje OZE.

W ramach pracy IEO przygotował kwestionariusz do zbierania danych o krótkoterminowym potencjalne inwestycyjnym. Zgodnie z załączonym pismem z MPiT, IEO zbierze dane, które będą wykorzystane do przygotowania rekomendacji odnośnie uruchomienia dodatkowych możliwości wsparcia na rzecz jak najszybszego uruchomienia potencjału inwestycyjnego OZE w Polsce. Rozważane będą takie instrumenty, jak: aukcja interwencyjna, system dotacyjny, uproszczenia proceduralne i inne instrumenty. Generalne rekomendacje będą dotyczyły sposobów minimalizacji kosztów realizacji przez Polskę celu w zakresie OZE na 2020 rok.

Informacja nt. kwestionariusza

Ankieta(1) jest adresowana do wszystkich zainteresowanych firm dysponujących potencjałem inwestycyjnym lub wykonawczym w latach 2019/2020, samorządów realizujących własne inwestycje lub wspierających programami inwestycje w OZE mieszkańców i firm oraz ekspertów i środowisk reprezentujących poszczególne technologie OZE (zwłaszcza te o krótkich cyklach inwestycyjnych), którzy mogą wskazać na uwarunkowania i bariery związane z realizacją inwestycji OZE. Ankieta zawiera też pytania dotyczące weryfikacji danych dot. czasu realizacji przez inwestorów kluczowych procedur inwestycyjnych (administracyjno-prawnych) i najbardziej aktualnych danych o kosztach (zwłaszcza CAPEX). IEO zapewnia anonimowość danych i włączenie ich do raportu bez ujawniania źródeł informacji. Z uwagi na bardzo krótki okres na wykonanie pracy, uprzejmie prosimy zainteresowane instytucje i firmy z sektora OZE o przesłanie wypełnionych formularzy ankiet na adres biuro@ieo.pl, najpóźniej do dnia 7 marca br. O pomoc w zebraniu danych poprosiliśmy też stowarzyszenia branżowe.

Źródło: IEO

Instytut Energetyki OdnawialnejTekst powstał we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej.

Przypisy

1/ Kwestionariusz dostępny jest na stronie:
https://ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/28022019/Kwestionariusz_MPiT_raport_IEO_final.xlsx

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wielka Brytania zdeterminowana w osiągnięciu neutralności węglowej do 2050 r. (14 czerwca 2019)Re-Source Hub Poland będzie wspierać zawieranie umów PPA (14 czerwca 2019)Kiedy rozszerzenie ulg podatkowych na nowo budowane domy? (13 czerwca 2019)Magazyny ciepła tysiąc razy tańsze niż magazyny energii elektrycznej (12 czerwca 2019)40 tysięcy nowych miejsc pracy według scenariusza dynamicznego rozwój energetyki wiatrowej (12 czerwca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych